Médium (v angličtině často označováno jako Psychic medium) je osoba, která slouží jako prostředník mezi fyzickým a spirituálním světem. V tradičním pojetí komunikací se za médium považuje jakýkoliv prostředek, který nese sdělení nebo informaci (např. papír, telefon, internet). Když se nad tím zamyslíte, dává to smysl i pro spirituální rovinu. Osoba, která má vyvinuté intuitivní schopnosti, dostane zprávu od jedné strany a předá ji druhé straně. Je tedy komunikačním nosičem.

Ráda o své práci také přemýšlím jako o překladatelství. Často bývá učení se tomuto oboru přirovnáváno k osvojení si nového jazyka. Médium se učí, jak co nejpřesněji a nejjasněji přijímat zprávy ze spirituální roviny pomocí intuitivních smyslů. Poté sdělení předává druhé straně, která nemá možnost si tyto informace zjistit sama. Příkladem toho může být i zahraniční novinář – kdyby nedělal svoji práci, nedozvěděli bychom se, co se děje na druhé straně světa.

Kdo může být spirituální médium?

Médiem může být každý, nehledě na věku, pohlaví, rase nebo náboženské příslušnosti. Ano, slyšeli jste správně, úplně každý. Ve společnosti se traduje víra, že média intuitivní schopnosti dostali darem a že tito lidé byli vybráni. To je jen částečně pravda, protože každý, ale úplně každý má intuitivní schopnosti. Jde jen o míru, do jaké s nimi umí pracovat. Představte si, že se narodíte jako nesmírně talentovaný malíř. Pokud ale nikdy v životě nebudete malovat, nebo dokonce budete i záměrně odmítat malovat, tak se malířem nikdy nestanete. Malířem se stanete, když akceptujete, že to dokážete, a budete to zkoušet a zkoušet. Budete se učit nové techniky, budete se vzdělávat a pohybovat v oboru. Jedině tak se stanete čímkoliv.

A když to tedy umí každý, proč každý není médiem?

No odpověď je stejná, jaká by byla na otázku, proč každý není malířem, realitním makléřem nebo IT specialistou. Asi se shodneme, že s dostatečným vzděláním, zájmem o konkrétní obor a s praxí, se můžete stát čímkoliv z tohoto seznamu. Někomu to půjde rychleji, někomu pomaleji, ale všichni můžou dojít do stejného cíle. A přece po zemi nechodí jen samí realitní makléři. Stát se médiem vyžaduje spoustu práce, praxe a úsilí. Někdo k tomu má větší talent, tak mu toto učení půjde snáze, stejně jako někomu jde lépe sport nebo malování. Aspekty, které určují preferenci tohoto oboru, jsou:

  • Zájem a vášeň pro spiritualismus
  • Vrozené predispozice (míra rozvinutosti intuitivních schopností)
  • Vytrvalost a praxe

To je vše. Tento obor není ničím jiným než jen další profesní specializací mezi tisíci jinými. Ráda bych tímto blogem nadzvedla záhadnou oponu, kterou na tento obor dala společnost, a přiblížila médiumství širší veřejnosti. Na praxi médií můžete nahlížet sice jako na netradiční obor, ale to je jen otázkou změny perspektivy myšlení. Jestliže vás tento obor zajímá nebo k tomu máte i vrozené predispozice, intuitivní schopnosti a smysly se dají vytrénovat. Velice ráda vám na této cestě budu průvodcem.