Základní otázka, kterou často dostávám je, jak lidé můžou komunikovat se svými zemřelými příbuznými. A odpověď je jednodušší, než by si člověk mohl myslet. Potřeba spojit se s blízkými lidmi na druhé straně je přirozená a duše nám rádi vyjdou vstříc. Koneckonců to, že někdo zemře, neznamená, že přestane být nablízku své rodině a přátelům. Nejdříve si ale rozdělíme zdroje informací, protože musíme mít jasno v tom, s kým vlastně komunikujeme.

Rozdíl mezi duchem a duší

Jestliže mluvíme o duchách, mluvíme v podstatě o duších, které nepostoupili na své inkarnační cestě. Jestliže duše po své smrti postoupila dále, lidově tento stav popisujeme např. jako „duše našla klid“. Takové duše už pak ale neoznačujeme za duchy.

Komunikace je samozřejmě možná s oběma druhy duší. Ale duch, který zůstal uvízlý v rovině, která je velice blízko fyzickému světu, má velice omezené možnosti. Naopak duše, která postoupila dále, má přístup k neomezenému zdroji energie a informací. Taková duše dokáže dočasně snížit svoje vibrace tak, aby mohla navštívit svoje milované, kteří stále žijí. Rozdíl tudíž není v tom, že s jedněmi se dá spojit a s druhými ne, rozdílný bude ale výsledek. Jasnost informací se bude diametrálně lišit na základě zdroje – duch vám předá jasné a nápomocné zprávy jen stěží, protože on sám (zatím) nemá přístup ke globálnímu vědomí.

O duchách jsem toho napsala již více předtím. Jestliže vás zajímá, co dělat, když u vás doma straší nebo jak odvádět duše, přečtěte si články pod odkazy. Dnešní článek se zaměřuje na komunikaci se zemřelými příbuznými, kteří odešli do světla. Účelem této komunikace je pak obdržení rady, sdělení nebo pocitu, že jsou pořád s vámi.

Jak vy sami můžete komunikovat s dušemi

Úplně jednoduše lze komunikaci provádět přímo – oni vás slyší a jsou schopni zachytit i vaše myšlenky, ve kterých se k nim obracíte. Způsobů takové komunikace je více.

  1. Mluvte na ně.
    U přímého mluvení nezáleží, zda komunikace probíhá telepaticky či nahlas. Ze zkušenosti ale vím, že při vyslovení myšlenek nahlas se člověk dokáže lépe soustředit a tudíž je sdělení jasnější. Telepatie vyžaduje trénink, ale použít jí můžete stejně tak. Jestliže zemřelým blízkým lidem chcete něco sdělit, nebo máte pocit, že zůstalo něco nevyřčeného, řekněte jim to.
  2. Napište jim dopis.
    Dopis adresujte nejlépe jedné osobě a v něm projevte všechno, co byste jí chtěli říci. Dopis dokáže kolikrát obsáhnout to, co bychom běžným slovem těžce formulovali. Dovoluje nám více přemýšlet o sdělení. I takovýto způsob komunikace může pomoci k pročištění rodinných karmických vztahů – třebaže je daný člověk už zesnulý. Po dopsání dopisu vyslovte, že ten dopis je pro danou osobu a nechte ho na místě, kde si ho může přečíst – např. někde na horní polici, jestliže nechcete, aby váš dopis zahlédl zbytek rodiny. Ideálně když tam dopis může zůstat pár dní – aby zesnulý měl dostatek času si ho projít.
  3. Porada ve snu.
    I přes sny lze komunikovat s dušemi. Můžete konkrétní duši poprosit, aby vám ve snu pomohla něco vyřešit, či vám dala odpověď na otázku. Nezapomínejte, že duše po smrti mají stejnou osobnost, jako měli za života. Takže např. s radou ohledně výběru auta je moudřejší se obracet na svého strýce, který měl v autech zálibu, a ne na svou mamku, která nikdy neměla ani řidičský průkaz.

Pamatujte, že komunikovat se svým spirituálním týmem může každý. Vaši zemřelí blízcí lidé do této kategorie patří. Nicméně nikdy nevyzývejte ostatní cizí duše, aby vám vstupovali do snů, či aby s vámi například šli domů. Tím byste si zadělali na problémy.

Základy spirituální bezpečnosti probírám na začátku vývoje se všemi svými klienty a studenty, kteří se chtějí v tomto oboru dále rozvíjet. Ve spirituálním světě platí bezpečnostní zásady stejně jako ve fyzickém světě – protože i když pouze přecházíte silnici, musíte se napřed rozhlédnout.