Médiumství existuje odjakživa. Ať už v podobě léčitelství, šamanismu, nebo jiné práce se spirituálním světem. Praktiky a vyjadřovací prostředky tohoto oboru se ale mění. V tomto článku vám chci přiblížit, jak se médiumství vyvinulo, kde je teď a proč si myslím, že teď je nejlepší doba pro rozvoj intuitivních smyslů.

Historie médiumství

Médiumství s sebou nese mnoho traumat a nevyrovnané minulosti. Upalování „čarodějnic“, inkvizice – to byly vše důvody, proč spirituální média nepůsobila veřejně a schovávala se v ústranní. Hrozba smrti byla více než reálná. Udávání podezřelých praktik bylo na denním pořádku. A tou podezřelou praktikou myslím cokoliv, co tenkrát vybočovalo z normálu. Jak ale víme, tak standardy pro to, co je širokou veřejností chápané jako normální, se posunují. To co nebylo „normální“ před sto lety, je dnes zcela běžné – vegetariánství, meditace, homosexualita… Příkladů pro posunování norem je bezpočet.

Médiumství a moderní společnost

Žijeme v daleko tolerantnější a otevřenější společnosti, ale bylo by naivní si myslet, že již neexistují žádné sankce za veřejné přihlášení se k něčemu, co není úplně běžné (v tomto případě médiumství). Sankce sice už neexistují v podobě upálení na hranici, ale stále tu jsou. Když se v dnešní době postavíte za to, že jste médium / léčitel / šaman / spirituální konzultant, můžete se setkat s jinou formou sankcí.

Společenské sankce

  1. Zesměšnování: je nejběžnější reakce okolí. Vyskytuje se zejména, když se neběžné zkušenosti sdílí ve skupinách lidí. Jedná se o přirozenou obranou reakci ega. Člověk si neumí s nějakou informací poradit, neví, kam ji zařadit, tak se zachová jediným způsobem, co mu poskytne zdánlivou kontrolu nad situací – zesměšňováním. Rovnici mezi egem, strachem a smíchem si můžete ověřit lehce. Jestliže jste byli někdy v kině na hororovém filmu, mohli jste vidět, kolik lidí se směje, aby zakrylo strach.
  2. Sociální vyloučení: v extrémním případě může znamenat, že vás určitá skupina lidí vyloučí ze svého kruhu, protože jste „divní“. Nicméně ze zkušenosti vím, že intuitivní lidé takové skupiny lidí zpravidla opouštějí sami – protože s hodnotami takových lidí třeba už nerezonují.
  3. Profesionální vyloučení: spiritualismus v odborných, logických kruzích bývá označován za „čáry máry“. Naštěstí i zde je vidět posun zejména díky tomu, že věděcké obory již byly schopny poskytnout důkazy o existence duše apod. Nicméně toto vyloučení je zjevné zejména v lékařství – západní lékařství má monopol na to, co lze vydávat za lék a co ne. Proto mnozí léčitelé a šamani musí své produkty nabízet velice opatrně.

Strach z vystoupení na veřejnost

Jak vídíte, sankce jsou více než reálné i v dnešním světě. ALE přesto je důležité se veřejně postavit za to, čemu věříte a kdo jste. Se sankcemi se nejspíše setkáte, ale v daleko menší míře než předpokládáte. Když jsem zpočátku začala se svým okolím sdílet, kdo jsem a co dělám, předpokládala jsem spíše negativní reakce. O to více mě překvapila podpora, pochopení a kladné reakce.

Naše obavy z odhalení toho, kdo jsme, neodráží realitu, ale náš strach.

Je nejvhodnější doba pro to, aby se o médiumství veřejně mluvilo. Je na čase, aby se na spirituální zdraví nahlíželo se stejnou důležitostí jako na mentální a fyzické. V českém prostředí se o spiritualitě veřejně teprve začíná mluvit. Existuje zde však spousta médií a intuitivních pracovníků – alespoň jeden na každé menší město. Spousta z nich stále operuje spíše na pozadí – a důvodů je pro to opět spousta. V minulém režimu byste o spiritualismu bez postihu mluvit nemohli. Schovávání a předávání informací pouze v rámci osobních sezení bylo nutné.

Médiumství a masová média

Doba se ale změnila. Díky elektronickým médiím (zejména internetu) se učení spirituálních pracovníků může roznést k většímu publiku – ke všem, kdo hledají informace, které byly do této doby přístupné jen pro vyvolené. Jedním z důvodů toho, proč jsem začala vystupovat veřejně, je dodání odvahy a podpory i ostatním médiím a intuitivním pracovníkům, aby udělali to samé a sdíleli své zkušenosti. Nemusíte se skrývat, abyste žili autentický život.

Svět potřebuje vaše originální zkušenosti a přístup ke spirituálnímu zdraví.

Je vhodná doba, abychom narušili mystiku vybudovanou kolem spiritualismu. Abychom nahlíželi na médiumství jako na jakýkoliv jiný obor, a abychom poskytli novým intuitivní pracovníkům a médiím tak nezbytný trénink na zvladnutí jejich schopností. A hlavně – abychom všechny tyto okolnosti a zkušenosti sdíleli se širším publikem. Protože nikdy nevíte, komu změníte život jen tím, že si přečte na internetu, že v tom není sám.

P.S.: Nezapoměňte se zapsat k odebírání novinek v pravém sloupci, ať vám neunikne žádný nový článek a e-kurz zdarma.