Negativní entity přinášejí rozruch do duchovních konverzací. Máme se jich bát? Lze se jim vyhnout? Jedna z nejčastějších reakcí na médiumství je něco ve smyslu: „Když se někdo věnuje spiritualismu, zahrává si s ohněm“. Je pochopitelné, že tento negativismus a předsudky jsou v nás hluboce zakořeněné. Stačí se podívat na masová média a na to, jaké příběhy nám o spirituálním světě předhazují. Je ale pravda, že tento obor je tak nebezpečný, jak se traduje?

Co jsou negativní entity

Termínem negativní entity ve spiritualismu označujeme jakékoliv bytosti, které nepocházejí ze světla, a tedy mají omezený přístup k informacím a zatím nemohou postoupit dále na své inkarnační cestě. Může se jednat i o zesnulé lidi, ale častěji tento termín odkazuje ke zlomyslnějším bytostem.

Diverzita ve fyzické realitě

Když se podíváme na fyzický svět, uvidíme, že zde existuje spousta lidí, kteří se pohybují v negativním spektru. Promítá se to do jejich činů, do jejich mluvy a vystupování. Na druhou stranu ale existuje více lidí, se kterými se bavíme rádi, máme mnoho společného a něčím nás obohacují. Pro mě osobně ta druhá skupina je daleko větší a věřím tomu, že většina lidí na světě je dobrých. Nevidíte to stejně? Záleží jen na úhlu pohledu a vaší perspektivě. Je nutné pochopit, že v každém okamžiku si určujeme svůj vlastní svět a životní cestu, po které jdeme.

My sami jsme tvůrci své reality.

Diverzita ve spirituální realitě

Úplně to stejné platí pro spirituální svět. Ve spirituálním světě existuje obrovská diverzita bytostí a entit. Všechny bytosti, včetně nás, si můžeme představit na vibrační škále – od bytostí s nejnižší vibrací po bytosti s vibrací nejvyšší. My sami jsme někde na této škále umístěni – posouváme se dopředu a dozadu dle konkrétní situace. V životě bychom měli směřovat kontinuálně směrem doprava, tedy existovat v rámci vyššího vibračního spektra. Samozřejmě se může stát, že má člověk špatný den, tak dočasně vibračně klesne. Důležitá je trvalá tendence se posouvat dopředu.

Dle toho, kde se v tomto spektru zrovna vyskytujeme, k sobě přitahujeme určitý typ duší v obou světech (jak ve fyzickém tak spirituálním), které s námi v tomto okamžiku rezonují. To znamená, že se vyskytují v určité vzdálenosti od našeho bodu na vibračním spektru. Tento typ duší je tedy řízen dle toho, kde se VY na té škále pohybujete. I zde se jedná o zákon přitažlivosti.

Uvedeme si konkrétní příklad – jestliže nejste spokojený se svým životem, v domácnosti vám panují neshody, máte tendence svalovat vinu za svůj nespokojený život na někoho jiného… v tom případě potkáte další lidi, kteří jsou vibračně na stejné úrovni (které se tedy dají považovat za „negativní entity“). A ve spirituálním světě se k vám budou připoutávat duše, které jednají z pozice stejných negativních vlastností. Naopak když člověk žije autentický naplněný a spokojený život, přitahuje bytosti z vyššího vibračního spektra.

Existuje tedy „čiré zlo“?

Na rovinu vám můžu říci, že démoni a další negativní entity existují, stejně jako existují andělé. Funguje to stejně jako ve fyzickém světě. Negativní entity a duše nemají důvod vyhledávat lidi z vyššího vibračního spektra. Je to v podstatě jednoduché, nemají prostě nic společného. Z vlastní zkušenosti vím, že dokud jim nenarušuju jejich prostor a jejich činnost, nevšímají si mě. Samozřejmě občas někdo má pravidla ignoruje a zkusí navázat komunikaci. Statisticky by se dalo říci, že na sto pozitivních setkání, připadne jedno negativní. Důležité je ale vědět, co v takové situaci dělat. To se koneckonců stavá i ve fyzickém světě, častokrát ve větší frekvenci.

Je pouze na vás, s kým se chcete stýkat – jak ve fyzické, tak spirituální realitě.

Já mám pravidla jasně stanovená v obou rovinách. Každé trénované médium moc dobře ví, s kým zrovna komunikuje. S jakou bytostí, a z jakého vibračního spektra. Klíčová je k tomu schopnost rozlišovat. Schopnost rozlišovat dobré od zlého je jedna z vrozených vlastností každého člověka. Její použití je pouze otázka tréninku. Už jste někdy potkali člověka, který vám neseděl na první pohled? Nebo jste o někom hned věděli, že je to dobrý člověk? Vibrační spektrum je totiž cítit. Takže mi věřte, že když mám co do činění s negativní entitou, která nemá v zájmu právě nejvyšší dobro všech zúčastněných – vím to a umím si s tím poradit. Stejně tak jako si s takovými lidmi umíme poradit ve fyzickém světě.

Spiritualismus, když se dobře uchopí a bezpečně rozvine, může být krásnou cestou k sebepoznání, pochopení okolního světa a v neposlední řadě k pomoci ostatním. Nenechte se odradit strachem z neznámého.