Akašické záznamy je termín, na který dříve či později na své duchovní vzdělávací cestě narazíte. Když jsem já poprvé o „Akáše“ uslyšela, něco ve mě se skříplo. Moje intuice mi velice silně říkala – tohle je špatně, takhle to není. Když k něčemu cítím vnitřní rozpor, dám se do studia. Nejdříve jsem si ujasnila to, jak Akašické záznamy chápu já a poté jsem studovala, co o nich bylo napsáno a řečeno.

A tím jsem pochopila ten můj původní odpor k tomuto konceptu. Akašické záznamy je totiž pojem dosti zastaralý. Spiritualita se vyvíjí jako každý jiný obor. A s tím i její koncepty. S rozšiřujícím se vědomím jsme schopni se na témata dívat ze širší a hlubší perspektivy.

Můžeme to přirovnat k vývoji libovolného léku – např. antibiotika. Po jejich častém užívání se bakterie stanou odolné a antibiotika tudíž nefunkční. Proto se musí složení léku upravit, či nasadit jiné, aby vyhovovaly aktuálním podmínkám.

S duchovními koncepty je to stejné – vyvíjejí se, základní podmínky se mění a my jsme nyní schopni chápat pojmy v mezích kvantového univerza. Pryč jsou ty časy, kdy spirituální média mluvila pouze o našem světě a tom nehmotném. Dělení vesmíru pouze na hmotný a nehmotný svět je nedostatečně zjednodušující.

Nyní žijeme v době, kdy jsme schopni spirituální dialog posunout dále.

Připadá mi optimální na začátek tohoto článku dát varování – není tak uzemněný a přímočarý, jak to na mém blogu bývá. Proto jestli s duchovním studiem začínáte, možná vám tyto informace začnou dávat smysl, až když se k nim vrátíte později. Nebo prostě nad tímto článkem mávněte rukou jako nad naprostým nesmyslem, nebudu se zlobit. Ale teď už k věci.

Když se dívám na Akašické záznamy svou optikou, nedostanu jednoduché vysvětlení. Cílem této série článků je pomoci vám pochopit srozumitelnou cestou, co Akáša doopravdy je a proč ode mě tento výraz moc často neuslyšíte.

Co jsou Akašické záznamy – tradiční vysvětlení

Dle původních teorií jsou Akašické záznamy jakousi knihovnou. Nefyzickou knihovnou, která zaznamenává vše, co se kdy událo nebo bylo myšleno. Často je tato knihovna přiřazována do páté dimenze. Pro naši představu alternativou Akáši ve třetí dimenzi je internet.

Toto vysvětlení vzniklo z nějakého důvodu – protože je lehké ho uchopit a zpracovat. Člověk si může říct – „Jasně, takže Akašické záznamy jsou něco jako knihovna se všemi informacemi, co kdy byly a budou.“ Taková zjednodušená vizualizace pomáhá naší mysli tento koncept uchopit, a proto se stala tak rozšířenou.

Někomu toto vysvětlení stačí a dokáže s tím pracovat. Řekla bych, že je to dobrý začátek. Ale už poměrně dlouho se mluví o tom, že lidstvo je na dráze vzestupu vědomí. To znamená, že jsme schopni efektivně zpracovávat čím dál více informací. I když jsme stále ve fyzické realitě a máme fyzická těla, naše vědomí limity třetí dimenze překračuje.

Pro vysvětlení komplexních spirituálních jevů narážíme i na další bariéru, a to jazykovou. Ne pro vše zatím existují ukotvené a globálně uznávané výrazy. Koneckonců, to je teď hlavní úkol všech spirituálních učitelů – vzít informace, které pochází z vyšších dimenzí a podat je tak, aby byly k užitku ve fyzickém světě. Takže – jak se na Akášu dívám já?

Co opravdu jsou Akašické záznamy

O dimenzích ve spojitostí s Akašickými záznamy mluvím hodně, protože to je jejich neoddělitelná součást. Než se pustím do svého vlastního vysvětlení, řeknu vám primární definici Akašických záznamů (která není ani v rozporu s tradičním pojednáním).

Akašické záznamy jsou ZÁZNAMEM globálního vědomí.

Abychom to pochopili, musíme se nejdříve podívat na to, co je globální vědomí. Je globální vědomí vše, co kdy bylo mentálně vytvořeno lidmi? Ano, ale to je pouze malá část. Akašické záznamy neobsahují záznamy pouze o lidech a jejich minulých či budoucích životech. Akašické záznamy obsahují každý možný výsledek libovolných výchozích bodů.

Uveďme si to na příkladu – na základě důležitého rozhodnutí svoje možnosti pro vaši budoucnost nějakým způsobem limitujete. Těch množství cest je ale stále hodně. Stejně tak je hodně cest, jakým způsobem se vaše rozhodnutí může odehrávat.

Akašické záznamy obsahují všechny možné reality všech bytostí napříč všemi vesmíry.

Já se domnívám, že geocentrické období máme jako lidstvo už dávno za sebou, ale raději to shrnu. Nejsme jediná forma života ve vesmíru, bytostí existuje mnoho (ať už ve fyzické či nefyzické podobě). Zároveň také existuje více vesmírů, které se neřídí stejnými fyzikálními zákony jako ten náš.

Počkat… takže se můžu podívat, jak to vypadá třeba v další galaxii? Ano! Teoreticky. Asi tušíte, že to není jen tak. O přístupu k Akašickým záznamům bude řeč v dalším díle.