Média můžeme rozdělit na dva základní typy – na ty, co tento dar mají od narození a na ty, co ho získali. Ani jeden z těchto typů není nadřazen tomu druhému. Tradičně se věřilo, že jen ti s vrozenými schopnosti jsou „pravými“ médii. Vysvětlím vám, proč si myslím, že na tom nezáleží. A proč schopnosti těch, co je získali, můžou být stejně silné nebo i silnější jako těch v prvním případě.

Vývoj intuitivních smyslů v dětství

Když jsem byla velmi malé dítě, stala se mi nehoda, při níž jsem se málem utopila. Pamatuju si to doteď celkem detailně, i když mi byly teprve tři roky. Tato událost měla v mém životě nakonec sehrát větší roli, než jakou jí celá má rodina původně připisovala. S intuitivními schopnosti se všichni rodíme bez rozdílu a teprve tím, jak rosteme a zkoušíme se začlenit do společnosti, o ně postupně přicházíme. Respektive zapomínáme, jak je používat. Nikdo nevyrůstá v sociální izolaci, a tak se postupně učíme, co je ve společnosti akceptovatelné a co ne. V tomto procesu ustupují intuitivní schopnosti přirozeně do pozadí a rozvíjí se až později, kdy člověk projde nezbytným fyzickým vývojem. Média rozdělujeme dle toho, kdy se tyto schopnosti rozvíjí.

Dva typy médií

  1. Média co mají dar od narození. Jestli máte vzpomínky z dětství na lidi, co ostatní neviděli a neslyšeli, nebo jestli vás trápily noční můry, byli jste náměsíční, trpěli jste úzkostí, tak spadáte do tohoto typu. I když má někdo vrozené schopnosti, musí u něj obyčejně nastat nějaký spouštěč těchto schopností. Jedná se buď o velkou událost nebo sled menších událostí. V pubertě může také dojít k rozvoji těchto schopností na základě hormonálních změn.
  2. Média co tyto schopnosti získali. Získání nastává po nějaké velké události jako je nehoda, smrt blízkého, narození dítěte. Nebo po sérii menších událostí, které vedou ke změně názoru na fungování společnosti (např. neuspokojení materiálním světem).

Nic není vytesáno do kamene, ale věřím tomu, že některé hlavní události jsou nám předepsané. Jestliže u vás nějaká událost vedla ke spirituálnímu probuzení a následnému zjištění, že jste médium, mělo tomu tak být.

Všechny předchozí zkušenosti nás vedou tam, kde jsme teď. Buďte pyšní na tu svoji cestu.

Nezáleží na tom, jestli spirituální probuzení u vás nastalo v 15, 22, 47 nebo 60 letech. Uveďme si příklad, že jste do té doby pracovali jako sociální pracovníci s dětma. S vašemi znovunabytými schopnostmi těmto dětem můžete pomáhat úplně na jiné úrovni. Kdyby to bylo dříve, vaše cesta by byla úplně jiná. Média jsou potřeba na všech úrovních zkušeností a najdou uplatnění v různých oborech.

Na rozvinutí vlastních spirituálních schopností měla moje zkušenost blízké smrti ve třech letech velký vliv. Díky této události, které jsem byla schopna porozumět až daleko později, žiji s otevřenými smysly celý život. Samotné uvědomění, že máte intuitivní schopnosti, z vás neudělá dobré médium. Každé médium, ať už to má vrozené či ne, musí tvrdě pracovat na uchopení a rozvoji svých schopností. Je to o praxi, odhodlání a vytrvalosti. To je podle mě jediný rozdíl mezi průměrným, dobrým a excelentním médiem. Ne to, jak se to všechno na začátku stalo.