Mentální formy jsou výtvorem nás lidí. Liší se stupněm vědomí, jejich silou a fyzickou manifestací. Z čeho vznikají a jak s nimi naložit?

Přepis videa:

Zdravím vás u dnešního videa. Dnes dáme duchařinu. Po delší době. A proto jsem se na to moc těšila. Tak duchařina to je jenom proto, že věda ještě na to nepřišla, jak tohle zmapovat. Takže zatím tomu budeme říkat duchařina.

Co to jsou mentální formy

Chtěla bych mluvit o fenoménu mentálních forem.

Mentální formy jsou entity nebo uskupení energie, které jsou vytvořené lidmi.

Které jsou vytvořené mentální aktivitou. A říkám entity nebo uskupení energie, protože záleží jaký stupeň vědomí ta mentální forma získá. A jako entity v podstatě označujeme něco, co je do jisté míry samostatné. Jo? Že to není závislé úplně na tom tvůrci.

Mentální formy a poltergeist

Jedna z nejznámějších mentálních forem je poltergeist.

Poltergeist je mentální forma, která získala takovou sílu, že se dokáže projevovat ve fyzické realitě.

Nejdříve si řekneme, jak tyto formy vznikají. Je tam obrovské potlačení, frustrace ze strany toho člověka, který je vytváří. 

Dejme teď stranou případ, že se ty mentální formy dají vytvářet i vědomě. Ale když se bavíme o poltergeistu, tak to jsou nevědomé formy.

Mentální formy a jejich tvorba

Ten člověk většinou neví, co se to děje. A právě jsou známé případy… Jsou známé tím, že ta fyzická manifestace toho fenoménu byla aktivní jenom v přítomnosti nějakého konkrétního člověka.

Teď si vemte, jakou ten člověk musí mít obrovskou duchovní sílu, a kdyby ji dokázal směrovat produktivním směrem, tak co by dokázal vytvořit.

Když dokážete vytvořit něco, co se vyvine tak negativně a vyvolává to strach, tak když to správně uchopíte, co jste schopní vytvořit pozitivního. Co jste schopni vytvořit za hojnost ve svém životě (třeba).

Tvorba z podvědomí

Mentální formy se vyznačují spíše tím, že jsou nevědomými a v podstatě když jsou výsledkem potlačení emocí a frustrace často. Nebo můžou kompenzovat nějakou potřebu tomu člověku.

V tomhle smyslu můžou fungovat i imaginární kamarádi.

Mentální formy a duchovní průvodci

Dokonce jsem se setkala s názorem, nebo mi byl zprostředkován takový názor, že duchovní průvodci jsou mentální formy. Tak to prosím vás ne.

Vy určitě můžete mít vytvořené mentální formy, které kompenzují nějakou vaši potřebu. Když jsme se teď v posledním videu bavili o tom, že je člověk osamocený, tak aby nebyl, tak si vytvoří někoho, s kým se poté v podstatě radí.

Ale když se bavíme o duchovních průvodcích, tak to opravdu nejsou žádné mentální formy. Protože kromě těch lidí, co jsou inkarnovaní teď a tady, tak existuje nesmírné množství duší, které zrovna nejsou ve fyzickém těle. A o těch se bavíme jako o duchovních průvodcích, se kterými lze komunikovat.

Mentální formy tedy vznikají čistě z (ne)vědomí toho konkrétního člověka. Není to samostatná bytost, jak duchovní průvodci.

Mentální formy a úroveň vědomí

Proto stupeň vědomí nějaké mentální formy je limitovaný. Tam nenajdete vyšší vědomí. Tam nenajdete přesah do vyšších dimenzí. Do páté, šesté dimenze. To opravdu nenajdete. To musíte hledat u těch andělů, duchovních průvodců, nanebevzetých mistrů a podobně.

Teď jde o to, co s tím.

Jak pracovat s mentální formou

Kdybyste náhodou rozeznali, že nějakou mentální formu máte vytvořenou, tak samozřejmě záleží, kolik se ji věnovalo energie. Ať už chtěné nebo nechtěné.

Ale v podstatě se s ní stejně zachází a rozpouští a odvádí jako uvíznutá duše, jako duch, který zůstal příliš blízko fyzické realitě i po své fyzické smrti.

Ona když už jako funguje do určité míry samostatně, tak je potřeba přistupovat k ní jako k samostatnému elementu.

Ono to není jakoby vám něco chybělo. Vy vytváříte něco nového. Vy tam sice posíláte energii, ale to je jako když namalujete obraz a ten obraz můžete prodat. A neznamená to, že kus sebe máte v tom obrazu. 

Vy o nic nepřicházíte, ale je nutné, když se řeší problém, v podstatě přistupovat k těm mentálním formám jakoby to už byla samostatná entita, samostatná duše. Už jako v podstatě neřešíte, že to vytvořil ten člověk.

Práce s tvůrcem

Je záhodno řešit to s tím člověkem a  psychikou toho člověka a schopnosti těch spirituálních smyslů kvůli tomu, aby se to neopakovalo.

Vyřešíte jednoho poltergeista a on si vytvoří nového, že jo. Protože když tam ta frustrace a podobně bude pořád fungovat, tak si vytvoří nového.

Takže jo, je tam potřeba pracovat s tím člověkem na jeho nevědomých vzorcích. Proč se to apriori stalo.

Mentální formy a jejich reálná podoba

Já jsem tímhle videem hlavně chtěla říct, jakou… že prostě ten spirituální svět je něco nehmatelného, ale ta síla a energie člověka, dokáže být opravdu tak silná, že to vytvoří novou bytost.

To vůbec není abstraktní. Kdybyste to dokázali vidět, tak vidíte prostě normální bytost. Která může vypadat různě, dle toho právě, jestliže to byla vytvořená bytost z frustrace a hněvu, tak to není hezké. Jo? Tak to není asi… krásný anděl se vám nezobrazí jako taková bytost.

Důležitost vnitřního rozpoložení

A zároveň bych tím i chtěla říct, že čím více máme na světě frustrovaných, naštvaných lidí, tak tím hůře se může zvednout energie planety. Protože tady běhá hodně nevědomých mentálních forem.

A proto je opravdu důležité, abychom se o sebe sami dokázali postarat. Jeden o druhého, aby nám záleželo na tom, jak se mají lidé na druhém konci planety.

Abychom konečně na nás nahlíželi jako na lidstvo. A to je jako obtížné samozřejmě. To jsou takové vyšší cíle.

Seberozvoj

Ale děláme to krok po kroku tím, že každý pracuje sám na sobě. A rozhodne se právě, že se sám za sebe chce cítit lépe. Jo? To je prostě validní důvod.

Aby se sám v sobě zbavil té frustrace. No a ten efekt to má, který jemu vůbec nedochází, že přestane vyrábět nějakou mentální formu nebo přestane ji živit tou energií.

Mentální formy a jejich připoutanost

Ty mentální formy tedy často chodí s tím člověkem. Ale může se stát, že je v podstatě vyrobená za nějakým podvědomým účelem. Že je jako vázaná na nějaké místo.

Když někdo třeba lpí na majetku, na nějakém… Třeba máte dědické řízení. A teď někdo z těch dědiců hrozně lpí na tom, že by to chtěl. A teď jsou tam nějací další vlastníci a další strany a musí to prodat třeba ten majetek. Tak opravdu dokáže vlastně jako přiřknout mentální formu i k tomu majetku.

Vědomá tvorba mentálních forem

No je to spíše opravdu video pro zajímavost, čeho jsou lidé schopni, aniž by si to… Většinou si to neuvědomují. Samozřejmě když už na sobě člověk pracuje a je schopen vytvořit mentální formy vědomě, tak tam je zas otázka, jaký má k tomu motiv.

Ale nanebevzetí mistři, realizovaní mistři, takže lidé, kteří prošli osvícením, dokáží (nebo někteří z nich dokáží) vyrábět bytosti, které potom pomáhají lidem a které jsou ku prospěchu dalším lidem.

Ale tam u nich se zas až tak nejedná o mentální formu. Jo? Protože dokud to jde z toho nevědomí, tak je to opravdu z rozložení našeho psyché, kdežto když mluvíme o tvorbě realizovaných mistrů, tak tam nemusí to jít přes takovouhle nízkou úroveň.

Tam to může jít čistě přes tu vesmírnou, duchovní energii.

Takže je v tom rozdíl. I v tom, kdo by se rozhodl vědomě vytvářet tu formu. 

Popularita mentálních forem

Je to v podstatě divácky záživné téma, protože když se bavíme o energii, která je tak silná, že se dokáže manifestovat i ve fyzickém světě, a dokáže hýbat věcma a podobně, tak to samozřejmě vyvolává strach.

A v podstatě to vyvolává emoce, kterou tu formu dále živí. Takové případy existují, jsou dobře zmapované si myslím.

To tak prostě je, ale náprava je v psyché toho člověka, který ji vytvořil, aniž by o tom věděl.

Ono se jim to těžko dá dávat za vinu, protože naše činy a akce mají tolik důsledků a ne na všechny jsme schopní nahlédnout. To už jsme trošku ťukli do karmy. Tak si ji dáme příště. Krásný víkend.