Andělé jsou pro nás mnozí. Naši kamarádi, někdy i neznámí lidé. Slovem anděl nazýváme své blízké, kteří jsou již po smrti. Anděl je pro nás dobrý člověk. Někdo, kdo nad ostatními drží ochrannou ruku. Dnes ale bude řeč o jiných andělech. A to o andělech jako o bytostech z vyšších dimenzí.

Kdo je anděl

Anděl je interdimenzionální bytost čistě benevolentní povahy. Dokáže operovat napříč všemi dimenzemi. Jeho povaha je přitom transcendentní – to znamená, že všechny dimenze přesahuje. To je oblast, kam vědomí lidí z fyzické reality nedokáže dosáhnout.

Díky schopnosti andělů pohybovat se napříč dimenzemi, ale naopak oni mohou sestoupit za účelem komunikace s námi. I to však vyžaduje práci od druhé strany, tedy od příjemce sdělení. Ten musí pracovat na tom, aby svoje vibrace dostatečně zvedl. Potkají se „v půlce“ a komunikace může proběhnout. Ostatně to je podmínka komunikace s celým osobním spirituálním týmem.

Co je úkolem andělů

Jejich hlavním úkolem je vzestup vědomí lidstva. Jsou nejbližší spojnicí se zdrojem (či bohem / vesmírem). Proto jsou v tradičním náboženství označováni za posly boha.

Cílem celého vesmíru a všech bytostí v ní je expanze.

U lidí to znamená duchovní rozvoj a překonání limit fyzické reality. Ani v říši andělů expanze nekončí, a tím, že napomáhají celým civilizacím a jedincům, se neustále rozvíjí.

Může se anděl inkarnovat jako člověk?

Osobně se domnívám, že nikoliv. Vím, že část spirituální komunity vyznává opačný názor, ale vycházím z mé osobní zkušenosti a informací.

Andělé nikdy nebyli lidé.

Andělé jsou bezpohlavní bytosti, ale mohou nést primárně maskulinní či feminní energii. Inkarnovat se „pouze“ jako člověk nedává smysl z hlediska jejich expanze. Na zvednutí vědomí lidstva pracují na pozadí a prostřednictvím lidí, kteří dokážou jejich zprávy přijmout. Takových lidí je čím dál více a rozhodně to neznamená, že oni sami jsou inkarnovaní andělé. Znamená to, že tito lidé jsou spirituální média a někdy i nevědomě channelují zprávy andělů do své tvorby.

Jestliže o sobě někdo tvrdí, že je inkarnací anděla či dokonce archanděla, jedná se o deziluzi a chybnou interpretaci jejich komunikace. Neznamená to však, že tento člověk nemá schopnost s nimi komunikovat.

Kromě chybné interpretace zpráv je pak dalším důvodem, proč si to někdo může myslet i to, že andělé bývají často zaměňování s hvězdnými lidmi. To jsou však bytosti z jiného spektra a ty se opravdu inkarnovat mohou. V současné době narazit na člověka s historií hvězdné bytosti není nic neobvyklého. Hvězdní lidé a andělé mohou být zaměňování velice snadno.

Posledním důvodem může být jednoduchý žert – není nic jednoduššího, než vzít naivního člověka, namluvit mu, že je inkarnací anděla, Ježíše, či Kleopatry, a bavit se následkem. Hodně bytostí z nižších dimenzí a z řad elementálů má smysl pro humor.

Z výše uvedených důvodů se každý spirituálně založený člověk musí naučit schopnosti rozlišovat v nehmotné rovině.

Řády andělů

V rámci andělů rozeznáváme určitou hierarchii. A nejde pouze na rozdělení na anděly a archanděly. Nejvyšším řádem andělů jsou např. serafínové. Největší popularitě se však dočkávají archandělé, kdy jejich konkrétním představitelům jsou přisuzovány určité schopnosti (např. léčitelství u archanděla Rafaela). Andělé a archandělé jsou nám také vibračně blíže, než ostatní vyšší řády.

Jestli-že chcete více informací o jejich struktuře, koukněte sem.

Strážní andělé

Za strážné anděly označujeme ty anděly, kteří jsou přiřazeni konkrétnímu člověku. Jak je to však i s ostatními duchovními průvodci, některé máme přiřazené od narození a někteří s námi spolupracují pouze po určité životní období. Každý člověk má vždy alespoň jednoho strážného anděla. A tak se může stát, že v jeden čas kolem vás bude pět andělů a o půl roku později dva. Tohle nemůžete ovlivnit a neznamená to, že ten kdo kolem sebe má více andělů je lepší či horší člověk.

Andělé jsou na naší spirituální cestě velkými pomocníky. Všude na světě si získali velkou oblibu a ČR není výjimkou. Najdete zde spoustu lidí, kteří se specificky věnují channelingu andělských zpráv. Když budete potřebovat poradit s něčím konkrétním z vašeho života, nebojte se na ně obrátit.