V současné době se stále setkávám s dotazy na kletby – na kletby rodinné, osobní či dokonce kletby místa. Pořád ve společnosti koluje plno nedorozumění o tom, co kletba vlastně je, kdo ji na vás může uvalit a jak ji odstranit. Abychom její fungování mohli pochopit, vysvětlíme si nejdříve, co kletba znamená.

Co je kletba?

Kletba je zkráceně mocná myšlenka. V klasickém scénáři, kdy někdo na někoho uvaluje kletbu, si představíme čaroděje / čarodějku, který/á vykonává nějaký rituál za účelem poslání kletby na konkrétní osobu, rodinu, či místo. Realita je taková, že tento scénář odpovídá pouze minimu existujících kleteb. Mocnou myšlenku lze totiž vyslat i nevědomky a děje se to každý den. Ani magický rituál k tomu nepotřebujeme – ten ostatně slouží pouze k umocnění našeho záměru. Kletba je tedy energetický útok vyslaný buď záměrně, nebo častěji nezáměrně.

Kdo kletbu posílá

Nezáměrně kletbu posíláme my všichni. Probíhá to ve formě, kdy si o někom pomyslíme něco negativního, nebo dokonce někoho nesnášíme. S nápravou bychom tedy měli začít u sebe – jakmile vás napadne něco negativního vůči nějaké osobě, záměrně tuhle myšlenku přetvořte v pozitivní. Všechno, co si myslíme a cítíme, je totiž energie, za kterou neseme zodpovědnost.

Jak se bránit

Spousta lidí získala dojem, že kletba je definitivní ortel, se kterou sami nemohou nic udělat. Sami se staví do pozice oběti a věří, že:

  • existuje kletba, kterou na ně někdo uvalil, a oni prostě mají smůlu.
  • celá jejich rodina je prokletá a kletba se dědí po generacích.
  • kletby je může zbavit pouze nějaký šaman / médium / energetický léčitel.

Všechna tato vyjádření jsou lež.

S tím, že na vás někdo takovou „kletbu“ pošle, uděláte velmi málo. Tuhle mocnou myšlenku však NEMUSÍTE PŘIJMOUT. Jestliže je vaše aura zdravá a silná, máte pevné ochranné pole a pravidelně si energii čistíte, žádná kletba k vám neprojde.

Naopak jestli věříme tomu, že vaše rodina je prokletá, a proto nikdo z rodiny není šťastný / bohatý / úspěšný, tak tomu tak bude. Protože jak je obecně známo, jsme to, čemu věříme.

Kletba nefunguje, když jí nevěříte.

To je celé, tak jednoduché to ve skutečnosti je. Když tedy budete mít energetický obal v pořádku, budete chráněni při každodenní interakci a běžnými myšlenkami ostatních lidí. Když nebudete věřit kletbě, co se vztahuje na vaši rodinu nebo na vás, tak prostě nebude existovat. Tím, že kletbě věříte, dáváte té a té myšlence moc a tím se stává platnou. Příkladem můžou být rodiče, co říkají dítěti, že něco nemůže dělat, protože je moc chudé / hloupé / nešikovné. Někdy se přesvědčení tradují skrze více generací. Je pouze na tom jedinci, jestli se v dospělosti oprostí od negativních rodinných dogmat.

Jestliže vám někdo řekne, že máte na sobě kletbu, kterou vám pouze on může odstranit, zbystřete. Nenechte si od někoho namluvit, že jste oběti nějaké vyšší moci. Nejste. Jedná se o manipulaci se strachem, kterou nemusíte tolerovat. Kletbu si můžete odstranit lehce prací na svém vlastním myšlení a přístupu. A uvidíte, že výsledky přijdou rychle a nad kletbami se budete akorát tak usmívat.

Pro ochranu a vyčištění vaší energie doporučuji jednoduché vizualizace. Jako návod vám může sloužit moje každodenní meditace.