Ve článcích často píšu o spirituálním týmu, který se formuje kolem každého člověka. Jedná se o skupinu duší, která je tu pro vás v zájmu vašeho nejvyššího dobra. Běžně má člověk kolem sebe v tomto týmu 15 – 20 duší, přičemž počet je zcela individuální a proměnlivý. Ale kdo to tedy je a proč tady jsou?

Setkávání se svým vlastním spirituálním týmem je proces, který nikdy nekončí. V médiumství je spolupráce média se svým týmem každodenní rutinou. Zejména díky této skupině duší dostávám informace, ke kterým bych neměla přístup jinou cestou. Pro další kreativní povolání je kontakt se spirituálním týmem také běžný, a z této interakce lze čerpat inspiraci pro každodenní práci. Ani tento web není výjimkou a hodně obsahu a služeb vzniká za láskyplné pomoci mého vlastního spirituálního týmu.

Proč máme spirituální tým

Nikdo na světě není osamělý a bez účelu. O své další inkarnaci a jejím průběhu si člověk rozhoduje sám před narozením. Taktéž se domluví se svými pomocníky na tom, jakou formou si budou pomáhat v následující etapě. Tyto pomocníky nazýváme zejména průvodcemi. Jestliže máme dané, že si v tomto životě projdeme spirituálním probuzením, jsou nám u tohoto procesu velkou oporou. Jsou zároveň i velkým pomocníkem pro rozvoj intuitivních smyslů. Život nám ovlivňují do určité míry v každém případě, i když jsme svou spirituální stránku zatím nerozvíjeli. Pracují většinou „na pozadí“, dokud s nimi nezačneme přímo komunikovat a jejich pomoci si všímat.

Jejich počet a účel

Počet duchovních pomocníků se mění v závislosti na konkrétní životní situaci člověka, a čím si zrovna prochází. Některé máme na celý život a někteří přichází a odchází dle lekce, co se zrovna potřebujeme naučit. Oni jsou ti, co nás vedou v životě, pomáhají nám, a promlouvají k nám skrze naší intuici. Pro média jsou samozřejmě neocenitelným pomocníkem, protože je učí navigovat ve spirituálním světě a pomáhají jim zužitkovat intuitivní smysly co nejlépe.

Spirituální tým je s vámi, aby pomáhal, podporoval a chránil.

Kategorie duší ve spirituálním týmu

Jak jsem již zmínila, tak spirituální tým sestává z mnoha jedinců. A tito jedinci náleží k určité příslušné kategorii duší. Níže tyto kategorie rozděluji a krátce popisuji. Tento seznam není vyčerpávající, protože rozsah duší ve spirituálním světě je nesmírně rozmanitý. Takže – kdo se nejspíše nachází i ve vašem spirituálním týmu?

  1. Průvodci: jsou tu s námi, aby nám pomáhali na životní cestě. Znají veškeré lekce, co se potřebujeme v tomto životě naučit, takže nám mohou poradit celkem prakticky. Oni sami si prožili mnoho inkarnací na zemi, a tak se dokáží do naší situace velice dobře vcítit. Průvodci nemusí být však pouze lidé, mohou jím být i víly (nebo jiné duše z řad elementálů), zvířata (častokrát o takovém průvodci mluvíme jako o totemovém zvířeti) či hvězdné bytosti.
  2. Andělé: jako bytosti z vyšších dimenzí mají na paměti zejména vyšší dobro a fyzická zkušenost jim chybí. Proto ve spojení s anděly často dostáváme zprávy, které jsou aplikovatelné na širší publikum.
  3. Zesnulí blízcí lidé: často navštěvují své milované ve fyzické realitě. Mají dobrý náhled na praktické každodenní záležitosti a na vztahy v rodině.
  4. Předci:  které jsme osobně nepoznali, a mohou pocházet i z dávné minulosti. Jsou zde, aby nám připomínali naše kořeny a pomohli vyléčit rodinou karmu.

 

Dle konkrétního životního období k vám poté určitá skupina duší má blíže než jiná. Nicméně pevné spojení máte se všemi a je vaše výhradní a neměnné právo s nimi komunikaci navázat, jestliže si tak přejete.

Pamatujte – komunikaci s dušemi se může naučit každý. Nejjednodušeji tak lze učinit přes žití v souladu s vlastní intuicí. Když se totiž spiritualita dobře uchopí, je povznášející, krásná a zlepšuje kvalitu běžného života.