Často se setkávám s názorem, že média jsou vybavena jistými nadpřirozenými schopnostmi, který jim byly někým dány. Tyto spirituální schopnosti jsou ve skutečnosti dobře rozvinuté intuitivní smysly. A těmito smysly je obdařen úplně každý. V dnešním článku vám představím a vysvětlím šest hlavních smyslů, díky kterým je možná spirituální komunikace.

Na intuitivní smysly můžeme pohlížet jako na rozšíření našich hlavních fyzických smyslů – tedy zraku, sluchu, čichu, hmatu a chuti. Veškerá vědomá vývojová práce na intuitivních smyslech začíná rozšířením a vypilováním fyzických smyslů.

Člověk nemusí mít rozvinuté všechny intuitivní smysly, aby mohl být dobrým médiem či získával intuitivní informace. Ve skutečnosti každý člověk má jeden či dva nejsilnější smysly s podporou těch ostatních. Příjem informací při mých sezení probíhá nejčastěji skrze jasnovidění a jasnovědění. Nicméně intuitivních smyslů existuje více:

1. Jasnozřivost (jasnovidění)

Jasnovidění je schopnosnost vidět ty ze spirituální reality, a přijímat informace z této roviny pomocí obrázků a symbolů. Tento smysl je připisován primárně médiím. Ale ne každé médium musí být jasnozřivec, cvikem dalších smyslů může být příjem informací stejně tak možný.

2. Jasnoslyšení

Jasnoslyšení je schopnost slyšet ty ze spirituální reality, a přijímat informace z této roviny pomocí zvuků a řeči. Tento smysl je velice silným nástrojem pro příjem intuitivních informací. Přičemž nevyžaduje tolik cviku a úroveň dekódování jako jasnovidění. Je zároveň i jednou z nejčastější schopností lidí, aniž by si to sami uvědomovali.

3. Jasnocítění

Jasnocítění je schopnost cítit ty ze spirituální reality, a přijímat informace pomocí pocitů, emocí a energií. Tato vlastnost u médií je ceněná jako doplňková – pro primární příjem informací je poměrně složitá na dekódování. Nicméně svoji užitečnost i u sezení samozřejmě má. Naopak léčitelé a šamani častokrát pracují s tímto smyslem primárně a mají ho hodně rozvinutý.

4. Jasnovědění

Jasnovědění je můj osobní favorit. Jedná se o schopnost přijímání intuitivních informací pomocí bloků informací. Je velice užitečná k vysvětlení složitých konceptů, které by se dlouho či složitě vysvětlovaly pomocí slov a obrázků. Projevuje se tak, že odpověď na svoji otázku najednou víte a ta odpověď se objeví velice náhle. Nejde tedy o proces přemýšlení ale náhlého vědění.

5. Čich

Čich funguje ve spirituální rovině úplně stejně jako ve fyzické. Jedná se o schopnost přijímat informace pomocí čichu. Např. když cítíte někoho oblíbený parfém nebo cigaretový kouř.

6. Chuť

Chuť funguje velice obdobně jako čich a společně s ním se jedná čistě o doplňkové smysly. Jelikož jen na základě nich člověk není schopen získat dostatečné informace. Projeví se tak, že bez zjevné příčiny ucítíte chuť např. nějaké potraviny. Oba dva tyto smysly nicméně dokážou být velice ceněným pomocníkem při identifikaci mluvčích při sezení.

Jak jsem již zmiňovala, každý člověk na planetě má minimálně jednu z těchto schopností. Za nejrozšířenější pokládám jasnoslyšení a hned v závěsu jasnocítění. Je úplně běžné mít rozvinutých i více smyslů. Při sezeních zaměřených na rozvoj intuitivních smyslů se často identifikuje vaše nejsilnější vlastnost a pracuje se primárně s ní. Zpravidla se i ostatní vlastnosti přidají a začnou rozvíjet. Jestli máte zájem své schopnosti rozvíjet za účelem příjímání intuitivních vlastností, velice ráda vám s tím pomůžu.

Jak rozvinout intuitivní smysly, se dozvíte ve videu.