Častý dotaz, který dostávám, se týká využívání spirituality v běžném životě. Jak je možné ve fyzickém světě spojit spirituální stránku s tou praktickou? Všichni musí pracovat, živit rodiny, a dělat věci, které nás ne vždy baví. Krátká odpověď je, že se spiritualismus dá využít pořád a všude. K čemu to člověku je dobré, proč by se o to vůbec měl zajímat a proč na tom záleží?

Spiritualismus pro osobní rozvoj

Několik let nazpátek jsem nebyla zrovna nejšťastnější člověk. Na první pohled se zdálo, že mám všechno – solidní práci, dům, manžela… Takovou tu sadu, co člověk prostě většinou mívá, aby byl šťastný. Nicméně jsem pořád měla pocit, že „něco“ chybí. Nevěděla jsem co, ale věděla jsem, že „tohle“ přece nemůže být všechno. Při mých sezeních se dozvídám, že hodně lidí si klade úplně stejné otázky, jako já tenkrát. A jelikož neznají odpověď, vede je to k depresím, špatným náladám a pocitu osamělosti.

Abyste našli odpověď na tuhle otázku, musíte se obrátit sami k sobě. V žádném externím zdroji tyto odpovědi nenajdete. Nástrojů, jak to udělat je mnoho – meditace, sport, trénování soustředění a vědomá práce s myšlenkami. Nicméně se jedná o proces, který nemusí být vždy příjemný a může odhalit i nějaké naše negativní stránky. Ale je podstatné, že je to začátek pro péči o naše spirituální zdraví.

Spirituální zdraví je úplně stejně důležité jako fyzické, emoční a mentální.

Když budete zanedbávat jednu z těchto stránek, projeví se to na těch ostatních, protože jsou propojené a dohromady tvoří nás jako celek. Jestliže budete například potlačovat nějaké emoce, časem se to projeví fyzicky. Nebo jestliže vaše duše nebude mít péči, co potřebuje, psychika bude trpět. Proto péče o spirituální zdraví by měla být součástí života každého člověka. Jakmile o tuto stránku začnete pečovat, uvidíte změnu k lepšímu ve všech aspektech vašeho života.

Jak lze spiritualismus využít v kombinaci s prací?

Kreativní povolání často využívají intuitivní smysly, aniž by si toho byli vědomi. Malíři, spisovatelé, fotografové a návrháři dostávají inspiraci a nápady „z ničeho nic“. Tato inspirace ve skutečnosti pochází z jejich vyššího já. V té konkrétní chvíli jsou tedy v souladu se svojí intuicí. V příkladě návrhářských povolání je časté využívání jasnozřivosti. Spisovatelé naopak mívají tendence k používají jasnovědění.

Ještě zřejměji se dají tyto schopnosti využívat v práci, která obsahuje nějakou formu interakce s lidmi. Pomocí jasnocítění, které je velice rozšířené, budete schopni ostatní více odhadnout a lépe komunikovat. Záběr využití spirituální stránky v práci je tedy hodně široký a záleží na konkrétním povolání.

Integrace spirituální stránky do fyzického života je klíčová.

Cílem by mělo využívat spirituální stránky stejnou mírou jako naše fyzické, emoční a mentální tělo. A naučit se žít tak, aby všechny tyto aspekty života byly vyvážené.

Rozvinutí osobního spiritualismu přinese zkvalitnění života na všech úrovních. Když budete v souladu se svojí intuicí, budete vědět, co je pro vás dobré. Budete žít tak, že otázky ohledně bytí a hledání magického „něčeho“ ve vašem životě úplně zmizí. A to za nějakou práci stojí.