Spirituální schopnost je dovednost vnímat nehmotnou realitu skrze intuitivní smysly. Má je každý člověk, a záleží pouze na jeho osobním duchovním rozvoji, zda je může využívat záměrně.

Spirituální schopnosti jsou přirozené schopnosti našeho těla

Není v tom nic nadpřirozeného. Jak s nimi začít pracovat vysvětluji ve videu.