Emocionální spouštěče nám dávají cenná vodítka na cestě sebepoznání. Proč cítím takový vztek / radost, když se stane tato situace? Proč mé emoce ovlivňuje chování ostatních lidí? Možná bude trvat, než se doberete pravého důvodu. Ale když na své reakce začnete nahlížet s odstupem, časem odhalíte pravdu sami o sobě.

Jak využít spouštěče pro sebepoznání