S rozvíjejícím se hnutím New age se s termínem channeling setkáváme čím dál častěji. Hlavní myšlenka New age je objevení spirituální stránky v každém z nás za použití vhodných nástrojů a postupů. Channeling je však metoda, která je médiím známá již mnoho staletí. Jedná se o způsob komunikace, skrze který dokáže jednotlivec sám dostávat zprávy z vyšších dimenzí.

Co je to channeling

Channeling je jedním ze dvou způsobů komunikace s nefyzickými realitami. Jeho záměrem je tedy přinášení zpráv z nefyzické do fyzické reality skrze člověka. Druhým způsobem je forma přímé komunikace, která však vyžaduje poměrně vyostřené intuitivní smysly.

V čem channeling spočívá

Každý člověk má kromě svého fyzického těla i tělo energetické. Duše na astrální rovině sice fyzické tělo postrádají, ale jejich „tělo“ se skládá z čisté energie. V případě že s nimi komunikujeme přímo, si to můžeme představit úplně stejně jako spolu komunikují dva lidé – stojí naproti sobě a pomocí dvousměrné komunikace si vyměňují informace.

Channeling je metodou převážně jednosměrné komunikace.

V případě channelingu je to ale jinak. Ona duše se napojí přímo na vaší energii a promlouvá skrze vás. Vaše energie se tedy spojí. Otázky jsou méně obvyklé a zpráva skrze vás proudí nefiltrovaná. Jedná se tedy spíše o jednosměrnou komunikaci.

Nevýhody channelingu

I když se jedná o technicky jednodušší způsob komunikace, naopak ho zezačátku nedoporučuji. Pro zkoušení channelingu je nutné, aby člověk uměl základy správy energie A rozeznávání zdroje zpráv. Při naivním použití se totiž úplně lehce může stát, že se na vaši energii napojí nízkoenergetická duše (tedy duch). A z takové duše se může stát duše přivtělená.

Channeling je daleko užší a intimnější forma spolupráce. Proto si musíte dát pozor na to, koho si do své energie pouštíte. Jak si umíte představit, rozlišovat zdroj informací je velice důležité. Nechcete životní rady od každého, kdo zrovna prochází kolem. Ideální zdroj informací při použití channelingu je váš spirituální tým nebo vaše vyšší já.

Bez dodržení bezpečnostních energetických zásad se vám může lehce stát, že budete po takovém sezení channelingu vyčerpaní, a může vás bolet hlava. Jestli se necítíte jakkoliv dobře, je to pro vás indikace, že něco byste mohli dělat lépe.

Pouze na pevných základech můžete stavět do výšky.

Osobně jako člověk, který fandí suverénní spiritualitě založené na osobním přístupu ke spiritualismu, ráda vidím, že lidé mají o tento obor větší zájem a snaží se i sami spojovat s vyšší realitou. Ostatně je to nezadatelné právo každého z nás. Když se rozhodnete prozkoumat pole spiritualismu, nezačínejte channelingem, ale energetickými základy.