Kdo se trochu zajímá o spiritualismus a médiumství, určitě slyšel pojem odvod duší do světla. I když na někoho tento pojem může znít poměrně příliš ezotericky, je to pouze výraz, který vystihuje podstatu procesu. V této krátké sérii bych vám chtěla přiblížit, co se pod tímto termínem skrývá a jakým způsobem může bezpečně pomoci každý člověk.

Koho v tomto procesu odvádíme?

Jedná se o duše, které zcela neukončily svojí pozemskou cestu, i když jejich pouto s fyzickým tělem již neexistuje. Důvodů, proč jsou připoutáni k fyzické rovině, může být mnoho – ať už jsou připoutáni k určitým osobám nebo zkrátka neví, co se děje. V kontextu takovýchto duší často hovoříme o duchách – tedy těch, kteří zůstali připoutáni k fyzické rovině a pro další vývoj jejich duše jim v podstatě brání jejich mentální rozpoložení.

Kde se duchové nachází

Duchové se vyskytují ve čtvrté dimenzi, která je svojí vibrační hustotou nejpodobnější právě té naší třetí dimenzi. Proto je velice běžné duchy ze čtvrté dimenze cítit, i když je nemůžeme vidět. Jejich energie a přítomnost je zkrátka hutná, těžká. Ve čtvrté dimenzi už neexistuje hmota a čas v takové podobě, ve které jsme na ni zvyklí. Je to také místo, kde se mimo běžných lidských duší můžete setkat i s různými negativními entitami a bytostmi. Z jejich vibrační podstaty se nemůžou dostat do dalších dimenzí.

Každý, kdo se někdy vypravil do čtvrté dimenze, může potvrdit, že to není právě nejšťastnější místo. Nejlépe se dá popsat jako země bez zákona, kde převládají těžší energie strachu a negativismu. Většina duší běžných lidí se proto dobrovolně rozhodne, že tam nechce být. Nicméně někteří si nejsou ani vědomi toho, že existují další roviny, kam by se prací se svým vědomím mohli posunout. Myslí si, že toto je právě to místo, které je trestá za jejich život. Častokrát tedy tato čtvrtá dimenze bývá mylně označována za očistec. Jsou to však pouze duše samotné, kteří si tuto situaci vytvořily a setrvávají v ní, nikdo z vyšších míst je žádným způsobem netrestá.

Jak médium takové duše odvádí

Nejdříve bych chtěla zmínit, že ne všechna média musí odvádět duše do světla. Např. někdo, kdo se věnuje předáváním zpráv od andělů, nemusí být vůbec takto zaměřen. Nicméně je časté, že alespoň okrajově tuto práci dělá každý spirituální pracovník, ať už médium, šaman či energetický léčitel. Média, která se věnují odvodu duší tak mohou činit ze dvou pozic. Buď za pomoci intuitivních smyslů s dušemi rozmlouvají v naší třetí dimenzi a pomáhají jim k odchodu. Nebo při astrálním cestování navštěvují čtvrtou dimenzi a pomáhají duším z této pozice. Ve své osobní praxi používám oba dva způsoby, záleží na konkrétní situaci a konkrétní duši.

Co to je vůbec „světlo“?

Pátá a každá další dimenze je vibračně založena a složena primárně ze světla. Nemyslím to pouze vizuálně, ale i frekvenčně. K tomu, aby duše mohla do vyšších dimenzí postoupit, musí se jí k tomu otevřít vstup – neboli portál. Jestliže takovýto portál vidíme z pozice třetí nebo čtvrté dimenze, uvidíme hlavně světlo. Protože v nižších dimenzích je světla nedostatek, vzniká zde obrovský kontrast. Proto často mluvíme o odvodu duší do světla.

Nezapomínejte, že i duchové jsou pouze lidé. Někdy zmatení, někdy rozzlobení, ale jsou to pořád lidé. Pomoc jim při jejich inkarnační cestě je velice šlechetným a soucitným počinem, když víme jak na to. V další části vám přiblížím proces samotného odvodu a popíšu i bezpečný návod, který může udělat každý. Protože čtvrtá dimenze je poněkud přelidněná a k jejímu odlehčení je potřeba co nejvíce soucitných lidí.