Jestliže jste empatický člověk, určitě to znáte – přátelé a rodina mají tendenci na vás házet veškeré své problémy. Dokonce i naprosto cizí lidé se vám svěřují s osobními pocity. Dělají to, protože podvědomě cítí, že právě vy jim můžete pomoci. A naopak vy máte tendence pomáhat všem a pořád. A často býváte zklamáni z výsledku.

Proč je nadměrné pomáhání problém

1. Energetická výměna není v rovnováze

Při každé interakci nastává i výměna na energetické úrovni. V tomto případě je výměna energie neadekvátní a nevyvážená. Obecně máme ve zvyku druhou stranu (tu která přijímá více energie) nazývat „energetickým upírem“. Tento koncept je široce nepochopený a špatně interpretovaný.

Kdo tedy jsou energetičtí upíři?

Nejsou to lidé, kteří vám energii berou. K úbytku energie dochází tak, že druhá strana na vás doslova hází svoje problémy a s tím související negativní emoce. A vy je dobrovolně přijímáte a vytváříte tak prostor pro léčení toho druhého člověka. Proto se po této interakci cítíte tak vyčerpaně a druhá osoba naopak skvěle, protože se jí ulevilo. Negativní energie se potom vstřebává do vaší aury, a časem se může projevit jako problém na fyzickém těle. U empatických lidí vzniká bolest a blokace zejména v horní části zad, ramen a krční páteře.

2. Etické zásady

médiumství existuje i rovina etiky a jako přirození léčitelé si mylně myslíme, že MUSÍME pomoci každému člověku.  Můžeme to dělat nevědomky – kamarádi na vás chrlí své problémy a ani se nezeptají, jak se máte. Nebo musíte řešit rodinné trable a domů se vracíte vyčerpaní s pocitem, že vy jako osoba nikoho nezajímáte.

Někdy naopak my sami chceme pomáhat, protože vidíme, jak se blízká osoba trápí, a myslíme si, že my pro ně máme řešení. Používat intuitivní smysly na pomoc druhému člověku bez jeho vědomí a žádosti, je však neetické. A to, i když si myslíme, že to děláme v zájmu jeho nejvyššího dobra. Na energetické úrovni to funguje tak, že se napojíme na energii dané osoby – zjišťujeme, co se děje a hledáme řešení. Zní vám to celkem osobně? Taky že to je osobní, a právě proto je neetické to provádět bez svolení.

Nepomáhejte, když jste o to nebyli požádáni.

3. V některých případech je lepší nepomáhat

Taky se vám stalo, že jste se pro něco dřeli a druhá strana to vůbec neocenila? Nejspíš vás napadlo i známé přísloví „pro dobrotu na žebrotu“. Samozřejmě si za tyhle situace můžeme sami, protože v první řadě o naší „dobrotu“ nikdo nestál.

I když si často myslíme opak, tak ne – opravdu nevíme, co je nejlepší pro jiného člověka.

Jedinou zodpovědnost, kterou člověk na téhle planetě má, je sám za sebe a za své nezletilé děti. Tím, že byste chtěli rozhodovat za jiného dospělého, mu berete jeho osobní moc a svobodu. Nevíte totiž, co je v nejlepším zájmu toho a toho člověka.

Jak napravit nerovnováhu energií?

Prvním krokem pro nápravu situace a vztahu je vaše uvědomění, že opravdu NEMUSÍTE pomáhat každému, i když jsou vaše schopnosti seberozvinutější. Někteří lidé mají rádi své „démony“ – nemoci, závislosti, nespokojenost v různých aspektech života. Poznáte je tak, že rádi o svých problémech mluví pořád dokola, a jsou ve své situaci jakoby zaseklí. Takoví lidé ani ve skutečnosti pomoci nechtějí.

Neplýtvejte svojí energii tam, kde si ji druhá strana neváží. Použijte svoje rozlišovací schopnosti a opravdu zvažte, kde pomáhat a co nechat být. Jestliže se v nezdravém, nevyváženém vztahu již nacházíte a chcete v něm setrvat, pracujte na lepší rovnováze energií.

Celá tíha světa neleží na vašich ramenou. Když si tohle uvědomíte, tak vám konečně zůstane energie na toho, koho jste doteď zanedbávali nejvíce – na vás.