Meditace v dnešní době získává v západním světě na popularitě. Klasický obrázek meditace je sedící člověk v pozici lotosového květu s rukama položenýma na kolenou. Tradiční meditace má své přínosy, které nám jiný nástroj neposkytne. Když si tento postup osvojíme, zjistíme, že existuje daleko více každodenních činností, které lze označit za meditativní. Proč bychom tedy měli meditovat, jaký je cíl meditace a jak s ní začít?

Proč začít meditovat

Ultimátní cíl meditace je spojení se svou vlastní duší. Vrácení se k prapůvodu a lidské spirituální podstatě. Díky tomu, že se znovu navrátíme ke svému vlastnímu já, odbouráváme vše, co není potřeba. Když na tento svět přijdeme, naše spojení s nehmotným světem je stále velice úzké a nijak ho nezpochybňujeme. To je také důvod, proč děti často silně vnímají nehmotné duše. Postupem času jsme ale začleňováni do společnosti. Říká se nám, co je správné a co špatné. A začínáme se více obracet k materialismu. V dospělosti si spojujeme kvalitu svého života s výší hmotného majetku. Začínáme si říkat věty typu, že budeme šťastní, až budeme mít tuhle práci, nebo tenhle byt nebo tohle… Jakmile majetek získáme, ale pořád nejsme šťastní, pokládáme si existenční otázky. Zpochybňujeme, jestli materiální svět je opravdu všechno, co život nabízí. Kdo se v tomhle kolečku točí delší dobu, může propadnout depresím. A právě při hledání odpovědí se uchylujeme k meditaci.

Průběh tradiční meditace

Ze začátku nám nemusí být jasný ani záměr meditace. Protože přece jen odhodit koncepty, které nás společnost, rodina, škola, atd. celý život učila, si může vyžádat nějaký čas. Nelze tedy od meditace čekat instantní výsledky. Když se jde poprvé do posilovny, člověk z ní také nevyjde po jedné hodině jako kulturista. Způsobů meditace je mnoho.

Za začátku je úplně normální, že vás i tak budou napadat různé myšlenky. Nicméně za žádné myšlenky se netrestejte. Když vás něco napadne, myšlenku zaregistrujte a nechte jí odeznít. Pak se vraťte k předešlé činnosti v meditaci.

Postupně se vám podaří v hlavě vyčistit nepořádek a pravidelnou praxí zvýšíte své osobní vibrace. Zjistíte, co je opravdu podstatné a co není. A také to, že překvapivé množství věcí, kterým jsme předtím dávali váhu, důležitých vůbec není.

Kontrola mysli je klíčová při osobním duchovním rozvoji. Meditace je jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout.