V závěrečném dílu série o přivtělených duších se dozvíte, co si s přivtělenými dušemi počít, jak se odstraňují a také to, co vy sami můžete udělat pro prevenci. Jestliže vám unikly předchozí dva díly, doporučuji si nejdříve projít první a druhý díl.

Každý spirituální léčitel, ať už šaman nebo médium, se ve své praxi s přivtělenými dušemi dříve či později setká. Velmi často jako s příčinou problému svých klientů. Jestli máte podezření na přivtělenou duši, doporučuji takového léčitele navštívit. Přiblížím vám, jak takový proces odstranění přivtělené duše probíhá a jak se liší od církevního vymítání.

Proces odstranění přivtělené duše

Jediné trvalé řešení je odvod duší do světla. Pouze skrze soucit a rozmluvu je možné tento odvod provést. Nikdy nepřistupujte k přivtěleným duším z pozice agrese, příkazů či dokonce jakéhokoliv útoku. K duši je třeba vždy přistupovat z pozice empatie.

Ne s každou duší či entitou je možné se vypořádat „po dobrém“, ale uchýlení se k agresi nevede k žádnému kladnému výsledku. Naopak by to celou situaci ještě zhoršilo. Pro takovou situaci má každý profesionál své postupy, nicméně nezapomínejte, že se pohybujeme v poli spiritualismu. A tak každý léčitel má řadu pomocníků z nehmotného světa, kteří mu v odvodu přivtělených duší a entit asistují.

Vymítání

Vymítání je jediný proces odvodu duší, který zná široká veřejnost. Je tradičně prováděn členy církve. Před tím, než se člověk však obrátí na faráře s žádostí o vymítání, doporučuji nejdříve návštěvu spirituálního léčitele.

Vymítání je zastaralý, nesoucitný proces odvodu přivtělené duše.

Církevní vymítání funguje jako řešení pouze pro ovlivněného člověka. A mnohokrát ne jako trvalé řešení. Když totiž duše není odvedena na adekvátní místo, ale je násilím vyhnána, může se kdykoliv vrátit. Situace je stejná jako byste vytáhli z pneumatiky hřebík a hodili ho zpět na silnici. Může opět prasknout pneumatiky vám nebo někomu, kdo jde náhodou kolem. To není nejlepší řešení, a je třeba mít ohled na to, co svým chováním způsobujeme.

Proto je vedený odvod jediné správné a trvalé řešení pro přivtělené duše. Nikdy se neuchylujeme k vymítání jako k prvnímu řešení.

Záměrně jsem i nezmiňovala fakt, jak takové vymítání může být traumatizující pro zúčastněnou osobu. Zvláště jedná-li se o dítě. Proto vždy nejdříve kontaktujte médium či šamana s žádostí o pomoc, jejich metody nejsou zdaleka tak šokující. A proto nejspíše i nevhodné pro filmové zpracování a široká veřejnost o nich tudíž neví.

Z vlastní zkušenosti vím, že s naprostou většinou duší lze vyjít po dobrém. Klíčová je empatie s přivtělenou entitou. Lehce se do situace můžete vžít – po smrti se z vás totiž také může stát přivtělená duše. A jak byste pak chtěli, aby s vámi jednali?

Energetické léčení

Součástí odstranění přivtělených duší je i energetické léčení. Můžete si to představit tak, že po oné duši vám v energetickém poli zůstane trhlina. První vrstvu léčení vám poskytne odborník, který odvod provádí. Já osobně klientům dávám i „domácí úkol“, se kterým nějakou dobu pokračují. Odvod lze přirovnat k situaci, kdy si uděláte zranění, jdete k doktorovi, ten provede zákrok a dá vám na něj lék, který musíte sami aplikovat.

Prevence

Odvod duší by nebyl zcela kompletní, kdyby se neřešilo i co dělat, aby k dalším přivtělením nedocházelo. Vždy je zde důvod, proč se k vám duše připojila. A na to je třeba se ptát a příčinu odhalit. Bez odhalení příčiny a její nápravě byste k odstranění přivtělených duší mohli chodit každý den.

Proces odvádění přivtělených duší je proto i o procesu uvědomění – své vlastní energie, traumat a reflexe chování.

U vnímavých lidí bývá příčina společná – neumí se starat o svoji energii. Nejsou dostatečně uzemnění a ochráněni. Kolikrát ani netuší, že mají energetické tělo, o které je třeba se také starat. Nazývám to energetickou hygienou. Když je vaše energie silná a chráněná, nemůže se na ni napojit kdokoliv, kdo jde zrovna kolem.

Na závěr bych ráda řekla jeden fakt – přivtělená duše je problém, který může potkat naprosto kohokoliv. Někdy máme prostě den blbec, a i když se běžně o svou energii staráme, můžeme například onemocnět a příležitost pro připojení je na světě. Čím více se ale budete duchovně rozvíjet a zvyšovat tím své vibrace, tím tyto šance snižujete. K přivtělení může dojít mnoha způsoby, a tak pamatujte, že nástroje řešení existují. Buďte ale empatičtí i k oné duši a svému okolí, a zvolte způsob léčení, který je co nejsoucitnější se všemi stranami.