Přístup ke spirituálním informacím má každý z nás. Je pouze rozdíl v tom, kdo je ochoten po cestě vlastního duchovního vývoje jít, a komu vyhovuje život bez vlastního vývoje. Můžete si informace zjistit i tak, že zajdete k někomu, kdo má vědomí vyšší. Taková informace ale nebude nikdy tak cenná jako ta, na kterou si přijdete sami.

Jak získat spirituální informace