Spirituální schopnost je dovednost vnímat nehmotnou realitu skrze intuitivní smysly. Má je každý člověk, a záleží pouze na jeho osobním duchovním rozvoji, zda je může využívat záměrně.

Spirituální schopnosti jsou přirozené schopnosti našeho těla

Není v tom nic nadpřirozeného. Jak s nimi začít pracovat vysvětluji ve videu.

Přepis videa:

Ahoj. Já jsem Jana Mucherl a vítám vás u svého dalšího videa. Jak jste si mohli všimnout, tak jsem delší dobu nenatočila žádné video a bylo to hlavně z toho důvodu, že jsem měla chuť psát. Léto bývá pro mě takové krásně aktivně pasivní nebo pasivně introspektivní, takže mám chuť psát. A jestli máte chuť číst, tak běžte na blog a tam se třeba dozvíte něco nového.

Nicméně jak už pomalu, ale jistě začíná podzim, tak ta energie je pro mě zase taková extrovertní, takže se mi chce hodně mluvit. A vlastně je to dobrá zpráva, protože mám v šuplíku nachystaná nová témata na videa ohledně spirituální komunikace, takže se budeme bavit o takových divných věcech, o kterých lidé normálně nemluví, ale všichni si o tom šeptají, takže se určitě máte na co těšit.

Já se taky těším na ten podzim a na tu sérii videí. Dnes bych chtěla pokrýt takové pro mě základní téma, které se týká spirituální komunikace. A to jsou spirituální schopnosti nebo li intuitivní smysly.

Spirituální schopnosti a intuitivní smysly

Není to jedna a ta samá věc. Jsou to relativně oddělené pojmy a já vám je vysvětlím.

Spirituální schopnost je schopnost vnímat nehmotný svět jakýmkoliv způsobem.

Když o někom řekneme, že má spirituální schopnost, tak má schopnost vnímat nehmotný svět. A tohle vnímání probíhá právě skrze ty intuitivní smysly. Ty intuitivní smysly už vyjadřují způsob toho, jak získáváme informace z toho nehmotného světa.

Častokrát slyšíme o spirituálních schopnostech to, že někdo má „nadpřirozené schopnosti“. Vždy mě pobaví, když mi někdo napíše email o tom, že mám nějaké nadpřirozené schopnosti. Nemám. Já mám jenom to, co máme všichni.

A dnes budu mluvit o tom, proč si myslím, že tyhle schopnosti jsou pro každého z nás velice přirozené. A jediný fakt, který dělí mně jako spirituální médium a spirituálního učitele od někoho, kdo s tím ještě nepracuje, je ten, že já a ostatní léčitelé jsme se s tím záměrně a účelně naučili pracovat.

Takže je to jenom vybroušení techniky. Já se na to docela ráda koukám jako na sportovce, protože všichni máme fyzické tělo, ale já neumím běhat tak, jak umí běhat někdo jiný, protože on do toho dá hodně svého potenciálu, svého úsilí a svojí energie. A úplně stejně je to se spirituálními pracovníky. 

Rozdělení intuitivních smyslů

O intuitivních smyslech určitě neslyšíte prvně, ale vyjmenuji 4 největší. A to je jasnozřivost, jasnoslyšení, jasnovědění a jasnocítění. To jsou nejčastější smysly, se kterými se setkáte. Existují tam nějaké doplňkové, jako je třeba čich a chuť.

Ale tyhle jsou takové nejprominentnější.

Všechny tyhle intuitivní smysly jsou nadstavbou fyzických smyslů.

Jasnozřivost je nadstavbou normálního vidění (zraku), jasnoslyšení je nadstavbou sluchu a tak dále. 

Praktický příklad využití intuitivních smyslů

Jak už jsem zmiňovala, máme je všichni. Všichni máme nějaké využití intuitivních smyslů. A chtěla bych to ukázat na nejrozšířenějším případě. Stalo se vám někdy, že jste vešli do místnosti a cítili jste, že je v ní něco špatně? Nebo že se v ní stalo něco špatně? A třeba tam už nikdo nebyl. Stalo se to snad každému, koho znám.

A vlastně i lidé, co nějak normálně duchovně nepracují, uznávají takové případy, že jsou to situace, na které nemají vysvětlení, protože ten cit z tohohle případu neuděláte tím fyzickým citem, tím fyzickým hmatem. Takhle to prostě nefunguje.

Funguje to tak, že vy přijdete do místnosti a máte kolem sebe svou energii. A tím svým energetickým tělem vnímáte tu energii, co tam třeba zůstala po hádce. Takže to cítíte přes to svoje energetické tělo.

A vaše mysl to vyhodnotí jako: „Tady je něco špatně.“ Takhle to funguje. Mysl nám funguje jako ukotvení do fyzické reality. Jestliže do toho víc nepronikáme, tak se to takhle vyhodnotí. Je to logický a správný závěr, ale nevysvětlíte to přes fyzické smysly. Já snad neznám člověka, kterému by se to nestalo. Proto říkám, že všichni máme nějaké využití intuitivních smyslů. 

Formy intuitivních smyslů

A ty intuitivní smysly jsou často podceňované. Jsou přehlížené, protože ne pro každého jsou takové extrémní. Ne každý je extrémním způsobem jasnozřivý. Jasnozřivost, jasnoslyšení, všechny tyhle „jasnoschopnosti“ mají daleko jemnější podoby.

A pracuje se s nimi daleko lehčeji než s těmi extrémními formami, protože s extrémními formami jde ruku v ruce strach, protože to může být pro někoho šokující. To hlavně na začátku té duchovní práce.

S těmi jemnějšími formami spirituální komunikace se mi pracuje líp. A v začátcích je to pro lidi pohodlnější. Je to takové bezpečnější, když stoupají pomalinku, polehoučku, krok po kroku. 

Význam intuitivních smyslů

Kromě toho jasnocítění, což je strašně rozšířená schopnost, je strašně rozšířené i jasnoslyšení. O každé této schopnosti určitě udělám samostatné video, takže se na nich můžete těšit v následujících týdnech, kdy se budeme víc bavit o tom, jak se to projevuje a podobně.

Bez intuitivních smyslů nemůžeme žít. Často se tomu říká i mimosmyslové vyhodnocení situace.

Pro mě to není mimosmyslové. Pro mě je ten smysl jenom jeden, ale má hodně vrstev, takže má fyzickou vrstvu (oči) a pak má další vrstvy, které můžeme používat, když se na to zaměříme a když budeme dělat tu práci, která je k tomu nezbytná. A toto vyhodnocení situace je nutné k přežití nejenom na základě těch fyzických smyslů.

Vezměte si, jak je to důležité pro každodenní interakci. Dělaly se vědecké výzkumy o tom, jak jsou si lidé vědomí toho, že je někdo sleduje. Když někoho nevidí, tak ho „cítí“ za zády. A to jsou prostě takové případy o tom, jak funguje to energetické pole a jak se ten záměr přenáší skrze ty energetické vlny.

Opravdu to nelze ignorovat. A nelze nad tím ani mávnout rukou, že: „Já duchovně nepracuji. Nezajímá mě to.“ Člověka to nemusí zajímat. Člověk nad tím nemusí hlouběji uvažovat, ale prostě to má. Je to prostě něco, co každému člověku nelze odebrat. Patří to naprosto každému člověku a je mu to vlastní. 

Rozmanitost v používání intuitivních smyslů

A chtěla bych zmínit, že u každého člověka se každé schopnosti můžou projevovat jinak. Takže člověk nemusí být jasnozřivý takovým způsobem, jakým je někdo jiný.

O té jasnozřivosti bych chtěla říct, že je tam o ní ve společnosti takový předsudek, že je pokládaná za jedinou pravou „superschopnost“. Není to pravda. Ona má hodně podob. Říká se to, protože je nejvíc bijící do očí a nelze jí ignorovat. A z fyzického světa jsme zvyklí věřit tomu, co vidíme.

A tento náš rámec chápání máme tendenci aplikovat i na ten nehmotný svět. Ale takhle to bohužel nefunguje. A cenné informace se samozřejmě dají získat i pomocí jiné schopnosti. A já vám to říkám proto, abyste se netrápili tím, že nemáte to, co má soused.

Vy nemusíte být stejně jasnozřivý jak tento člověk, abyste dokázali dělat tohle a tohle. Nemusíte.

Vy akorát musíte zjistit, kde jsou ty vaše výhody a kde jsou ty vaše slabiny, přijmout je a stavět na tom.

Ale vzhledem k tomu, že mám v rámci svých klientů celkem rozmanitou škálu ohledně toho, co kdo a jak používá, tak se opravdu nedá říct, že jedna schopnost je lepší než druhá. Je zajímavé, jak je každý jiný a jak každý dokáže přenést ten drobek ty informace a pak se z těch drobků vlastně poskládá celek. Je to úžasné.

Takže každý je jiný a každý bude intuitivní smysly využívat jinak. A co se týče takového cítění, tak ho každý den používají takoví autoři, kreativci a vůbec nepřemýšlí o tom, že vlastně inspiraci, kreativitu a „múzu“ získávají skrze intuitivní smysly. A je to přirozené právo a přirozená schopnost člověka. Jde jenom o ten proces rozpomenutí se. 

Jak rozvinout intuitivní smysly?

Takže když jsme se teď pobavili o tom, co jsou ty intuitivní smysly a jak to, že je má každý a proč se to týká každého člověka, tak teď se dostaneme k té zajímavější věci. A budeme se bavit o tom, jak je rozvinout.

Rozvinutí intuitivních smyslů je závislé na vašem energetickém těle.

Takže takovým prvním krokem je uvědomění si toho svého energetického těla. A začít s pravidelnou energetickou hygienou. Tohle je taky vtipné, protože o své fyzické tělo pečujeme pravidelně. Když je špinavé, tak ho umyjeme. Staráme se o něho úplně pravidelně a nepřipadá nám na tom nic divného. A to energetické tělo absolutně ignorujeme, i když se teda shodneme na tom, že skrze něho můžeme něco cítit (něco, co nejde fyzicky vidět).

A ten důvod, proč máme tendenci ho ignorovat, je právě v tom, že ho nevidíme. Kdybychom viděli svoji energii a viděli, jak je to energetické tělo špinavé, tak bychom asi hledali způsoby nebo návody, jak ho umýt.

Ale vzhledem k tomu, že je pro většinu lidí neviditelné, tak ho ignorují. Pořád je tam takové to zaměření na to, že to, co můžeme vidět, je opravdové a že to, co nevidíme, není opravdové. Když to nevidíme, tak to neznamená, že to neexistuje. Takže ta energetická hygiena je strašně důležitá. A myslím si, že by se to mělo učit už u dětí, aby už vyrůstali s takovým povědomím o svém energetickém těle. A byly časy, kdy se to učilo a já doufám, že ty časy zase budou.

Energetická hygiena

A teď vám dám návod, jak to udělat. Za prvé je důležité čistit to svoje energetické tělo jak zevnitř, tak zvenku. A zase to můžeme připodobnit k té péči o fyzické tělo, protože o fyzické tělo se taky staráme zevnitř i zvenku. Zvenku ho umýváme a zevnitř ho vyživujeme. Oba tyto způsoby se aplikují i na to energetické tělo.

A to čištění probíhá pomocí vizualizace. Sednete si do meditace a vedete vizualizaci. Nicméně nemusíte u toho sedět s nějakou praxí, můžete to dělat v nějaké volné chvilce na zastávce, když čekáte na autobus, můžete to dělat při čištění zubů. Můžete si to dát do své denní rutiny.

Vizualizace

Pro to vnější čištění doporučuji (a mám s tím dobré zkušenosti a taky i moji klienti), že to spojíte s tou rutinou očisty toho fyzického těla. A to tím způsobem, že když se sprchujete, tak si mimo vody představíte, že na vás padá bílé zářivé světlo, které vás omyje. Není nutné, aby bylo bílé.

Pro mě je bílá barva očistná barva. Jestliže vám intuitivně naběhne nějaká jiná barva, tak používejte to, co je pro vás zrovna vhodné. A teď si můžete kolem sebe představit svoje energetické tělo a můžete si vizualizovat, jak v tom vašem poli existují nějaké staré obavy, nějaké emoce ostatních lidí a cokoliv, co jste mohli na sebe nabalit během nějaké běžné interakce ve společnosti. Můžete si to vizualizovat jako černé trhliny nebo černé fleky a to bílé světlo to z vás omyje. Spláchněte to s tou vodou do odpadu. Zůstane vám z toho nový, hezký, zářivý obal. Je to výborný způsob, jak to čistit zvenku.

A nejlepší na tom je, že tím nemusíte trávit nějaký extra čas. Můžete to zavést do každodenní rutiny. A je tam důležitý ten záměr. U vizualizační a energetické práce je tam vždy důležitý ten záměr, takže tam dáte záměr, že se zbavujete nečistot a tak to prostě bude.

Co se týče vnitřního čištění, tak doporučuji, abyste si vizualizovali světlo a to ideálně seshora, jak do vás vlastně vstupuje skrze korunní čakru. A tak vstoupí do celého těla a pročišťuje ho. Projde celým tělem až po konečky prstů na nohou. A takhle to vezmete zevnitř. A to vnitřní čištění je možná ze začátku ještě důležitější. 

Intuitivní smysly, energetická centra a životní energie

O co tam vlastně jde? V našem těle jsou umístněné energetické dráhy. Jde o meridiány. Jsou to pojmy, které jsou známé pro energetické léčitele. A dokud se nestaráme o meridiány a o svoje energetické tělo, tak tam můžou být různé blokády. A ty nám vlastně blokují i intuitivní smysly, protože ty intuitivní smysly sídlí v energetických centrech. Energetická centra jinak nazýváme čakry.

To jenom, abyste věděli, jak to se vším souvisí. A cílem tohoto čištění je, že si profouknete ty trubky tak, že ta životní energie (v indické filozofii se nazývá prána, v čínské filozofii se nazývá qi), která je přítomná pro všechny z nás, volně proudí skrze vás. Energetická centra dokážou s ní volně pracovat. Tímto způsobem se dokážou aktivovat ty intuitivní smysly a to i ty, o kterých jste si mysleli, že jsou dříve spící, protože je dost možné, že jste na nich měli nějakou blokádu. Takže to je ten princip, jak to souvisí s těmi intuitivními smysly. 

Jak dlouho praktikovat čištění? 

Když s tím začínáte, když jste to ještě nikdy předtím nedělali, doporučuje se to dělat každý den po dobu 21 dní. A uvidíte, jak v tom budete chtít být důkladný. Ze začátku vám to třeba zabere víc času, potom už ne tolik.

A říká se, že 21 dní za sebou je taková doba, kdy se trošku pročistí ty staré nánosy. A pak můžete v té frekvenci trošku polevit, ale pak hlavně třeba budete schopní rozeznat, kdy to potřebujete víc a kdy to nepotřebujete.

Intuitivní smysly a souvislost s čištěním energetického těla

A to je takový základ energetické práce o uvědomění si svého energetického těla a pak ještě spirituálního těla. Tím to celé začíná.

A bez tohoto uvědomění a práce s těmi těly se nedostanete k práci s intuitivními smysly nebo ne smysluplně. Někomu se ty intuitivní smysly naplno otevřou díky nějakému spouštěči a to jako naprosto nepřipravenému člověku. A stejnak si bude muset projít tou fázi čištění. Je to něco, čemu se nevyhnete.

Ale jak jsem říkala, jedná se tam o energetickou hygienu, a kdyby to dělal každý, tak by byl svět krásnější. Kdyby se každý staral jenom o svoje energetické tělo (nemusí se starat o někoho jiného), pracoval by na sobě, čistil by se, chránil a byl by si vědomý toho energetického těla, tak by to bylo krásné. Kdyby se naše planeta dostala alespoň do této fáze, tak by to byla bomba.

A teď si představte, že jste jasnozřiví a byli byste nadšeni z toho, jak vám najednou všichni krásně svítí a nevidíte na těch lidech ty věci, které teď vidíte, a říkáte si: „Panebože, kdyby to lidé viděli, tak se dávno vyčistí a nechodí takhle po světě.“ Ale to s tím prostě souvisí. Dokud to nevidíte, tak tomu nevěnujete pozornost. A já to chápu. Je to logické z toho fyzického pohledu. Ale ironie je v tom, že vy to neuvidíte, dokud tomu nebudete věnovat pozornost. A tak to je.

Tak doufám, že vám toto video bylo prospěšné, že jste se dozvěděli něco nového. Jestli se vám líbilo, tak nezapomeňte odebírat. A jak jsem říkala, bude následovat více videí o spirituální komunikaci, tak se na vás těším příště.