V mé generaci je pocit samoty a nepochopení kolektivním problémem. Jeho řešení leží pouze v nás samotných. Jestliže svoje pocity řešit aktivně nebudete, zaděláváte si na problémy. Ty se poté mohou projevit i na vašem fyzickém těle.

Všichni se musíme posunout v myšlení od toho, že ti ostatní jsou špatní a nechápou nás, ke zvládnutí interakcí především z naší strany. To uděláme aktivním nasloucháním a pochopením jejich přístupu.