Strach je jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé nechtějí rozvinout své intuitivní schopnosti. Dokonce jsem se setkala i s postojem, že lidé nechtějí zkusit ani meditace v domnění, že to otevírá portál do spirituálního světa. Média jako taková, nemívají na výběr a tuto fázi musí překonat. Je to ale nezbytně nutné? Musí každý, kdo se pohybuje ve spiritualismu, médiumství, či jiném ezoterickém oboru, nutně mít zkušenosti s energeticky negativním spektrem?

Strach z neznámého

Když mluvíme o strachu ze spirituálního světa, jedná se v podstatě o strach z neznámého. Prožívat strach z neznámého je do určité míry přirozené a může za to náš pud přežití vyvinutý evolucí. Naším úkolem potom je zdroj strachu rozeznat a pracovat s ním. V tomto případě tedy rozpoznat, že nemá reálný základ a je vystavěn na naší vlastní neznalosti, nedostatku informací, nebo možná různých povídačkách, které jsme slyšeli.

Se spirituálním světem lze být v kontaktu bezpečným způsobem ku prospěchu všech stran. A třeba ne pouze za účelem svého vlastního rozvoje, ale i léčení druhých. Mnohá média a další spirituální pracovníci jsou toho důkazem. Proto sbírejte svoje vlastní zkušenosti, nedejte na nepodložené strašidelné historky. Správné odpovědi vám poskytne vaše intuice, jakmile ji zbavíte obalu strachu.

Ty nejlepší zážitky se dějí za vaší komfortní zónou

Když se budeme pořád držet jen toho, co známe a umíme, nikam se neposuneme. Důležité je mít otevřenou mysl a ke spirituálním zážitkům přistupovat z pozice zvědavosti a ne strachu. Většina duší, se kterou se potkávám, jsou lidé. Lidé jako já nebo vy. Můžema na to pohlížet tak, že všichni jsme duše, akorát my teď zrovna prožíváme fyzickou zkušenost. Když se to takhle řekne, zdají se vám duše pořád tak strašidelné?

I mě trvalo, než jsem si tento fakt uvědomila. Chce to totiž několik setkání, než člověka napadne – no jo, vždyť ty duše pořád vypadají a chovají se jako normální lidi. A v ten okamžik vám dojde, že jediný rozdíl mezi vámi a jemi je ten, že oni teď zrovna nemají fyzické tělo.

Zbavení se strachu

V našem životě funguje zákon přitažlivosti, dle kterého se řídí vaše okolí a vaše zkušenosti. Jestliže budete mít strach, ať už z duší, nebo prostě jen z neznámého – nebudete úplnými pány svého života. Strach je limitující, omezující a svazující. Je to jeden z prostředků, jak nejefektivněji ovládat lidi. Díky vyvolávání strachu ve společnosti se daří ovládnout masy v zájmu vcelku libovolné agendy.

Chápu, že o zbavení strachu, se lehce píše. Ale vy jste teď v situaci, kdy spirituální svět je pro vás něco neznámého, a vy se bojíte. Třeba se vás duše už pokusily kontaktovat, spiritualismus vás přitahuje, ale neměli jste odvahu zjistit více. Takže už je nám jasné, že strach v životě nechceme, protože tím spíše přitáhneme k sobě duše z nižšího vibračního spektra. Ale jak se ho tedy zbavit? Pouze prací na sobě a svém přístupu.

Věřím v naprostou svobodu duše, věřím že každá duše ve své autentické podobě je ztělesněním svobody. Jestliže vaše víra je obdobná a doufáte ve svobodný svět bez tyranských autorit, jakýkoliv koncept strachu je v přímém rozporu s touto vírou. K oproštění se od strachu vám můžou pomoci následující mantry:

  1. Nic a nikdo vám nemůže ublížit, jestliže to nedovolíte.
  2. Nic a nikdo nemá kontrolu nad vaší duší.

A nezapomeňte na jeden důležitý fakt – máte kolem sebe svůj spirituální tým. Tým duší, který tu je pro vás, pro váš rozvoj a pro vaše největší dobro. Jestliže se bojíte, poproste je o pomoc a ochranu. Velice rádi vám ji poskytnou.