Vyšší já je naše existence nad rámcem fyzické reality a této inkarnace. Jak nám může pomoci a co pro nás dělá už nyní? A jak to souvisí s naším autentickým já?