Kde začíná hranice naší komfortní zóny a kde hranice naší autentické duše? To je ten jemný rozdíl, který je třeba se naučit vnímat. Překračovat svojí komfortní zónu, přemýšlet jinak, měnit své chování… to vše za dosažením úspěchu v běžném životě.

Všechny bytosti mají potenciál rozvinout svůj talent ku prospěchu všem. Akorát si tuto cestu mnohdy kazíme tím, že zůstáváme „v bezpečí“ toho, co známe, a našich zaběhnutých mentálních programů.