Systém odměn a trestů je manipulativní a nízkovibrační koncept. Vaše dobré činy musí vycházet z vašeho vnitřního přesvědčení, jinak pouze mrháte časem. Ve světě vibrací totiž neexistuje nic jako předstírání. A až budete po smrti, všechno to vyplave na povrch.

Proto buďte sami spokeni se svým životem a neobracejte se na žádnou vnější autoritu, aby vás hodnotila.

Existuje peklo?