Čestné prohlášení

Prohlášení pro blog janamucherl.cz

Všechny fotografie na této stránce byly osobně pořízeny Janou Mucherl 2017 (c) nebo staženy z veřejných zdrojů pod Creative Commons CCO. Všechny články a kreativní obsah jsou pod autorským právem Jany Mucherl 2017 (c).

Používáním této webové stránky souhlasíte, že mě nebo moje affiliate partnery nebudete vinit za škody včetně ztráty zisku, ztráty úspor nebo jiných náhodných, následných či speciálních škod, které by vznikly na základě poslechnutí mé rady nebo nápadu ve článku, emailu, facebookové skupině nebo obsahu webu, nebo použitím volně dostupné nebo placené služby či produktu, které sdílím (sezení, kurzy, knihy,…). Informace na této stránce jsou poskytovány v dobré víře za účelem vzdělávání, avšak každá situace je jiná. Vždy použijte vlastní zdravý úsudek. Všechny platby jsou považovány za 100% nenávratné, jakmile transakce proběhne. Já, Jana Mucherl, nejsem zodpovědna za žádné transakce, které proběhnou na stránkách externích poskytovatelů mých služeb a produktů.

1. Podmínky použití

Všechny informace poskytnuté na webové stránce a v rámci sociálních sítí jsou zamýšleny jako zdroj informací. Ikdyž doufám, že se vám můj obsah líbí a pomáhá vám, odpovědnost nesete vy sami za to, co se stane, když tyto informace aplikujete do reality. Pamatujte, že já vás do ničeho nenutím, a vy zde čtete a posloucháte z vlastní svobodné vůle. Proto zvažte veškerá vaše rozhodnutí.

2. Autorská práva

Jana Mucherl © 2017. Všechna práva vyhrazena.

Tato webová stránka je chráněna autorským právem. Žádná část nebo její obsah nesmí být zkopírován, pouze s výjimkou krátkých výňatků, u kterých bude sdílen odkaz zpět na janamucherl.cz. Jestliže máte zájem uvést obsah totoho webu v magazínu, knize, nebo v jiném komerčním či nekomerčním médiu, musíte mě nejdříve kontaktovat na emailu info@janamucherl.cz a požádat o svolení.

3. Nezávadnost informací

Jak je také uvedeno ve Všeobecných podmínkách, všechny informace uvedené na webové stránce a sociálních médiích jsou pouze pro vzdělávací účel. Nemůžete mě žalovat na základě toho, co jste s těmito informacemi dělali nebo nedělali. Komunikace se spirituálním světem, stejně tak jako jakákoliv jiná komunikace, může být riskantní – a je důležité, abyste si toho byli vědomi.

4. Ochrana soukromí

Rozhodně nebudu poskytovat vaše osobní informace třetím stránám nebo je přeprodávat za účelem marketingových kampaní. Tato stránka používá cookie za účelem sběru informací o návštěvnosti a vylepšování služeb.

5. Všechna práva vyhrazena

Vyhrazuji si právo dělat jakékoliv změny na webu v budoucnu. To může znamenat – změna témat, smazání webu nebo změnu Všeobecných podmínek.

6. Reklamy a sponzoři

Webová stránka může využívat zobrazení reklam. Nejsem nijak zodpovědna za obsah reklam zobrazených třetí stranou.

7. Etický kodex

Jana Mucherl pracuje pouze v souladu s Etickým kodexem.

Čestné prohlášení je platné od 1.1.2017