Lightworker je dalším z termínů spirituality, na které při studiu narazíte. V češtině tento pojem překládáme jako posel světla či pracovník světla. Také jste si všimli toho, že v angličtině mnoho slov zní daleko méně ezotericky? Není třeba se lekat překladů. Myslím si, že toto je jeden z termínů, který časem nebude potřeba. Nyní se k němu ale odkazuje poměrně často, a tak bych ho chtěla vysvětlit a zbavit i zbytečné zátěže, kterou v lidech klasické vysvětlení dokáže vyvolat.

Kdo jsou pracovníci světla

Pracovníkem světla může být kdokoliv, kdo se zavázal k cestě vlastního léčení. Časté nedorozumění spočívá v tom, že se domníváme, že pracovníci světla musí spasit svět. I když tato touha po změně v nich může přetrvávat, není to jejich primárním úkolem.

Pracovník světla má za úkol vyléčit především sám sebe.

Jakmile se vydá na cestu sebeléčení, jeho vibrace mají nenávratný efekt na okolí. Tím, že léčí sám sebe, poskytuje léčení i svému okolí. Je inspirací pro širší veřejnost pouze tím, že se vyrovnal se svým nitrem a nenechá se ovládat egem. Jestli tyto znalosti a praxi ze sebeléčení poskytne nějakou formou ostatním, je pouze na něm. Není to podmínkou.

Pracovník světla je tedy každý, kdo se rozhodl vyléčit se emocionálně, mentálně a spirituálně.

Když mluvím o léčení, neznamená to, že všichni, kdo se na tuto cestu nevydají, jsou nemocní. Léčení spočívá v odhalení svého nejhlubšího potenciálu a jiskry, která nás spojuje s vesmírem. Jen když tímto procesem projdeme, jsme schopní znát svojí životní cestu a být na ní šťastní. A co více, můžeme daleko vědoměji vychovávat naše děti – další generaci, která bude mít potenciál posunout globální vědomí dále. Čím lepší jim poskytneme výchozí podmínky, tím lépe.

Význam pracovníků světla v dnešní době

Vzhledem k tomu, že se zrovna nacházíme ve fázi zvyšování globálního vědomí, postupně tento termín pozbývá na významu. Časem bude popisovat každého z nás. Další možností samozřejmě je, že termín dostane novou definici, aby více odpovídal novým potřebám, a laťka se pro pracovníky světla pouze posune.

Každým dnem prochází spirituálním probuzením více a více lidí. Toto uvědomění lze také brát jako aktivaci pracovníka světla.

Momentálně na tomto světě je inkarnovaná spousta jedinců, kteří se zavázali k předávání učení a zvyšování vibrace lidstva prostřednictvím nových médií. Dnešní doba přímo vyzývá k veřejnému sdílení zkušeností, nikdy v minulosti to nebylo lehčí. Sdílení duchovních učení se širším publikem je nezbytným krokem pro vývoj globálního vědomí.

Jste pracovník světla?

Dle následujících rysů můžete vysledovat, zda do této skupiny také patříte.

  1. Máte pocit, že se něco děje, ale neumíte to specifikovat. Cítíte tu změnu ve vzduchu. Poslové světla jsou velice intuitivní lidé. V tomto případě to znamená, že již cítíte změnu ve vibracích planety předtím, než dosáhne svého nejvyššího potenciálu.
  2. Jste inspirací pro své okolí. Ať už se jedná o životní styl či kreativní nápady, lidé se na vás přirozeně obracejí.
  3. Máte chuť pomáhat a podílet se na něčem zásadním, co by znamenalo trvalou pozitivní změnu.

 

Tyto pocity neodejdou, dokud je neuposlechnete. Dokud se nevydáte na cenu sebepoznání a sebeuzdravení. A možná neodejdou ani poté. Dokud nebudete alespoň se svým okolím sdílet to, kdo doopravdy jste a čemu věříte. Protože i v běžné komunikaci s kamarády můžete někomu pomoci, a třeba ho navést na cestu, kterou zrovna teď potřebuje.

Nikdy nepodceňujte ani malé kroky, které děláte pro pomoc svému okolí. Protože čím více lidí bude ochotno podstoupit cestu svého vlastního duchovního vývoje, tím rychleji se uskuteční změna globálního vědomí, která už tolik let visí ve vzduchu.

Všechny změny ve společnosti musí vzejít od běžných lidí. Instituce a struktury odpovídají na tyto potřeby, ne naopak. Proto se nebojte být katalyzátorem změn ve společnosti. Čím více existuje takových lidí, tím rychleji se vyšší uvědomění dostane do všech vrstev společnosti.

Anebo dokonce cítíte, že patříte mezi ty jedince, kteří se zavázali používat internet pro šíření svých zkušeností? V tom případě vítejte na palubě.