Když se mluví o vědomých lidech, o kom je vlastně řeč? Kde začíná hranice vědomosti, a jaké má úrovně?

Současná terminologie může být celkem matoucí a vyvstávají logické otázky. Ve videu tato témata komunikuji v souvislosti se spirituálním probuzením, které je s úrovní vědomí úzce spjato.

Vědomí a nevědomí lidé