Na světě neexistuje člověk, co by postrádal duši. Naší přirozeností je cítění a pocit existence této duše. Je to ten pocit, když někoho potkáte a víte, že si budete rozumět. Víte, že mezi vámi existuje spojení, i když si nejste vědomi přesně jaké. To je naše srdce, co nám napovídá a pokouší se nás rozpomenout. Zkouší otevřít naše vědomí k existenci spirituality.

Uvědomění si existenci duše je totiž klíčovým okamžikem na cestě naší spirituality a objevení vlastního životního cíle. Jakmile dojdeme k tomuto uvědomění, strach ze smrti a z dalších duší nás opouští téměř okamžitě.

Je až legrační, kolikrát v rámci svých astrálních cest narážím na známé, přátele, ale i cizí lidi. Přičemž komunikace s nimi probíhá jinak než ve světě fyzickém. V astrální realitě můžete komunikovat bez zábran ega, bez limitů logické mysli a jen pomocí myšlenek. V té chvíli jsme schopni si plně porozumět.

Existence duše v každém z nás

Bylo by ideální, kdybychom zvládali rozeznávat existenci duše i v každodenním životě. Jak na to? Pomocí soucitu a porozumění. Jestliže potkáte člověka, který jedná povrchně a v zájmu ega, zkuste se zamyslet nad tím, co ho k tomu vede. Zkuste vidět jeho duši, která se třeba v tu chvíli marně snaží dostat z oblaku egoistického jednání. Každý má svoji cestu a svoji pravdu v danou chvíli. Nemáme nikoho poučovat o velkých životních pravdách, protože stejně – některé zkušenosti si musíme prožít sami a až zpětně nám docházejí souvislosti.

To nejlepší, co můžeme světu nabídnout je soucit, empatie a porozumění bez odsuzování. A to v každé chvíli. Do druhých lidí nevidíme, nerozumíme zcela jejich chování. Můžeme se jen podívat na duši daného člověka a zkusit ji porozumět na této úrovni. A stejně jako v astrální rovině, metoda soucitu a porozumění vám přinese daleko lepší výsledky i ve vašem osobním životě, nežli metoda odsuzování a nadřazenosti.

Nejsme lidské bytosti, které mají duchovní zkušenost; jsme duchovní bytosti, které prožívají lidskou zkušenost.

Pierre Teilhard de Chardin

Když budeme schopni rozeznávat duši v každém člověku a uvidíme ho tak primárně, otevřeme své vědomí úplně novému rozměru. A v tom okamžiku se přestaneme bát i duší, které zrovna nyní nemají fyzické tělo a nežijí ve fyzickém světě. Rozdíly se smažou a my budeme schopni komunikace bez rozdílu. Protože v základu jsme všichni stejní a všichni jsme ve fyzické realitě, abychom se něco naučili. Nikdy nevíte, co se který člověk přišel naučit, a tak soucit je jediná logická odpověď v přístupu k jakékoliv duši.