Všeobecné podmínky

1. Doprava

a) Pro fyzické zboží

V současné době na svých webovýcy stránkách nenabízím žádné fyzické produkty.

b) Pro digitální zboží

Doprava digitálního zboží probíhá automaticky ihned po koupi. Digitální zboží je doručováno na e-mail, který jste uvedli při koupi. Jestli-že vám zboží nepřišlo, zkontrolujte všechny složky – spam i reklamy. Jestliže vám e-maily ze stránky janamucherl.cz chodí do spam složky, můžete změnit jejich nastavení a přesunout je do primární složky. V tom případě vám všechny budoucí e-maily budou chodit přímo do primární složky.

2. Ochrana osobních údajů

Jako můj klient nebo student jsou všechny vaše informace považovány za soukromé a osobní, takže jsou zcela důvěrné. Tudíž nebudou poskytovány třetím stranám. S osobními údaji je nakládáno v souladu s evropským nařízením GDPR (General Data Protection Regulation).

3. Osobní sezení

a) Rušení a změna termínu sezení

Jakmile je jednou platba provedena, veškeré poplatky spojené s platbou (případné bankovní poplatky) jsou 100 % nevratné. Je možné však sezení přerezervovat, jestliže potřebujete. Každý klient má možnost jednou zdarma přerezervovat své sezení, jestliže tak učiní do 48 hodin před plánovaným sezením. Jestliže dojde ke zrušení termínu méně jak 48 hodin před sezením nebo klient zrušil termín více než jedenkrát, veškeré platby jsou 100 % nevratné. K přerezervaci svého termínu použijte e-mail info@janamucherl.cz.

Všechna sezení musí začínat na čas. Jestliže se z nějakého důvodu v daný čas nemůžete zúčastnit, využijte svého práva na jedno přerezervování termínu 48 hodin před domluveným sezením. Rozumím tomu, že někdy se stanou náhlé změny, které se dají těžko ovlivnit, a budu se snažit, abych vám vyšla vstříc s vrácením peněz nebo přerezervováním termínu. V každém případě se prosím individuálně domluvte na e-mailu info@janamucherl.cz.

b) Podmínky pro soukromá sezení

Osobní sezení poskytovány Janou Mucherl nejsou brána jako náhrada za vyhledání profesionální zdravotnické péče nebo asistance. Tudíž prosím nezaměňujte rady poskytované v rámci sezení za jakoukoliv radu, kterou vám udělil zdravotnický profesionál. Jestliže potřebujete zdravotní, psychologickou či psychiatrickou péči, prosím vyhledejte profesionála s licencí v daném oboru. Informace, které jsou vám poskytnuté v rámci sezení nejsou míněny k použití jako předpis pro vaše lékařské účely; tyto informace jsou zamýšlené jako asistence na vaší cestě spirituálního a osobního vývoje.

Při rezervaci termínu sezení, musíte souhlasit, že jste svéprávní a kompletně zodpovědní za jakékoliv rozhodnutí, které uskutečníte po dokončení vašeho sezení. Jste si vědomi, že Jana Mucherl vynakládá veškerou snahu předat vám přesné informace, a vy jste si vědomi toho, že některé informace, které obdržíte, nemusí být použitelné hned ale až pro budoucí události.

Jana Mucherl neposkytuje sezení a nepředává spirituální informace lidem, kteří si o to sami přímo nezažádali. Z tohoto důvodu je možné rezervovat sezení jen sami pro sebe, nikoliv ho objednat pro třetí osobu bez jejího výslovného svolení.

Rezervací sezení s Janou Mucherl, souhlasíte a potvrzujete, že vy jako klient/ka:

1) jste se dobrovolně rozhodl/a účastnit se sezení a objednal/a jste si sezení na základě své svobodné vůle,

2) je vám nejméně 18 let a nebyl/a jste prohlášen/a za nesvéprávného/nesvéprávnou,

3) rozumíte, že vaše sezení není náhradou za formu lékařské, psychologické nebo psychiatrické terapie a léčby,

4) rozumíte a souhlasíte s tím, že je to vaše povinost rozhodnout o tom, zda potřebujete nebo nepotřebujete lékařskou pomoc, a jestliže takovou pomoc potřebujete, vyhledáte ji sami,

5) rozumíte, že vaše informace mohou obsahovat informace, které se nedají aplikovat nyní, ale vztahují se k budoucí události,

6) účastí na sezení přijímáte kompletní zodpovědnost za své vlastní lékařské, mentální, emocionální, psychologické a spirituální zdraví,

7) Jménem sebe, či osoby, které vás zastupuje, se vzdáváte veškerých nároků na podání žaloby nebo uhrazení škody od Jany Mucherl nebo s ní spolupracujících osob (včetně zaměstnanců a zaměstnavatelů), které by vzniklo na základě vašich činů, které jste se rozhodli udělat na základě informací, které jste se dozvěděli v průběhu sezení. Dále se tímto vzdáváte veškerých nároků na žalobu a nároků na odškodnění za jakékoli budoucí zranění, o kterém byste se mohli domnívat, že vzniklo kvůli nebo během vaší účasti na sezení, kurzu nebo na základě aplikace informací získaných z digitálních materiálů poskytnutých Janou Mucherl.

8) souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat právo o uhrazení škody na Janě Mucherl nebo osobě s ní spojené, které vzniklo na základě vašich rozhodnutí a činů,

9) rozumíte, že všechny informace poskytnuté v průběhu sezení jsou považovány za důvěrné a nebudou odhaleny s výjimkou jak je požadováno dle zákona,

10) souhlasíte s tím, že Jana Mucherl může použít části jakékoliv zpětné vazby zaslané po sezení jako recenzi s použitím křestního jména a prvního písmene příjmení bez odhalení konkrétních informací ohledně sezení,

11) souhlasíte s tím, že Jana Mucherl může použít části z vašeho sezení pro obsah na svých stránkách, samozřejmě bez zveřejnění osobních údajů a konkrétních detailů ze sezení, a to za účelem sdílení univerzálních zpráv a témat,

12) souhlasíte se zasíláním budoucích e-mailů od Jany Mucherl se speciálními nabídkami, novinkami a dalšími informacemi,

13) přijímáte tyto podmínky, čestné prohlášení a zbavení Jany Mucherl zodpovědnosti za veškeré výsledky a následky vašich akcí na základě své svobodné vůle,

14) četl/a jste tato ustanovení a plně rozumíte těmto podmínkám, a rozumíte tomu, že objednáním sezením či koupením produktů a dalších služeb od Jany Mucherl, přijímáte všechny ustanovení v těchto všeobecných podmínkách, a zbavujete Janu Mucherl veškeré zodpovědnosti.

4. Vrácení peněz

a) Kurzy, digitální zboží a e-kurzy:

Všechny platby za kurzy, meditace, e-knihy jsou 100 % nevratné, jakmile platba proběhne.

b) Fyzické zboží:

V současné době nenabízím na svých webových stránkách žádné fyzické produkty.

c) Soukromá sezení:

Jakmile je jednou platba za soukromé sezení provedena, veškeré poplatky spojené s platbou (případné bankovní poplatky) jsou 100 % nevratné. Je možné však sezení přerezervovat, jestliže potřebujete. Každý klient má možnost jednou zdarma přerezervovat své sezení, jestliže tak učiní do 48 hodin před plánovaným sezením. Jestliže dojde ke zrušení termínu méně jak 48 hodin před sezením nebo klient zrušil termín více než jedenkrát, veškeré platby jsou 100 % nevratné. K přerezervaci svého termínu použijte e-mail info@janamucherl.cz.

Všechna sezení musí začínat na čas. Jestliže se z nějakého důvodu v daný čas nemůžete zúčastnit, využijte svého práva na jedno přerezervování termínu 48 hodin před domluveným sezením. Rozumím tomu, že někdy se stanou náhlé změny, které se dají těžko ovlivnit, a budu se snažit, abych vám vyšla vstříc s vrácením peněz nebo přerezervováním termínu. V každém případě se prosím individuálně domluvte na e-mailu info@janamucherl.cz.

d) Prodeje třetích stran:

Jana Mucherl není zodpovědná za žádné nákupy, které proběhnou na webových stránkách třetích stran.

Prohlížením a nakupováním na této stránce přijímáte a souhlasíte s těmito podmínkami.

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2017