Vděčnost se udává jako jedna z morálních ctností. Je však i mocným nástroje pro zhmotňování našich přání ve fyzickém světě. Častokrát se k ní tedy lidé uchylují zpočátku z čistě materiálních důvodů, a až později poznají duchovní rozměr tohoto přístupu.

Zákon přitažlivosti

Jedním z vesmírných zákonů je zákon přitažlivosti, někdy překládaný i jako zákon rezonance. Ten nám říká, že v závislosti na tom, na jaké vibrační škále se pohybujeme, dostáváme do svého života okolnosti a lidi, kteří jsou na tom podobně. Samozřejmě čím vyšší máme vibrace, tím lepší příležitosti v souladu s naší životní cestou se k nám dostávají.

Přístupů, jak zákon přitažlivosti využívat, je mnoho. Vděčnost je jedním ze způsobů, jak si zvýšit osobní vibrace, a přilákat si tak do života více hojnosti v jakékoliv oblasti.

Proč nám vděčnost zvyšuje vibrace?

Vesmír „sleduje“, jak člověk dokáže nakládat s tím, co v životě už má. A tak, když si někdo pořád jen stěžuje, neumí být vděčný za to, co již má, vysílá tím signál, že neumí využít svoje okolnosti a zdroje. A proč by vesmír posílal někomu víc peněz, lásky, pracovních příležitostí, atd., když neumí nakládat ani s tím, co už v životě má?

Vděčnost je důležité vyjadřovat, abychom dávali najevo, že si vážíme svoji současné situace a jsme připraveni přijímat více hojnosti.

Důležité ale je pouze neříkat, že jsme za něco vděční. Musíme to cítit.

Protože myšlenky a pocity mají stejnou energetickou váhu jako slova. A tak, když budete říkat, že jste za něco vděční, ale nebudete to tak cítit, bude to mít jen malý účinek. Nicméně stejně jako vše, i vyjadřování vděčnosti chce praxi. A tak, jestliže vám plné procítění vděčnosti ze začátku nejde, vytrvejte a uvidíte, že za pár dní to půjde lépe.

Tipy pro projevování vděčnosti

  1. Každý den si zopakujte alespoň pět věcí, za které jste vděční. Funguje to výborně jako večerní či ranní rutina. Tento způsob je vhodný na ocenění běžných každodenních záležitostí. Každý den se stane spousta věcí, za které člověk může být vděčný.
  2. Udělejte si seznam toho, za co jste vděční ve vašem životě. Určitě je toho plno, za co je možné projevovat vděčnost – od rodinných příslušníků po pracovní příležitosti. Za zmínku určitě stojí i takové jednoduché věci, že máte, kde spát a co jíst.

Postupem času je člověk schopný být vděčný i za nepříjemné situace. Na každé situaci lze najít něco, za co dokážeme být vděční.

Uvidíte, že jakmile ve svém životě dokážete ocenit to hezké i to méně hezké, otevřou se vám dveře k dalším příležitostem. Není důvod, proč by každý nemohl zákon přitažlivosti využít pro svůj materiální a duchovní růst. Vyjádření vděčnosti a zhodnocení svého dosavadního života je výborným způsobem, jak začít s vesmírem spolupracovat.