V informační době je důležité najít balanc mezi tím, čemu se dá věřit a tím, čemu se nedá věřit. Tím balancem je zachovat si otevřenou mysl, respektovat názory ostatních lidí (ať jsou jakékoliv), a zároveň si vybírat přínosné informace pro svůj osobní rozvoj.

Paradox informační doby