Šamani, léčitelé, média a empatičtí lidé pracují s jasnocítěním každý den. Tento smysl rozvíjíme a trénujeme odmalička. Je největším pomocníkem pro sociální interakce, kdy nám pomáhá správně odhadnout lidi a vhodně reagovat. Je tudíž dobré mu věnovat pozornost kvůli zlepšení obecných komunikačních schopností.

Tomuto intuitivnímu smyslu se často říká i jemnocitnost. Jedná se o rozšíření fyzického cítění, kdy je možné cítit energie neviditelné fyzickému oku.

Když potkáte někoho nového, hned vám je jasné, jestli si s ním budete nebo nebudete rozumět? Za to můžete poděkovat jasnocítění. V každodenní interakci ho využíváme více, než si myslíme.

Znaky jasnocítění

1. Když vstoupíte do místnosti, víte, že tam proběhla hádka.

Jedná se o situaci, kdy cítíte „dusno“. Je legrační, jak tento pojem často používají i skeptici. Podvědomě jsou si též vědomi existence nehmotného světa a intuitivní schopnosti automaticky používají.

2. Je vám najednou zima nebo teplo bez zjevné příčiny.

Tato náhlá změna teploty odezní stejně rychle a náhle, jako se objevila. Jestliže jste v přítomnosti další osoby a zeptáte se jí, zda to cítila taky, nejspíše zjistíte, že ne. Jestliže jste vyloučili fyzické příčiny jako průvan, jedná se o cítění duše.

3. Dokážete cítit energii dalších živých bytostí.

Ať už se jedná o zvířata, lidi či rostliny, jestliže přiblížíte ruce dostatečně blízko, cítíte jejich energetické pole.

4. Vycítíte blízkost dalšího člověka.

Když si vedle vás či za vás někdo stoupne, víte kdo to je, předtím než se otočíte. Čím bližší vám člověk je, tím je to snadnější.

5. Cítíte globální energii.

Energie existuje i na kolektivní úrovni. Než se některá událost stane ve fyzickém světě, existuje již nějaký čas na energetické rovině. Proto lze nějaké události cítit dopředu, a tak se můžete i několik dní cítit třeba špatně bez racionální příčiny.

6. Cítíte spojení se spřízněnými dušemi.

Když potkáte někoho třeba i poprvé, cítíte, že to vlastně asi poprvé nebude a že máte ve svém životě sehrát vzájemně důležitou roli. Neplatí to pouze pro milostné vztahy, ale i přátele, spolupracovníky a známé.

7. Rozpoznáte lež.

Jemnocitným lidem se dá lhát opravdu jen stěží, protože hned vycítí, že něco není v pořádku.

8. Cítíte emoce ostatních lidí.

Tato vlastnost je dobrým pomocníkem pro interakci ve společnosti, nicméně dokáže i dosti vyčerpávat. Ideálně bychom se cítění jiných lidí měli naučit ovládat na povel. Tedy používat ho pouze se souhlasem druhé strany a plánovaně.

Jak sami vidíte, intuitivní smysly jsou naší nedílnou součástí. Naše spiritualita je natolik integrovaná do běžného života, že ji ani nevnímáme jako něco speciálního. S důkladným tréninkem a rozvojem však dokážete i s jasnocítěním daleko více.