Jasnoslyšení je schopnost vnímat zvuky pocházející z nefyzické reality. Ta k nám promlouvá mnohem častěji, než si jsme ochotní přiznat. Někdy stačí jednoduchý krok – konečně jí naslouchat.

Máte jasnoslyšení i vy? Dle těchto znaků to poznáte.

Přepis videa:

Ahoj. Já jsem Jana Mucherl a dnes bych se s vámi chtěla bavit na téma dalšího ze spirituálních smyslů a to je jasnoslyšení.

Co je jasnoslyšení

Já řadím jasnoslyšení společně s jasnozřivostí mezi ty nejprominentnější spirituální smysly. Zároveň i to jasnoslyšení, stejně jak jasnozřivost, bývá často přehlížena. Protože opět u hodně lidí nemá tu fyzickou podobu, že byste z vnějšku slyšeli fyzické zvuky. To se prostě moc nestává. Stává se to, ale bývá to minimum případů.

Jasnoslyšení je ve většině interní.

Jedná se tedy o telepatii. Duše totiž funguje na této bázi. My jsme taky duše, akorát teď máme fyzický obal, fyzické tělo. A mluvíme díky hlasivkám a díky těmto úžasným fyzickým orgánům. Ale když jsme vlastně ve fázi bez toho fyzického těla, třeba při tom astrálním cestování, tak to neznamená, že nemůžeme mluvit, ale nemáme se sebou fyzické tělo. A stejně jako další duše i ty vyšší bytosti fungují skrze telepatii.

Proto je důležité se při svém duchovním vývoji zaměřit na to vytvoření prostoru ve své vlastní hlavě v těch myšlenkách. A pak se dá to jasnoslyšení využívat kontrolovaným způsobem. Že můžete, když chcete, slyšet nějaké vyšší vedení. 

Kdo má predispozice k jasnoslyšení

Jasnoslyšení je hodně rozšířené.

Mají k tomu výborné dispozice lidé, kterým v hlavě běží jedna myšlenka za druhou. Pořád si v hlavě povídají.

Můžete si u toho říct: „Ale vždyť to tak má každý.“ Každý úplně ne, ale opravdu hodně lidí. A v těchto případech jde o to, abychom ty myšlenky nějak utříbili. Aby se vzaly a začal se rozpoznávat zdroj těch myšlenek. Těch zdrojů může být více. 

Jak rozvíjet jasnoslyšení

Všímání

A prvním úkolem je začat si toho všímat. 

Ovládání myšlenek

Dalším krokem na rozvíjení jasnoslyšení je si to pak tříbit. Takže poznáte, jaké myšlenky vznikají ve vašem egu a jaké pocházejí od vašeho vyššího já, popřípadě od vašich duchovních průvodců.

Dokud je člověk pod nadvládou svých myšlenek, tak toho není schopen.

Pod ovládáním svými myšlenkami tudíž svým egem se těžko dá jasnoslyšení používat nějakým dobrým a užitečným způsobem. A na to jsou úžasné buddhistické přístupy, které v podstatě říkají, že nejsme to, co si myslíme. A ty buddhistické přístupy a různé vedené meditace učí to, že tu myšlenku pozorujete jako pozorovatel, ale přestanete se s ní ztotožňovat. Kdybyste měli zájem začít pracovat myšlenkami, tak mám na webu základní e-kurz zdarma, který je pro základní práci s myšlenkami. Je to opravdu základní, ale když s tím člověk nikdy nepracoval, tak mu to přijde vhod a od toho se dá samozřejmě stavět.  

Přijímání intuitivních informací

Skrze jasnoslyšení se dají přijímat intuitivní informace i od vašeho spirituálního týmu. Dokáže to být velice zajímavé. A je tam konstantní práce rozlišení zdroje myšlenek, jestli je to vaše nebo koho to je.

Rozvíjení krční čakry

Pak je tam ten druhý případ lidí, kteří to tak nemají. Kterým v hlavě pořád neběhají myšlenky, pořád si tak nepovídají. A když chtějí rozvinout jasnoslyšení, tak tam musí být trošku záměr na podpoření krční čakry. Protože je tam nějaký důvod, proč je to tam takové neaktivní.

Jasnoslyšení souvisí s krční čakrou.

To je vlastně oblast, kterou chcete podpořit, jestliže chcete podpořit jasnoslyšení. A dá se to podpořit i fyzickými činy. Takže častokrát lidé mají problém se zdravým sebevyjádřením. To neznamená, že člověk křičí a dupe a někomu nadává, ale zdravé sebeprosazení a sebevyjádření, konstruktivní debaty a to i v těch případech, které byste jinak třeba pokládali za hádku. Zjistíte, že když člověk vědomě pracuje na myšlenkách a emocích, tak už ho ty myšlenky a ani ty emoce neovládají. Už to dokáže řešit trošku s odstupem. A to znamená, že situace, které by normálně byly vyhrocené, tak prostě nejsou vyhrocené. 

Všechny tyto kroky, když se to zdá jako normální, nebo je to taky běžné, je to prostě vývoj člověka jako kultivace jeho chování a fungování ve společnosti, tak vedou k tomu, že se vám rozvíjí jasnoslyšení.

Spirituální smysly nefungují odděleně od fyzického těla a od fyzické reality.

Protože jsme se tady narodili z nějakého důvodu a každý z nás tady chtěl být z nějakého důvodu. A to jsou ty kroky, kterými to jde rozvinout. Je důležité vědět, že je to vnitřní. Všechny ty konverzace fungují vnitřně, takže proto hodně lidí, kteří to mají prakticky od narození, nevědí, že je to něco extra.

V nějakém smyslu není, protože to tak má hodně lidí. A to je otázka, jestli to chcete nějak kultivovat a nějak s tím pracovat anebo ne. Takže já vám přeji veselé zkoumání vašich myšlenek a hodně štěstí při jejich rozvíjení.