Žijeme v duálním světě. To znamená, že k jakékoliv vlastnosti či aspektu dokážeme přiřadit protiklad. Kdybychom tento koncept aplikovali na intuici, jejím protikladem je rozum. Dokážou vůbec tyto dva aspekty fungovat spolu?

Co je to intuice

Intuice je přímá komunikace s vyšším já. Vyšší já je naše esence, esence naší duše, která nepodléhá pouze jedné inkarnaci, ale má celkový vhled do naší duchovní cesty. V tomto kontextu můžeme mluvit o „nadduši“.

Když se narodíme do fyzické reality, spojení s naším vyšším já je stále velice aktivní. Proto si mnohé děti velice lehce vybavují minulé životy. Jakmile se vyvíjíme, začínáme dávat důraz na rozum. A naše spojení s intuicí vyprchává.

Rozum a ego nám ale nemusí být na škodu. Díky nim se učíme existovat ve fyzické realitě. Ego pak zastává funkci pro naše fyzické přežití, a hlavně v mládí ho potřebujeme nejvíce.

Ego reprezentuje naše fyzické já, kdežto intuice reprezentuje naše spirituální já.

Dokud budeme v životě dávat přednost pouze rozumu, nedokážeme znovuobjevit spojení s naším vyšším já.

Projevy ega

Následující seznam má sloužit pouze jako vodítko, kde jsou vidět projevy ega nejvíce. Určitě není vyčerpávající a v určitých obdobích života nám následující vlastnosti nemusí být nutně na škodu.

  1. Potřeba mít vše pod kontrolou.
  2. Lpění na jednom konkrétním řešení.
  3. Sobeckost.
  4. Neschopnost naslouchat ostatním lidem.
  5. Strach z neznámého.
  6. Odsuzování rozdílných názorů.
  7. Netolerance k lidem, kteří se něčím liší.

Je důležité vědět, kdy říci dost a kdy jsou projevy ega naprosto přehnané. S vaším duchovním vývojem se však tyto limity posouvají. A tak, co vám někdy připadalo jako užitečný projev ega, vám nadále bude na škodu. To je v pořádku, nikdo z nás není schopen z bodu nula skočit rovnou na sto. Jeden krok v jeden moment úplně stačí.

Jak poznat intuici

Intuice je POCIT. Spojení s vyšším já probíhá skrze vaše vědomí. Vědomí ale nesídlí v mozku, sídlí v oblasti vašeho srdce. Je to přesně ten neidentifikovatelný pocit, který můžete mít, když někoho potkáte poprvé a onen člověk se vám hned líbí, nebo naopak nelíbí.

Pro intuici nemusíte mít logické vysvětlení.

Potřeba logického vysvětlení je naopak potřeba ega. Zejména na začátku, kdy se učíme intuici důvěřovat, musíme mít velkou kuráž. Kuráž věřit své intuici, i když fyzické okolnosti nesvědčí v její prospěch. Chápu, že je to těžké. Ideální je si to zkoušet v situacích, kdy tzv. nemáte co ztratit. Postupně se vám laťka bude zvyšovat a vy nebudete mít problém intuici věřit i v zásadnějších chvílích.

Intuice dokáže fungovat vyváženě s rozumem a logickou myslí. Osobně si myslím, že jedině ve spojení se zdravým „selským“ rozumem, je nám nejvíce k užitku. Zdravý rozum se ale od kontrolujícího ega liší.

Až budete mít znovu stanovené přímé spojení se svojí intuicí, nemůžete se mýlit. Ego je ten aspekt, co nás drží zpátky v zajetých kolejích. Intuice vás bude vyzývat ke změně, a to často. Splést se ale intuice nemůže. Pamatujte si, že vaše vyšší já je mnohem moudřejší, než to naše fyzické. A máme se od něj všichni co učit.