Uchopit konkrétní životní lekci komplexně není vůbec jednoduchá záležitost. Pro její kompletní integraci je třeba se obeznámit s oběma polaritami – ignorací a fanatismem. Až po absolvování plné zkušenosti je člověk schopen najít harmonii a rovnováhu.