V minulé části této minisérie jsme si vysvětlili pojmy odvodu duší do světla. Už tedy víme důvody, proč se to vlastně dělá a co to znamená. Dnes bych chtěla pokračovat popsáním jednoduchého návodu, co může provádět každý.

Kdo může provádět odvod duší

Médium, tedy člověk, co má vycvičené intuitivní smysly, je používá právě při procesu odvodu. Pomocí telepatie s konkrétní duší řeší, co ji trápí, a probíhá tam komunikace podobná té, na kterou jste zvyklí ve fyzickém světě. I tento proces má nějaká svá pravidla a pořadí, nicméně záměrem tohoto článku je dát návod běžným lidem, tedy těm, kteří intuitivní smysly do této úrovně rozvinuté nemají. Pomoci duchovi s přechodem do vyšších dimenzí může každý. Následující rady je třeba dodržovat, jestliže jste zatím v poli spiritualismu nezkušení – kvůli spirituální bezpečnosti, abyste si nevědomky nezadělali spíše na problémy.

Kde odvádět duše

Tento proces odvodu duší provádíme pouze doma nebo v jiném známém prostředí. Nikdy se nesnažíme o odvody duší z veřejných míst – tam může být situace složitější a určitě vyžaduje sofistikovanější proces odvodu. Nikdy nezveme žádné duše k sobě do domu nebo je nevyzýváme, ať jdou s vámi – mohly by to brát jako pozvání i další bytosti a zadělali byste si na problém.

Kdy provádět tento proces

Často se u svých klientů setkávám s tím, že u sebe doma cítí nějakou přítomnost. Většinou se přijde na to, že se jedná o zemřelé příbuzné, kteří z nějakého důvodu zatím nepostoupili dále. A kdo jiný by jim měl lépe pomoci, než právě jejich rodina?

Postup k odvodu duší

Tento postup tedy může použít kdokoliv, kdo by chtěl pomoci duším u sebe doma. Ale ne na každou duši bude tento postup fungovat. U některých duchů je opravdu potřeba individuální přístup, který mu může zabezpečit jen trénované médium. Na druhou stranu spoustě duší následující kroky můžou pomoci. A co nejhoršího se může stát? Budete mluvit do zdi nebo do prázdné místnosti. Takže to za zkoušku určitě stojí.

  1. Lokalizujte, kde se duch nachází. Je to právě to místo, kde vždy cítíte něčí přítomnost. Duchové se dají lokalizovat i dle tmavších či studenějších míst. Jakmile víte, kde se duch s největší pravděpodobností nachází a zdržuje, stoupněte si do jeho blízkosti.
  2. Začněte na něj mluvit. Řekněte mu, jaký je rok, že on už tam nebydlí a že ho nic nedrží na tom místě. Informujte ho, že zemřel a že existuje daleko lepší místo pro posmrtný život – že má kam jít a vy mu s tím teď pomůžete. Jestliže víte, o koho by se mohlo jednat, můžete být osobnější. Základem je být soucitný a ne hrubý.
  3. Zavolejte jeho anděly a průvodce. Řekněte mu, že je v pořádku, aby už pokračoval dál. Pak požádejte jeho průvodce a anděle, aby se k vám nyní připojili a pomohli s odvodem oné duše do světla.
  4. Otevírání portálu. Představte si, jak začne zářit bílé světlo na stěně či stropu. Vznikne tím světelný bílý portál. Dále si představte, jak ducha obklopují jeho andělé a odchází s ním do onoho světla.
  5. Uzavírání portálu. Jakmile portálem projdou a už je nevidíte, představte si, jak se portál uzavře a zůstane opět pouze čistá stěna. Tento bod je důležitý, kdyby portál zůstal otevřený, mohli byste doma zaznamenávat zvýšenou spirituální aktivitu. Vždy proto portál zavírejte.
  6. Poděkujte andělům a průvodcům za pomoc.

To je vše, co je třeba dělat. Může se stát, že s duší je třeba rozmlouvat déle nebo odejít nechce. V tom případě vás jednoduše přestane poslouchat. Nic horšího, než že budete mluvit do prázdné zdi, se nestane. A v tom nejlepším případě pomůžete nějakému nešťastnému duchovi. A každá pomoc se počítá!