Jasnoslyšení je schopnost vnímat zvuky pocházející z nefyzické reality. Ta k nám promlouvá mnohem častěji, než si jsme ochotní přiznat. Někdy stačí jednoduchý krok – konečně jí naslouchat. Máte jasnoslyšení i vy? Dle těchto znaků…