Spirituální informace může získat každý z nás. Je pouze rozdíl v tom, kdo je ochoten po cestě vlastního duchovního vývoje jít, a komu vyhovuje život bez vlastního vývoje. Můžete si informace zjistit i tak, že zajdete k někomu, kdo má vědomí vyšší. Taková informace ale nebude nikdy tak cenná jako ta, na kterou si přijdete sami.

Jak získat spirituální informace

Přepis videa:

Ahoj. Já vás vítám u dalšího videa na téma jak přistupovat ke spirituálním informacím. Tohle je takové veselejší téma, protože vás až tak nebudu mučit s nevědomím. Jde o to, že občas dostanu v komentářích dotaz: „Odkud jsem sebrala ty informace?“

A já si říkám: „Tak to jsou asi lidi, kteří jsou na tomhle kanále poprvé.“, protože jestli mě nějakou dobu sledujete nebo jestli jste četli můj blog, tak víte, že já se úplně netajím tím, jak dostávám ty informace. 

Jak získávám spirituální informace: moje zkušenosti

Všechno jsou to moje osobní zkušenosti. Není to nic, co by mi někdo řekl, co bych někde vyčetla v knížkách. Není to nic, co by mi řekla nějaká duše a ani mí průvodci.

To, o čem mluvím, jsem si sama zažila. To, že mluvím o práci s myslí, že mluvím o nevědomí, je proto, že jsem si to všechno sama zažila. Přišla jsem na to, jak se mi žije líp a jak se dá žít vědomější život.

Co se týče vyloženě těch spirituálních informací, tak je to myšleno jako interakce s nehmotným světem a hodněkrát je to z práce s těmi dušemi z mých astrálních cest a podobně. To jsou všechno moje zkušenosti. Nikdo mi to neřekl, nikde jsem to nevyčetla. A nejlepší na tom je, že tohle může dosáhnout úplně každý.

Já se tím opravdu netajím. Nechci vyvolat iluzi toho, že tohle jsou informace a zkušenosti, na které dosáhne jenom pár lidí. Není to pravda. V dnešní době na to dosáhne hromada lidí. Je tam ten potenciál, protože dnešní doba je vibračně neuvěřitelně zrychlená a napomáhá to globálnímu zvyšování vědomí planety. 

Proč lidé nezískávají spirituální informace

Zajímá to hodně lidí, ale kde je ten kámen úrazu? Kámen úrazu je v tom, že je to sice zajímá, rádi si poslechnou informace, rádi si někde něco přečtou, ale reálně na sobě nepracují. Ale tyhle lidi jsem už nejspíš odradila při videích, kde mluvím o práci s nevědomím, protože práce s nevědomím není nic příjemného.

Ale opět jsou to moje zkušenosti a sama o sobě říkám: „Já jsem se předtím chovala jak blbec. Já jsem byla absolutně materiálně nemožný člověk a díky Bohu a díky nějakým zkušenostem se mi rozsvítilo.“ A má to tak hodně lidí. A nicméně ne mnoho lidí to má tak, že by si to dokázali přiznat. Tam ještě hodně funguje to nevědomí. Duchovní vývoj je o změně. A jestliže se nechcete měnit, tak pro vás není duchovní vývoj.

A to je to těžký. To je ten háček v tom, proč to neumí každý, protože když budete zvyšovat svoje vědomí natolik, že budete pracovat na svých stínech, že budete vědomi ohledně svých myšlenek, ohledně svých pocitů, ohledně svých emocí, ohledně svých vztahů, ohledně svých činů, vždy budete v danou chvíli co nejvíc vědomí a budete na tom konstantně pracovat, tak vedlejším efektem je získání spirituálních informací. 

Spirituální informace a úroveň vědomí 

Komunikace s dušemi se vám stane na nějaké úrovni vědomí. Není to cílem nebo nic, k čemu se člověk musí dostávat jako k cílové rovince. Není to pravda. Když člověk pracuje sám na sobě, na svém vlastním sebepoznání, protože o tom to je, že se člověk sebepoznává, tak komunikace s dušemi, astrální cestování, tohle všechno je vedlejším efektem.

A to lidé nechtějí udělat, protože když si zvyšujete vědomí a odkrýváte si stíny, znamená to, že měníte názory nebo dokonce na něco nemáte svůj názor, což je v západní společnosti takové neobvyklé, že když se vás někdo na něco zeptá a vy mu řeknete, že na to nemáte názor, protože jste to doteď neřešili nebo jste se s tím nesetkali, tak oni jsou z toho v pytli, že jo, protože každý teď musí mít na všechno názor. Není to pravda.

A jste připraveni měnit ty názory? Měnit staré vzorce chování? Chovat se k sobě jinak? Chovat se jinak ke svému okolí? Měnit to, jak reagujete? O tom je duchovní vývoj. O tom je zvyšování vědomí. A když je někdo k tomu opravdu odhodlaný, tak prostě má ten spirituální přístup k informacím. Nejde to, aby měl vysoké vědomí a neměl přístup k těm informacím. To prostě nejde. 

Problém západní společnosti

Co se opravdu stává, tak je ten druhý extrém, že lidé za mnou chodí, protože touží po astrálním cestování a to hlavně začátečníci, ale nejsou ochotní dělat tuto práci, protože je to práce sám na sobě a v těch začátcích je bolestivá. Opravdu to přiznání, že se člověk třeba někdy nechoval tak, jak by chtěl nebo jak by měl, anebo mu bylo ublíženo. Pro ego některých lidí je to tak nesnesitelná představa, že to prostě nepodstoupí.

Takže i když je tady v západní kultuře určitě ten potenciál pro zvýšení vědomí, protože my neřešíme, jak se uživit. Většinou se máme velice dobře. Většina z nás neřeší střechu nad hlavou, ale o tom mluvím. Nemluvím o extrémních případech. My máme pokryty všechny základní potřeby a tak můžeme pěstovat nějaké vnitřní hodnoty.

Vhodná příležitost

Máme na to výborné podmínky. A vibračně na to máme skvělé podmínky. Když začnete teď meditovat a pracovat na sobě, tak za dva roky toho můžete dokázat tolik, co lidé předtím dokázali za deset let. Opravdu je doba tak zrychlená, ale chce to od vás to, abyste byli ochotní měnit se. Ale to je ten problém, protože většina lidí to prostě nechce.

Takže když se mě někdo ptá na to: „A proč vy to umíte a já to neumím?“ Já mám za tím strašně moc práce, ale není to práce, která by byla exkluzivní pro mě a pro pár vybraných. Je to jenom o tom, kdo to opravdu chce dělat a kdo to opravdu nechce dělat. Je potřebná konstantní meditace. V té spiritualitě nemůžete nějak dlouhodobě fungovat, aniž byste nějakým způsobem nemeditovali, aniž byste neměli svoji mysl pod kontrolou, abyste neřešili sami sebe.

Nejde to. Nebo se můžete hrát na to, že to jde, ale nejde to. A o tom to je. Když se to řekne, tak je to jednoduché, ale samozřejmě je to x let strašně bolestivé práce. 

Spirituální informace a zkušenosti z minulých inkarnací

A někomu to jde rychleji, někomu to jde pomaleji. Ten důvod, proč to jde někomu rychleji, je, že se opravdu tady sčítají ty zkušenosti z minulých inkarnací. Takže jestliže už některá duše proseděla v meditacích deset minulých životů, tak teď už jde o to, aby se jí to tam sepnulo, aby tam byl ten počáteční bod toho spirituálního probuzení, někdo tomu říká psychospirituální krize, i když to podle mě není moc velká krize.

A jde o to, že od toho bodu se mu to sepne a pak je to v podstatě jako vzpomínání. A ten člověk je schopný velice rychle najet na ten bod, kde skončil v těch minulých inkarnacích a pak už třeba pokračovat zase dál. Všichni jsme tady, dokud nedosáhneme osvícení. A to je ten důvod, proč se ti lidé mezi sebou liší, protože někdo hold nemeditoval deset životů nebo v některých případech někdy stovky životů, nežil duchovně, je to pro něj relativně nové, tak mu to hold půjde pomaleji, ale to neznamená, že to bude horší. Prostě to nebude tak rychlé.

Máte to tak ve všech činnostech. Někdo se naučí kreslit rychleji než někdo jiný. A v žádném případě to není nějakým způsobem horší, ale všichni k tomu máme podmínky. A já říkám, že ty globální vibrační podmínky planety jsou teď velice nakloněné k tomu, aby každý z nás, kdo opravdu nebojuje o to holé přežití, byl schopný pozvednout svoje vědomí nad tu třetí dimenzi. Je na nás, jestli to uděláme. 

Význam zvyšování vědomí, vibrací a získávání spirituálních informací

Když se odhodláte, když do toho půjdete, tak se vám to vyplatí. Já hodně říkám, že ono je to těžké. Je to těžké, je to bolestivé, vyplaví se tam staré emoce, staré zranění nebo pocity toho ublížení. Jsou to staré jizvy. Proto o tom říkám, že je to bolestivé, ale jakmile se překlopí to nejhorší čistící období a vy se zeptáte těch lidí, jestli by ten nový život vyměnili za ten, který měli předtím, tak nikdo by ho neměnil.

Samozřejmě, že se to tak nemusí zdát, když jste uprostřed toho čistícího období. Já vím, že to může být hodně špatné, ale všechna ta práce stojí za to. 

Jak si zvyšovat vědomí a vibrace

A jak si zvyšovat vědomí? Jak si zvyšovat vibrace? Moje videa jsou plná návodů. Všechna ta práce s myslí, pochopení toho, jak funguje ta projekce ega a těch mechanismů, tak všechno to slouží k tomu, abyste si zvyšovali svoje vědomí a tudíž abyste si zvyšovali svoje vibrace.

Samozřejmě, že je tam vyžadovaná i vaše konstantní práce jako je meditace, dlouhodobá tradiční jóga. Teď už existuje na světě asi milion lidí, kteří se věnují zvyšování vibrací a každý třeba jiným způsobem jako je odkrývání nevědomí, odkrýváni stínů, pomáhání těm lidem k překročení těch stínů a vlastně k jejich vyřešení.

Takže nebojte se oslovit někoho o pomoc. Když je člověk začátečník, tak je výborné, že vyhledá nějakou tu pomoc, protože když se v tom každý snaží sám plácat, tak většinou se v tom plácá zbytečně dlouho, takže určitě na tom není nic špatného. 

Výsledek zvyšování vědomí

Ale jestliže máte opravdu zájem obstarávat si ty spirituální informace a to můžete, tak není jiná cesta, než váš vlastní duchovní vývoj a vaše vlastní změna. A to je vlastně cesta o navrácení se k té autenticitě vaší duše, k té vaší čisté prapůvodní podobě.

A to je krásné, že jo? Protože když budete na tom pracovat, tak si budete schopní odpovědět na větší filozofické otázky: „Kdo jsem? Kam kráčím? Kam směřuji? Proč tam jdu?“ Dá se říci, že budete ve své plné síle. Když chcete získat spirituální informace, tak další alternativa je jít za někým, kdo vám je získá. Kdokoliv, kdo má dostatečně vysoké vědomí, vám samozřejmě může získat tyto informace a těch lidí je už opravdu dost.

Nejdůležitější jsou informace, které si získáte sami, které vám dojdou sami, které si získáte skrze vaši vlastní zkušenost.

A o tom jsme se už taky bavili ve videích, že lidské bytí je nastavené tak, že si nejvíc cení těch vlastních zkušeností. A zrovna spiritualita je obor, ve kterém je relativně lehké získat vlastní zkušenosti na rozdíl třeba od nějakých jiných zkušeností. Podle mě by byla škoda nevyužít této doby pro tuto vlastní transformaci, protože ta doba tomu fakt napomáhá. A tahle doba je na začátku velkého období zvyšování globálního vědomí. A vy se po tom můžete svést. Samozřejmě, že si můžete vybrat, že to nechcete, ale vzhledem k tomu, že už jste vydrželi nějaká videa, ve kterých se bavíme o projekci ega, o práci s nevědomím, tak to asi chcete. 

Takže já vám strašně držím palce na této cestě. Jakoukoliv uličkou se zrovna vydáte nebo jakýkoli směr vám osobně bude blízký, protože koneckonců všichni máme jenom jeden cíl. A všechny zážitky, o kterých mluvím ve svých videích, taky můžete získat po té cestě, protože to není cílem té cesty. Je to pouze její neoddělitelná součást.