Karma není systém odměn a trestu, ale je to vesmírný zákon o příčině a následku. Každá naše akce, a to nejen fyzická, vyvolává řetězec událostí. Každá naše myšlenka přispívá k tomu, zda naši karmu budeme vnímat jako „dobrou“ či „špatnou“.

Přepis videa:

Ahoj všichni. Jak jsem avízovala, tak se dnes budeme bavit o karmě.

Karma je zákon o příčině a následku. Je to univerální vesmírný zákon, tudíž je všeobecně platný.

Karma a její obecná platnost

Četla jsem nějaké spirituální pojednání a setkala jsem se i s osobními výklady ve smyslu toho, že karmy se lze zbavit.

Že můžete žít bez karmy. A ten důvod, proč k tomu ti lidé došli, byl dá se říci logický.

Dobrá a špatná karma

Když si představíte, co lidé chtějí, tak oni chtějí mít dobrou karmu. A kdo chce mít dobrou karmu? No ten kdo ji ještě nemá dobrou. Tak si představte, že nesete na zádech pytel bahna nebo něčeho horšího (můžete si tam představit cokoliv).

A váš cíl je toto bahno proměnit ve zlato. Ale pořád na zádech ponesete něco, takže ideálně nechcete nosit nic. Ani bahno, ani zlato nechcete nosit na zádech.

Proto ti lidé, kteří chtějí žít bez karmy, tak vycházejí z toho, že chtějí být opravdu svobodní.

Nicméně tam je těžké nepochopení toho, jak karma funguje. Karma je opravdu univerzální. To je něco, jako byste se rozhodli, že na vás nepůsobí gravitace. Tak jako myslet si to můžete. Myslet si můžete úplně cokoliv na světě, ale realita je taková, že na vás ta gravitace pořád působit bude.

Jestliže žijete, dýcháte, myslíte, tak produkujete nějakou karmu.

Protože vy vykonáváte nějaký čin a jakýkoliv čin, i ta minimální myšlenka, má nějaký následek. Ten následek se samozřejmě hned nemusí zhmotňovat, ale proto se říká, že karma nepracuje přímočaře.

To nikdy nevíte. Jak se co, jaký následek projeví. Proto je velice těžké karmu hodnotit pro někoho jiného.

Ale z toho ti lidé vycházejí. Že se chtějí cítit svobodně. Nechtějí nosit ani pytel bahna, ani pytel zlata. Takže v podstatě si vymýšlejí koncepty, jak se dá zbavit karmy, ale nedá.

Jestliže nejste schopni sedět tak v klidu, že v podstatě jste ve stavu samádhi – že vaše duše opustila tělo, tak prostě produkujete karmu.

Dobrá karma není zatěžující

A to nepochopení v tomto konceptu je, že ona ta jakoby „dobrá“ karma není zatěžující. Takže opravdu nikdy netáhnete ten pytel zlata.

Dá se říci, že dobrá karma vás posouvá vpřed na vaší cestě. Kdežto ta „špatná“ vám může házet klacky pod nohy.

U toho „dobrá“ a „špatná“ se tak jako usmívám, protože jestliže jste viděli moje video o (ne)dualitě, tak víte, že já v tomhle konceptu nerada funguju. Nicméně hodně lidí v konceptu duality mluví a nějaké koncepty se v tom lépe vysvětlují.

Protože samozřejmě, jak to můžeme rozdělit, kde máme ten milník, co je špatná a co je dobrá karma.

Koukejme na to spíše tak, že je tady karma, která bude přínosná pro vaši duši a karma, která není přínosná pro vaši duši.

Jak se zbavit špatné karmy

Jestliže jste ve fázi, kdy se staráte o to, abyste produkovali dobrou karmu, tak je to asi proto, že tu dobrou karmu… Jakože se chcete zbavit té staré, že?

Protože když už jste ve fázi, že jí produkujete automaticky, protože následujete hlas svého srdce, své duše, jste laskaví k okolí, nejdete přes mrtvoly, tak tohle už není vaše starost.

Vy prostě žijete a nemusíte vůbec přemýšlet o tom, jak karma funguje. To je jako opět s tou gravitací.

Také můžete přece žít i bez toho, aniž byste pořád přemýšleli, jak ta gravitace funguje. Takže to je první nepochopení té karmy. Nelze se jí zbavit. Pozitivní karma není zatěžující. 

Ale nenazývala bych ji pozitivní karmou. Protože jakmile to zase rozdělíte na tu pozitivní a negativní, tak to evokuje to, že vy s sebou něco taháte a nosíte. Ale to není pravda.

Když už následuje své autentické já a vlastní cestu vaší duše, tak už s sebou nic netaháte, ale ty následky vašich činů pracují jen ve váš prospěch. Protože vy jim prostě nekřížíte cestu.

Karma a autentické motivy

Když něco děláte jen kvůli tomu, abyste získali dobrou karmu, kdyby šlo o nějakou dobročinou činnost například, jakékoliv dobrovolnictví, ale v podstatě i ta interpersonální interakce běžná.

Jestliže někomu pomůžete i v rodině například, jenom kvůli tomu, abyste měli dobrou karmu, tak přestaňte. Tak s tím přestaňte a běžte opravdu do meditace a zjistěte ten hluboký důvod, proč potřebujete nebo máte tu potřebu najednou generovat dobrou karmu.

Nesobecký akt není nesobecký, jestliže vychází z vašich hlubokých nenaplněných potřeb.

Protože v tom momentě jde o vás samotné v první řadě a už ne o tolik, co děláte nebo pro koho to děláte.

Takže tam už není ten nesobecký akt a děláte to pro vás. Ne pro někoho jiného. Je nutné říct, že tam může jít o hromadu jiných věcí. A ne o generování dobré karmy.

Spirituální obcházení

Tam se může jednat o spirituální vyhýbání se. Když se vyhýbáte vyřešení nějakého svého stínu. Prostě jednáte na základě strachu. Protože kdybyste něco náhodou nedělali, co jste byli zvyklí dělat, tak by vás třeba okolí nebralo jako dobrého člověka, že jo…

Tam by šlo o vaši sebedůvěru a sebevědomí. Proč potřebujete, aby na vás vaše okolí nějakým způsobem nahlíželo. V podstatě jde o to, že jakmile děláte dobročinnou činnost nebo pomáháte jakýmkoliv způsobem z podstaty srdce a z podstaty toho, že chcete, tak tam už nejsou tyto nevědomé pochody. 

A není tam ta potřeba té dobré karmy. Rozumíte mi, jak to myslím?

Karma a její hodnocení

A proto je těžké i hodnotit, jak karma funguje pro někoho jiného. To, co může vypadat na první pohled pro vás negativně, vůbec neznamená, že to pro toho člověka je „negativní“ karma nebo karma, která není prospěšná pro cestu jeho duše.

Takže se do hodnocení kohokoliv cesty z hlediska karmy vůbec nepouštějte.

A v podstatě se o karmu nemusíte starat. Jo, jasně, existuje. Je to ale univerzální zákon, který prostě funguje a vy ho nemusítě nějak chápat nebo využívat. Vy prostě když žijete v autenticitě své duše a děláte nejlepší možné rozhodnutí v každé chvíli, tak vám to půjde na ruku.

Tenhle zákon bude pracovat tak, že je v souladu s tím, co vy chcete a co vy potřebujete v tomhle životě.

Není potřeba se to snažit nějak vytvářet nebo ovládat.

Náprava karmy

Samozřejmě nikdo není na téhle cestě neomylný. A hodně z nás si prošlo kdo ví čím před spirituálním probuzením. Ale vše v podstatě je napravitelné nebo když to lze, můžete se omluvit.

Když to ještě lze. Když to nelze, můžete udělat… Jako ve smyslu, že nemůžete přijít fyzicky za tím člověkem. A dát mu svou omluvu, že jste se nezachovali úplně nejlépe, tak můžete udělat propouštěcí a v podstatě odpouštěcí rituál, který si můžete poskládat, jak je vám libo, kde požádáte o odpuštění a odpustíte sami sobě.

Prostě nikdo není perfektní. A neříkám, že kdybyste tohle udělali jakože na všechno, že vám to vynuluje všechny ty karmické vazby, které jste tím činem způsobili. Protože už něco může být v běhu, to je prostě jednoduché. Ale můžete to zmírnit. 

Převzetí zodpovědnosti za své konání

Takže samozřejmě i ke spirituální cestě patří sebeuvědomění a uvědomění si vlastních chyb na té cestě a přijetí za ně zodpovědnosti.

Takže lze to zmírnit. Nelze to vymazat. A na svůj dnešní život se můžete koukat jako na soubor té karmy, co jste zvládli nastřádat. Nepleťme teď do toho karmu z minulých životů. Protože to stejně bývá aktivováno a opakováno v tomhle životě.

To, v jaké situaci jste nyní, tak odráží váš karmický balíček, co jste si tu zvládli udělat. A jak se budete chovat dnes, to vám zas ovlivní ten budoucí karmický balíček. 

Doufám, že vám toto video aspoň trochu pomohlo. Hlavně v takovém tom odlehčení, že v podstatě se o karmu nemusíte starat. Nemusíte nad tím vážněji dumat. Je to něco, co existuje a funguje. A je to něco, co může a ideálně má pracovat v souladu s vámi. Já vám přeji krásnou neděli a u příštího videa nashledanou.