Jaká rizika jsou spojená se spirituální komunikací? Nejčastěji bývá zmiňována manipulace a komunikace se „špatnými“ dušemi. Nebo je špatně veškerá komunikace, která se netýká přímo Boha?