Stín je naše nevědomí. Každý ho máme a lišíme se pouze množstvím témat, které v něm máme uložené. Člověk se stává šťastným a spokojeným, až když jednotlivá témata postupně odkrývá.

V nevědomí jsou uložené vzorce chování, myšlení a strategie přežití, o kterých nemáme vůbec ponětí. Když nějaký vzorec odhalíme, dostáváme ho z našeho nevědomí do vědomí, a tam s ním lze pracovat a měnit ho.

No jo, ale jak tedy přijdeme na to, co je v nevědomí, když ze své podstaty o tom nemůžeme mít vůbec ponětí?

Práce se stínem