Léčitel je termín nesmírně obsáhlý a spiritualita jako obor se stále vyvíjí. Nejen že si musíme nejdříve ujasnit, co my od léčitele čekáme, musíme si vybrat i toho správného.

Kdo je ten správný léčitel?

Na světě neexistuje jeden léčitel, který by byl vhodný pro všechny lidi. Každý jsme jiný a potřebujeme individuální přístup. Kdo je užitečný pro vaši kamarádku vám v danou chvíli třeba nepřinese vůbec nic, ale vrátíte se k němu o dva roky později.

Existují ale jasné varovné signály, které vám říkají – měl/a byses poohlédnout jinde. Jaké to jsou, se dozvíte ve videu.

Přepis videa:

Ahoj. Já vás zdravím u dalšího videa na téma jak si vybrat léčitele. Prvně je nutno zmínit, že léčitelství a spiritualita jako taková je obrovský obor. A tenhle obor se pořád dělí a neustále se mění.

Nicméně existují různé proudy. Je to, jako kdybyste šli k lékaři a nevěděli, jestli jdete na chirurgii nebo k očnímu. Takže to je první věc, kterou musíte udělat: ujasnit si, s čím tam jdete. A samozřejmě je rozdíl, když budete chtít mluvit se svoji zesnulou babičkou nebo pracovat na svém intuitivním rozvoji.

Anebo vás bolí koleno a chcete zkusit alternativní metody nebo čínskou medicínu. A je rozdíl mezi tím, jestli máte rodinné problémy, takže by bylo třeba vhodné zkusit rodinné konstelace anebo regresní terapii. To rozdělení je pro vás opravdu nutné. To je to, co můžete udělat ze své strany.

Léčitel a marketing

Když už člověk na sobě trošku pracuje, čistí si energii a podobně, tak druhá taková nejlehčí věc je, že dáte na svoji intuici, která vám řekne, že: „Tohle je dobrý člověk.“ Tak se nemůžete splést. Je dobré se v tom nenechat zviklat marketingovými praktikami.

Dám příklad. To je třeba případ, že se vám strašně líbí nějaký produkt nebo kurz, který nabízí tento člověk a zrovna by se vám hodil, ale ten člověk vám z nějakého důvodu nesedí. Nedejte na ten marketing, nedejte na to, že ten produkt zní úžasně, ale řiďte se tím, kdo ho vede, protože to je ve spiritualitě nejdůležitější. Jestliže vyhledáváte konkrétního spirituálního učitele, tak je to strašně vázané na tu osobu. 

Léčitel a jeho vibrace vůči klientům

A když dáte na svoji intuici, tak intuice vás vždy přivede k někomu, kdo je na tom vibračně třeba o kousek výš. To je nutné pochopit, že i když vás intuice k někomu nevede, tak to neznamená, že ten člověk je špatný. To znamená, že ten člověk hold pomáhá jiným lidem, než jste zrovna vy.

Když to vezmeme jako příklad, že vy jste někde uprostřed a nebudou se vám zdát lidé, kteří jsou vibračně níž, tak to neznamená, že ten člověk nedokáže pomoct někomu, kdo je ještě níž než on. A naopak když je nějaký spirituální učitel hodně vysoko, tak vás to třeba k němu netáhne a vy ho vlastně nechápete. Stalo se mi to hodněkrát a jsem si jistá, že se mi to ještě stane, že na někoho koukáte nebo od někoho něco čtete a říkáte si: „Já to vůbec nechápu. To je nějaká blbost.“ A pak o pět let později nebo o půl roku (to je individuální) si řeknete: „No jo. Já ho vlastně chápu. Třeba s ním nesouhlasím, jak to on bere, ale chápu, z čeho ten člověk vychází.“

Můžete souhlasit s nějakým tématem, ale nesouhlasit s něčí perspektivou, protože všechny informace (i z vyšších dimenzí) jsou filtrované skrze naši perspektivu. 

Léčitel a protichůdné informace

A to se potom odráží na tom, jak ten daný člověk podává ty informace, ať už teda slovem nebo rukama nebo léčí jinak. Každý je jiný. A to je i záměr toho. Někdo je vážnější, někdo je trošku veselejší, někdo má ty informace stručné a jasné, někdo je třeba v případě andělských vzkazů zase takový obsáhlejší a až takový básnický typ.

Musíte se podívat na to, co sedí vám osobně. A to neznamená, že jsou ty ostatní špatní, to znamená, že jsou zrovna pro jiné lidi. A v tom je právě to kouzlo, že už je hodně spirituálních učitelů. Spiritualizmus se strašně rozvíjí.

Lidi to zajímá a my potřebujete lidi z každého spektra, aby byla pokryta celá populace, kterou to zajímá. 

A to je i ten důvod, proč se vám někdy může zdát, že od různých spirituálních učitelů slyšíte protichůdní informace.

Ty informace nejsou protichůdné, ale každý duchovní učitel dobře chápe, že s každým se musí jednat podle toho, kde se zrovna nachází.

To znamená, že jestliže je na té cestě teprve chvilku, tak na něho fungují jiné přístupy, metody a rady než na někoho, kdo na sobě těžce duchovně dře už 15 let. Je to jiné a to neznamená, že je to špatné.

Takže ten individuální přístup je strašně důležitý, protože zcela určitě nejsme všichni stejní a životní cesty každého z nás jsou jiné. Takže podle toho vám napoví vaše intuice, ke komu jít a ke komu ne. Jen je tady rada: Nenechat se uchlácholit tím marketingem a tím, že ten produkt třeba zní skvěle.

Varovné signály

Teď bych se ale chtěla pobavit o těch výstražných signálech, které mi jasně říkají: „Tohle ne.“ S nějakými mám přímé zkušenosti, ale je to hodně zprostředkované od lidí, kteří mi píší, takže mě i celkem překvapilo, v kolika případech se to pořád děje.

Ale, prosím vás, spiritualismus je obor jako každý jiný. Každý doktor není dobrý. Každý grafik není dobrý. Od každého grafika, který jde okolo, byste si taky nenechali dělat logo. Takže buďte vědomí ohledně toho, ke komu chodíte. Tady se bavíme třeba o šahání do energetického těla a podobně, a i když vy to tak nevnímáte, tak je to prostě intimní zásah.

1. Vyvolává strach

A prvním takovým výstražným signálem je, když léčitel v potenciálních klientech vyvolává strach. Je to manipulativní technika. A děje se to tak, že mu ten člověk nezávazně napíše, že by měl o něco zájem. A ten člověk mu odpoví: „No jo, vy máte na sobě přisedlého. To je špatné, to budeme muset odvést. A ty čakry, tak to je úplně zanesené a máte to špatné, za chvilku budete z toho nemocný.“

Rozumíte? Tohle je celkem extrém, co jsem vám řekla, ale děje se to. Jestliže vám někdo, aniž byste ho o to požádali, sám od sebe napíše, že: „Máte na sobě něco přisedlého. Máte špatné čakry.“, tak, prosím vás, nechoďte za ním. Je to manipulace. A i kdyby měl ten člověk stokrát pravdu, je to špatně a to z hodně důvodů: 

Za prvé ten člověk pracuje z pozice strachu a pro mě to není dobrý duchovní učitel.

Za druhé ten člověk taky moc dobře ví, že je to šahání do toho energetického těla. Potřebuje na to povolení. A jestliže vám někdo jenom napíše, že: „Dobrý den. Zajímal by mně tento produkt.“, tak já to určitě neberu jako povolení, abych mu hned zasahovala do jeho energetického těla a hned ho skenovala, kde má co špatně. To je velký zásah a pro mě je to etické překročení mezí. 

Všichni máme bloky

A hlavně je nutné zmínit, že jestliže jste na začátku, začínáte se o to zajímat nebo se v tom ještě trošku plácáte a tu energii si úplně nečistíte a podobně, tak úplně všichni na této planetě to nemají stoprocentní a nikdy se to nestane.

Lidé, co pak duchovně pracují, tam nemají vyloženě nánosy nebo bloky, ale většinou je vždy na čem pracovat. Všichni z nás vždy máme co odblokovávat a podobně, ale jestliže jste s tím ještě nezačali, já vám můžu garantovat, že tam něco budete mít. Ale je to normální. Já jsem to měla, měli to všichni, než s tím začali. Je to úplně normální.

Takže v někom vyvolávat strach: „Ježíš, vy máte…“, ne. Prostě ne. Prostě se to nedělá. Já jsem na to úplně alergická. Vyvolávat v někom strach, abyste mu potom řekli: „Tak máte to hodně špatné, ale já vám to zlepším za pár tisíc nebo tady za pětistovku (nebo já nevím, za kolik).“ Pro mě je to obrovská stopka.

2. Falešné proroctví

Druhým výstražným signálem je pro mě to, říká se tomu falešné proroctví, když si léčitel myslí, že je výjimečný, když si někdo myslí, že je reinkarnací andělů nebo kdo ví čeho.

To jsou lidé, kteří pracují s nižším astrálem a mylně ho vydávají za vyšší pravdu.

Proto já vždy říkám, že spiritualismus je taky odbor, který se nedá uspěchat, protože přesně tohle se vám stane, když budete spěchat. Nebudete mít vibrace tak vysoko, abyste byli schopní dosáhnout do těch vyšších sfér.

A dostanete nějaké intuitivní informace, to neznamená, že ti lidé nemají žádné schopnosti. Mají. Akorát třeba ty bytosti, co se s nimi baví, nemají s pravdou nic společného. A samozřejmě ty bytosti z toho mají bžundu a manipulují s nimi a ti lidé si to neuvědomují. Takže je to vtipné. 

Doba suverénní spirituality

Teď už není doba mesiášů. Není doba žádných proroků. Teď je doba suverénní spirituality. A můžete to vidět kolem sebe, protože hodně lidí na sobě maká. A všichni lidi, co na sobě pracují, mají stejný potenciál to někam dotáhnout.

Samozřejmě, že se tam počítá i nějaká práce z minulých inkarnací, ale ten potenciál tam prostě je. A je to suverénní spiritualita. Nikdo z nás není výjimečný. Nikdo z nás není prorok. A když se podíváte na ty duchovně vyspělé lidi, tak z nich úplně srší nějaká klidná vyrovnanost. To je pro mě takový jednoduchý znak.

Oni o sobě nikdy nebudou tvrdit, že jsou výjimeční, že jdou spasit planetu, že na nich čekalo celé lidstvo, než tady sestoupí na Zem a že nám všem pomůžou. To je strašná hloupost. 

Léčitel a práce s nižším astrálem

A je to znak práce z nižšího astrálu. Není nic snazšího než přemluvit nějakého naivního člověka, že mluví s Ježíšem a že si ho vybral jako svého následovníka. A pak jenom sledovat, jakou to dělá spoušť, protože je to legrace. V kruzích spirituality se tomu říká „falešné světlo“, kdy se člověk mylně domnívá, že pracuje se světlem, ale nepracuje, protože pracuje s nižšími rovinami.

A abyste to rozlišili u těch lidí, tak na to rozlišení potřebujete trošku svoji intuice. Ale nikdo není perfektní. Všichni jsme někde na té cestě k tomu slavnému osvícení, ale poznáte to. Když někdo pracuje s nižším astrálem, tak často bývá arogantní v tom smyslu, že jedině on má pravdu.

Je důležité pochopit, že perspektivy informací z vyšších dimenzí se mohou lišit, protože každý je jiný.

Takže tam bývá právě ta arogance a manipulace i v tom, že vás právě přesvědčí, že vy jste na tom z nějakého pohledu špatně. 

Dejte sami na sebe

Tady je rozdíl, že když se cítíte dobře a jste šťastní, tak potom by člověk třeba ani neřešil nějaké duchovno. A teď jste šťastní a někdo vám napíše: „No jo, ale vy na sobě máte to a to.“ A teď vám to začne vrtat v hlavě, jestli byste s tím neměli něco dělat. Upřímně se na to vyprdněte.

Jestli vám nic nechybí, neschází, jste šťastní, tak proč byste to měli řešit? Vždy dejte sami na sebe. A teď je opravdu období suverénní spirituality. Teď je hodně zrychlená doba, takže každý má teď šanci odstranit bloky rodových linií, karmické bloky a podobně.

Takže jestliže chcete využít tuto dobu a pracovat na sobě, tak je to skvělé. Ale ty lidi si vybírejte vědomě a ne podle marketingu, protože jak jsem říkala v těch varovných znameních, v tomhle oboru jsou lidé, kterým bych určitě nesvěřila svoje energetické tělo. Ale jak jsem říkala, je to tak v každém oboru. Co naděláte? Takže použijte svoji intuici, svoje rozlišení a mějte se moc hezky.