Jasnovědění se řadí mezi intuitivní smysly, díky kterým komunikujeme s ostatními bytostmi i se svým vyšším já. Jedná se určitě o jeden z mých oblíbených způsobů komunikace a svým způsobem ho vidím lehce nadřazeně pro ostatní smysly.

Rozvíjí se nám totiž běžně až v pokročilejším stádiu vývoje. Pro tento smysl je důležité napřed mít ukotvenou důvěru ve své vlastní intuitivní schopnosti a ve vyšší vedení. Jenom tímto způsobem na otázku „A jak to víš?“ dokážete odpovědět „Prostě to vím.“ s takovou sebedůvěrou, že to nikdo nebude zpochybňovat.

Postupem času, jak se vyvíjíme, zároveň prostupujeme do vyšších informačních sfér a komunikujeme s dalšími bytostmi, které nám předávají univerzální vědomí o zákonech platných ve vesmíru. Také se můžeme hodně dozvědět o historii a budoucnosti vývoje jednotlivých civilizací a planet. U předávání složitějších konceptů je jasnovědění nejvhodnějším komunikačním nástrojem.

Znaky jasnovědění

  1. „Aha“ moment: Nad něčím přemýšlíte, třeba i delší dobu a pak vám to o pár vteřin později dojde. A víte naprosto přesně odpověď, kterou jste potřebovali.
  2. Rádi píšete: Ať už si vedete deník, píšete blog nebo knihu. Spisovatelé běžně mají rozvinutou právě tuto schopnost.
  3. Znáte budoucnost: Sice nemusíte vědět o každé události, co se vám v budoucnu stane, ale máte dobrou představu toho, co vás čeká. Platí to také o globálním vědomí a vývoji společnosti.
  4. Organizace informací: Lépe se vám zpracovávají složitější informace, když si je napíšete nebo nakreslíte. Protože když dáváte informacím smysl a řád, dokážete se s nimi lépe sžít.
  5. Náhodné odpovědi: Někdo se vás zeptá na otázku a z vás vypadne odpověď ani nevíte jak. Natož abyste věděli, kde jste na tu odpověď přišli.
  6. Máte tendence být analytičtí: Zkoumáte problematiku z více pohledů. Jednostranné informace vám nestačí.
  7. Konverzace se pro vás můžou táhnout: Protože předem víte, co z té konverzace vzejde. Nemusíte vědět přesná slova, ale znáte výsledek.
  8. Máte problém projít celým procesem návrhu řešení: Zejména v zaměstnání se vám stává, že víte, jaké řešení je nevhodnější. Nicméně váš kolektiv si toho nemusí být hned vědom, takže potřebuje projít určitým procesem zvažování možností, což vám přijde frustrující, zbytečné a zdlouhavé.

Jak sami vidíte, jasnovědění se týká zejména lidí se sklonem k logice a analytice. Na těchto stránkách mysli není totiž vůbec nic špatného, když se používají v harmonii s intuicí.  Jen tak je možné dosáhnout úžasných výsledků za použití těchto smyslů. Kdybychom logické mysli dávali výhradní prostor, k uplatnění a aplikování informací získané pomocí jasnovědění by nikdy nedošlo. A to by byla obrovská škoda.