Jako hvězdné semínko (angl. star seed) označujeme člověka, který má původ v jiném planetárním systému a nyní si vybral inkarnaci na zemi. Jedná se tedy o duši, která nasbírala vědomosti napříč různými civilizacemi a úspěšně integrovala do své zkušenosti archetypy specifické pro dané civilizace.

Důvody pro inkarnaci na zemi se liší – někomu chybí pouze fyzická zkušenost a někdo může mít specifičtější úkol. Celkem často se věří, že hvězdným semínkem je pouze hrstka lidí. Z mé zkušenosti ale vím, že to už dávno neplatí, právě naopak.

My všichni jsme hvězdná semínka.

Zatím jsem nepotkala člověka, který by nezažil alespoň jednu ze svých inkarnací mimo naší planetu. Daleko častější je, že naše duše má za sebou nespočet inkarnací mezi vícerem planet a civilizací. Hvězdným semínkem proto já nazývám lidi, kteří si na toto meziplanetární spojení aktivně pamatují a častokrát vykazují mnoho společných znaků.

Znaky, že jste hvězdné semínko

  1. Cítíte se osamělí a nepochopení svým okolím.
  2. Nezapadáte do své rodiny do té míry, že jste vážně přemýšleli o tom, zda nejste adoptovaní.
  3. Nedokážete pochopit chování lidí ve vašem okolí v některých situacích, i když se o to opravdu analyticky snažíte.
  4. Často astrálně cestujete a živě si to pamatujete.
  5. Cítíte potřebu ‘vrátit se domů’ – ale nedokážete definovat, co pro vás domov znamená.
  6. Máte vzpomínky nebo sny o bytostech, co nevypadají jako lidé.
  7. Komunikace vám může připadat frustrující a pomalá, protože většinou už dopředu víte, co bude řečeno.
  8. Máte obtíže s časem – často si pletete dny v týdnu nebo prostě jen ztrácíte pojem o čase.

Rozpomínání si na svůj vesmírný původ je otázka naší vzdálenosti od této meziplanetární zkušenosti. Jestli jsme v posledním minulém životě nebyli na této planetě, stesk po domově bude velice intenzivní. Je naopak i možné, že teď na zemi zažíváme jen další inkarnaci, kterou předcházeli desítky jiných. V tom případě budeme mít ke svému hvězdnému spojení o něco dál a s výše uvedenými znaky se neztotožňujeme.

Tímto se samozřejmě dostáváme k základní otázce, zda jsme ve vesmíru sami. Odpověď je – ani náhodou! Andělé zdaleka nejsou jedinými bytostmi, které s námi spolupracují. Na podporu a rozvoj lidstva dohlíží daleko více vysokovibračních skupin bytostí.

Diverzita ve vesmíru je až neuvěřitelná, pořád budete mít co objevovat.

Přístup k našemu vesmírnému původu a inkarnační cestě máme všichni a každý z nás je schopen se na to rozpomenout. Jedná se pouze o vytrvalou vnitřní práci, která je k tomuto poznání potřeba. Každý z nás má právo a schopnost pro spojení se s vlastní hvězdnou rodinou, jestliže si tak přeje.