Duchovní průvodce zmiňuji na svém webu i při mé práci velice často. Jsou totiž neodmyslitelnou součástí života každého člověka. Hrají pro nás velmi důležitou roli a mnohokrát si jejich pomoc ani neuvědomujeme. Kdo ale jsou a proč nám pomáhají?

Duchovní průvodci nás provází životem, jsou si vědomi našich životních lekcí a naší momentální situace. Jsou důležitými členy našeho spirituálního týmu a pochází z různých spirituálních realit – z řad elementálů, andělů, říše zvířat, hvězdných lidí, apod.

Z hlediska toho, jak dlouho s námi v životě jsou, můžeme rozlišit dva základní typy:

1. Průvodce hlavní (životní)

Je s námi už od narození. Jsme s ním / s ní domluvení, že nás v tomto životě povede a bude plnit tuto významnou roli. Zná do detailů naše životní poslání a lekce, které se chceme v tomto životě naučit. Je velice důležitým a klíčovým společníkem pro komunikaci se spirituální realitou. Má s námi velice blízký vztah a nebývá výjimkou, že je nám velice podobný, co se charakteristiky týče. Častokrát si s ním / s ní tuto roli vyměňujeme. To znamená, že v minulosti jste mohli být hlavního průvodcem vy pro něj. Pro začátky spirituálního rozvoje je klíčová komunikace právě s hlavním průvodcem. Neexistuje kompetentnější duše co se týče rad ohledně vašeho spirituálního zdraví a vývoje, protože vás zná opravdu detailně.

2. Další průvodci

Dalších původců můžeme mít i desítky, nicméně tento počet je proměnlivý. Přicházejí totiž na určitou životní etapu, kdy je nejvíce potřebujeme. Jakmile svojí lekce pochopíme a integrujeme, zpravidla odchází, nebo alespoň ustupují do pozadí, a dají tím prostor dalšímu průvodci, který nás má něco naučit. Jestliže např. máme ve zvyku vystupovat spíše logicky a sarkasticky, naší lekcí může být naučit se jemnosti a empatie, a v tom vám může pomoci konkrétní průvodce. Jakmile tuto lekci pochopíte a hlavně integrujete do svého života, můžete se posunout dále.

Průvodce nemáme pouze osobní, existují i společní průvodci pro určitou skupiny lidí – např. pro fyzické či duchovní rodiny. Může se stát, že máte stejného průvodce v danou chvíli i s přáteli. To vše záleží na lekci a životní etapě, kterou zrovna prožíváte.

Pomoc duchovních průvodců

Průvodci jsou velkou pomocí při našich každodenních úkolech. Často pracují na pozadí, aby konkrétní situace vyšla ve váš prospěch. Můžou být nápomocni v čistě praktických záležitostech, jako je nalezení parkovacího místa, ale i v čistě duchovní záležitosti, jako je například práce na našem životním poslání a jeho objasnění. Přímá komunikace s průvodci probíhá skrze intuitivní smysly, ale jejich pomoci si lze všímat ve všech aspektech bytí.

Jediné, co limituje naší komunikaci s průvodci, jsme my.

Pomoc od průvodců totiž naráží na limity naší svobodné vůle. Jelikož vaší vůli vám nikdo a nic nemůže upřít, bylo by neetické, kdyby vám někdo pomáhal, když o to nestojíte. Tudíž i když zrovna procházíte špatným obdobím ve vašem životě, váš spirituální tým nemůže maximálně pomoci, dokud nepožádáte.

Chcete s něčím pomoci nebo poradit? Stačí požádat!

U svých klientů se často setkávám s průvodci, kteří pouze čekají, až s nimi klient začne spolupracovat. Běžné jsou zprávy v tomto smyslu: „Jen ať se nás zeptá, jen ať nás požádá.“ Váš spirituální tým s vámi je proto, aby vám pomáhal a vedl vás, nicméně mu to musíte dovolit. Oni jen čekají, až s vámi budou moci více spolupracovat. Mluvte na ně, komunikujte s nimi a vytvářejte si blížší vztahy. Máte přeci jen společný cíl – vaše nejvyšší dobro.