Zákon přitažlivosti funguje v našem vesmíru jako jeden ze zákonů, dle kterých se řídí naše činy. Zákonů existuje více, ale za všechny ostatní si uveďme příklad zákona příčiny a následku, zkráceně známého jako karma. Tento článek má sloužit jako úvod do problematiky zákonu přitažlivosti a poskytnutí vhodných zdrojů na prostudování. Konkrétní využití v životě probírám ve videích na svém youtube kanálu.

Co to je zákon přitažlivosti

Pochopení zákonu přitažlivosti nás učí, že jsme strůjci své vlastní reality. Vše, co si do života přivoláváme, se tak děje na základě našich myšlenek a pocitů. Další název pro tento zákon je zákon rezonance. Jde tedy o to, na jaké vibraci osoby rezonují, a dle toho si k sobě přitahují podobné okolnosti.

Zákon přitažlivosti je zákon, který říká, že všechny objekty ve vesmíru se přitahují v závislosti na tom, jakou nesou energii (neboli jakou mají vibrační hodnotu).

České pořekadlo, které to lehce vysvětluje je „Vrána k vráně sedá“. Ale jak to bývá, úplně jednoduché to není.

Síla pozitivního myšlení

Zákon přitažlivosti říká, že ve svém životě můžeme mít COKOLIV, co opravdu chceme. Stačí si k tomu naprogramovat mysl a vědomě cílit své myšlenky.

Naše mysl vytváří naší realitu.

Pro pochopení konceptu je nutné pochopit, že jsme absolutními tvůrci své reality – toho dobrého i toho zlého. Lidé mají tendenci své špatné zkušenosti házet na externí okolnosti.

Je to ale ta největší lež, kterou si můžeme říkat. Každou nemoc, každou nehodu a jiný zádrhel v našich životech, jsme si do života přitáhli jen my sami. Tohle pochopení nemá sloužit k lynčování a obviňování sebe sama. Tohle uvědomění má vést k tomu, že pochopíte, co vás opravdu vedlo k té špatné zkušenosti. Tím že odhalíte příčinu, změníte i své budoucí zkušenosti.

Soustředění myšlenek

Také znáte někoho ve svém okolí, komu se pořád děje něco špatného? Ten člověk není smolař, ten člověk pouze vysílá vesmíru zprávu, která říká „Užívám si své utrpení, takže ho chci víc.“

Ten háček ohledně zákonu přitažlivosti tkví v tom, že do svého života přilákáváme to, co chceme, i to, co nechceme. Vesmír nerozlišuje, zda onu věc chcete či ne. Vesmír pouze ví, na co zaměřujete svou pozornost. Na co myslíte většinu svého dne? Jsou myšlenky zakořeněné ve strachu a obavách nebo naopak v radosti a vděčnosti?

Čemu věnujete svojí pozornost, toho se vám dostává.

Takže jestli si někdo celý den pouze dělá starosti, myslí na vše špatné, co se může stát – to přesně se stane. Mentální zpráva, kterou vysílá, zní asi takto „Já se bojím, bojím se všeho a pořád.“ Onen člověk je v permanentním stresu, který se dříve či později projeví i fyzicky. Vesmír tedy odpoví dle zákonu přitažlivosti a pošle onomu člověku do života více stresu, strachu a nemocí.

V jistém ohledu zákon přitažlivosti není ani trochu spravedlivý. Těm, co jsou na tom nejhůř, posílá jen více špatných zkušeností. A to do té doby, než se člověk „nepřenastaví“ a nezačne uvažovat jinak.

Člověk se tedy ocitá v kruhu, neboli „Když se daří, tak se daří. Když se nedaří, tak se nedaří.“ Cesta z onoho bludného kruhu ven spočívá ve vnitřním mentálním nastavení člověka. Ne ve vnějších okolnostech.

Vibrace a zákon přitažlivosti

Dnes žijete realitu, kterou jste si vytvořili v minulosti. Jestli v nějaké oblasti svého života chcete vidět zlepšení, začněte na své mysli pracovat už dnes. Než se změna promítne do fyzické reality, chvilku to trvá. Zkrátka zabere nějaký čas, než se pročistí negativní nastavení z minulosti. Ale výsledek se dostaví, to vám slibuji.

Cokoliv, co se má materiálně projevit ve fyzickém světě, vzniká nejdříve na energetické úrovni.

Proto záleží na signálu (neboli vibracích), který pravidelně vysíláte. Většina vašich myšlenek a pocitů musí být vysokovibračních, tedy nezaložených na strachu. A dle toho začne vesmír reagovat.

Nezapomínejme, že zde mluvíme o zákonu. Jeho účinnost je stoprocentní. Ve zkratce znamená – co vysíláte, to také dostanete. Tak se ujistěte, že vaši energii máte pod kontrolou a soustředěnou směrem, který opravdu chcete.

Zdroje k nastudování zákonu přitažlivosti

Film či kniha Tajemství

Film pochází z roku 2006, takže je nutné se na něho dívat s jistou rezervou, co se týče zpracování. Je primárně materialisticky zaměřený, což nemusí vyhovovat duchovněji smýšlejícím lidem. Myslím si ale, že pořád poskytuje dobré základní informace o síle myšlenky. Na youtube je film k nalezení i v češtině.

Abraham Hicks

Nejrozšířenější a nejobsáhlejší souhrn informací na světě na téma hojnosti nabízí Abraham Hicks. Více než třicet let Ester Hicks společně se svým mužem Jerry Hicks (nyní již po smrti) channeluje zprávy od kolektivu duší (interdimenzionálních bytostí) specificky na toto téma. Proto tedy zkratka Abraham-Hicks, jinak známo i jako Abrahamovo učení. Za tu dobu bylo jménem jejich nakladatelství vydáno nespočet knih, videí a seminářů.

Během studia se akorát ujistěte, že navštěvujete jejich původní stránky. Vzhledem k popularitě a dosahu tohoto tématu, na základě učení Abraham-Hicks bylo založeno již mnoho značek. Dle mé zkušenosti se ale originálu nic nevyrovná. Knihy jsou dostupné i v češtině.

Věda za zákonem přitažlivosti

Na internetu najdete spoustu videí a článků spojujících zákon přitažlivosti s kvantovou fyzikou. Zároveň narazíte i na spoustu zdrojů, které jsou kritizovány pro nadměrné zjednodušování, a odpůrce tohoto spojení. Já na problematiku nenahlížím z fyzikálního hlediska – od toho tu jsou jiní. Z hlediska spirituálního však vím, že aby zákon přitažlivosti fungoval i pro vás, nemusíte o fyzice vědět zhola nic. Koneckonců – kolik lidí z neodborné veřejnosti dokáže vysvětlit daleko běžnější jevy z fyzikálního hlediska?

Aby zákon přitažlivosti fungoval ve váš prospěch, musíte si být vědomí pouze své vlastní energie, myšlenek a emocí.