Astrální cestování je poměrně populární téma, ale díky tomu kolem něj koluje i hodně negativních informací. Nejdříve musíte pochopit, že i zážitky z astrálního cestování podléhají filtrům osobní reality a vnímání světa. Což znamená, že na jednu stejnou zkušenost můžete nalézt různé pohledy od více lidí, přičemž žádný z nich nemusí být vyloženě nesprávný. Použijte svoje rozlišovací schopnosti a odneste si z různých zdrojů, co dává smysl právě teď pro vás.

Astrální cestování je pojem, který se používá pro jev, kdy dojde k separaci fyzického a spirituálního těla (vaší duše). Často používaný termín je i mimotělní zkušenost. Když k astrálnímu cestování dojde, dostáváte se za pomyslný závoj, který dělí fyzickou a spirituální realitu. Můžete cestovat skrze dimenze a dokonce planetární systémy. Aby k tomuto docházelo vědomě, chce to však trochu cviku. Ze začátku jsme si vědomi cestování zejména do čtvrté dimenze, která běžně funguje jako výchozí bod pro tyto cesty.

Kdo cestuje

Schopnost astrálně cestovat má úplně každý. Jen část populace si však tuhle schopnost uvědomuje a ještě menší část s ní vědomě pracuje. Naše spirituální svoboda je naše nezadatelné právo. Tuto schopnost můžeme buď povzbudit, nebo utlumit naším životním stylem. A proto se může stát, že někdo nemá s astrálním cestováním vědomou zkušenost za celý svůj život.

Proč cestujeme

Každý z nás je primárně duše, která zrovna prožívá fyzickou zkušenost. Zkušenosti naší duše však ty fyzické zkušenosti dalece přesahují. Astrální cestování je jeden ze způsobů, jak se spojit se svým vesmírným vědomím. V rámci astrálního cestování se například můžeme setkávat s dalšími dušemi, které můžou, ale nemusí v tento moment žít i ve fyzické realitě. Spirituální média častokrát využívají cestování k pomoci duším – ať už odvodem do světla, plánováním či konzultacím.

Astrální bezpečnost

Vědomé astrální cestování lidem zpravidla spíše nedoporučuju, jestliže teprve začínají objevovat spirituální realitu. Důvodů pro to mám více. Je například důležité, aby člověk měl vyčištěný prostor, ve kterém cestovat začíná. Snižuje tím pravděpodobnost pro nepříjemné setkání. Dále platí, že čím vyšší má člověk vibrace, tím bezpečnější a hlavně snadnější pro něj toto cestování je.

Bezpečnost je základem pro jakoukoliv spirituální práci. Dá se na to nahlížet tak, že stejně jako se děti učí, jak přecházet přechod a proč se nebavit s cizími lidmi ve fyzickém světě, tak se člověk musí naučit pravidla pro navigaci ve spirituální realitě. Bezpečnost je první téma, co se svými studenty v intuitivním rozvoji probírám.

Jakmile astrálně cestujeme, mezi naším spirituálním a fyzickým tělem se vytvoří energetické pouto, které trvá, ať jdeme kamkoliv. To znamená, že je velice nepravděpodobné, že byste se nemohli vrátit, jak se často traduje. Osobně neznám nikoho, kdo by měl s vrácením se do těla jakýkoliv problém a ani jsem zatím nepotkala duši, která by uváděla jako příčinu fyzické smrti neschopnost se vrátit do těla. Nicméně nemohu zcela vyloučit, že by se to čistě teoreticky nemohlo stát při shodě více událostí. Ale je to daleko méně pravděpodobnější než například to, že vás srazí auto při přecházení silnice. A přestože tedy existuje reálné nebezpečí sražení autem, stejně nás to od přecházení ulice neodradí.

Proto vás žádám, ať k astrálnímu cestování přistupujete spíše z pozice zvědavosti, než z pozice strachu. Astrální cestování je způsob, jak navštívit různá místa, potkat třeba i svůj spirituální tým a zažít nevšední situace. Já na to nahlížím jako na dobrodružství, které mi dovoluje prozkoumávat vesmír kousek po kousku.