Intuitivních pracovníků existuje mnoho typů, ať už jde o šamany, reiki léčitele, média, věštce nebo kartáře. Každý z těchto oborů je určitou specializací pro práci s intuicí a spirituálním světem. Je důležité jednotlivé specializace rozlišovat, abychom se na tyto odborníky mohli obracet. Když si totiž třeba zlomíte ruku, taky nepůjdete k očnímu lékaři.

Obory zabývající se energetickým léčitelstvím, mají svá specifika a postupy, a tak se může stát, že s nějakým problémem můžete navštívit i více specialistů. V dnešním článku se chci zaměřit na to, jaký je rozdíl mezi věštcem a médiem, protože právě tyto dvě specializace bývají zaměňovány.

Známý citát říká, že:

 Každé médium je věštec, ale ne každý věštec je médium.

Tento výrok je pravdivý, ALE neznamená, že se z věštce nemůže stát médium. Je to pouze o preferovaném způsobu práce. Každé médium si ve svém vývoji musí osvojit způsoby práce věštců a na nich potom stavět dále. Takže jaký je rozdíl mezi těmito dvěma specializacemi?

Rozdíl mezi věštcem a médiem

Způsob práce věštce

Věštci fungují na základě dvousměrné komunikace. Při jejich práci vytváří spojení mezi němi samotnými a energií klienta. Přečtou tedy, co klient již má ve své energii – ať už o tom vědomě ví či nikoliv. Jestliže se tedy rozhodujete například, jestli přijmout pracovní nabídku, je pro vás vhodná návštěva věštce. Nemyslete si však, že věštci se zaměřují pouze na předpověď budoucnosti. Můžou vám poradit, ale definitivní rozhodnutí je vždy na vás, protože díky své svobodné vůli si vytváříte svojí vlastní realitu.

Způsob práce média

Spirituální média fungují na základě trojsměrné komunikace. Při sezení s médiem se vytváří spojení mezi médiem, klientem a duší ze spirituální reality. Médium pak slouží jako překladatel – předává sdělení ze spirituální reality do té fyzické. Jestliže tedy chcete mluvit s někým zesnulým nebo se spojit se svým spirituálním týmem, měli byste jít za médiem.

Samozřejmě i v rámci těchto specializací najdete pracovníky, jejichž způsob práce se může vzájemně lišit. V tom případě už záleží na preferovaných nástrojích, který jednotlivec používá, nebo z jakého zdroje zprávy získává.

Médiumství se začíná dělit na podobory, a s přibývajícími pracovníky i zájmem veřejnosti je to více zjevné. Existují média zaměřené na komunikaci s hvězdnými bytostmi, anděly, zesnulými lidmi. Dále média co pracují se zvířaty, s dětmi či s umírajícími lidmi. Nebo média, co vytvářejí za pomoci svých schopností umění v jakékoliv podobě. Tento výčet zaměření není zdaleka vyčerpávající. Využití médiumství v moderní době je opravdu různorodé. Nebojte si najít tu svoji cestu.