Všichni to známe – naše víra v nefyzický svět často naráží na bariéry a obavy dalších lidí. Na jejich ateismus, logickou mysl a touhu po fyzických důkazech. Myšlení ostatních lidí změnit nemůžeme a ani bychom se o to neměli pokoušet. I když si ale toto uvědomujeme, stejně některé poznámky můžou mrzet, zvláště od blízkých lidí. Tak se nabízí otázka, jak se vyrovnat se skeptiky.

Kdo je skeptik?

Nejdůležitější je si uvědomit, kdo skeptik je a jakým způsobem se chová. Skeptik je člověk, který nevěří v nehmotný svět a je soustředěný pouze na fyzickou realitu. Je veliký rozdíl mezi tím, kdo zdravě zpochybňuje některé koncepty a přesto si zachovává otevřenou mysl, a mezi tím, kdo se uchýlí jen k urážkám popřípadě zesměšňování. Jestliže člověk patří do té první skupiny, takové setkání může být prospěšné pro obě strany. Jemu třeba pomůžete něco objasnit a vy se naučíte argumentaci. Také můžete odhalit další netradiční úhel pohledu na problematiku, který vás samotné předtím nenapadl.

Mým cílem nikdy nebylo kohokoliv přesvědčovat – respektuji názory ostatních.

A úplně to stejné vyžaduji od druhé strany. Dokážu respektovat skepticismus druhého člověka, nicméně pokud on nedokáže na oplátku respektovat moji víru a práci, je výměna energií v nerovnováze. Z mé vlastní zkušenosti vím, že lze respektovat a podporovat člověka, i když se třeba neshodnete úplně na všem. Legrační vedlejší efekt bývá, že skrze porozumění a naslouchání z vaší strany, se kousek po kousku otevírá mysl člověka v opozici. A nakonec zjistíte, že vůbec v opozici nejste.

Jak se vyrovnat se skeptiky?

Co ale s tím dalším typem člověka, co slovně útočí, uráží vás apod.? Osobně mám to štěstí, že jsem se s tímto typem setkala minimálně a to přesto, že pocházím z IT oboru, tedy čistě technického prostředí, a tajnosti s tím, čemu se věnuji, jsem nikdy nedělala. Nicméně jediné co je třeba v této situaci udělat, je mít soucit a vidět ty opravdové pohnutky onoho člověka. Když se někdo posmívá, schovává strach. Má strach protože mu boříte zažité představy o fungování světa, jeho pravidla a konstrukty. Smích a urážky jsou pouze obranný mechanismus, kterými se s tím vyrovnává. Často se i stává, že takový člověk k vám přijde později s omluvou. S tím, že nevěděl o čem mluví, ale teď už to ví, protože u něho došlo k nějakému osobnímu vývoji.

Nicméně nedoporučuji takového člověka přesvědčovat o vašich hodnotách, nebo dokonce o existenci nehmotného světa.

Kdo nechce věřit, neuvěří.

A to ani kdyby se před ním zhmotnil celý váš spirituální tým. Obvinil by vás z kouzelnického triku nebo z masové halucinace. Kdo hledá výmluvu, vždycky si ji najde, i kdybyste měli důkazů milion. Proto neplýtvejte svojí energii na přesvědčování takových lidí, ničeho tím nedosáhnete. Jestliže vás jednání toho člověka zranilo, řekněte mu to. Řekněte mu, že je v pořádku, že jeho chápání světa není stejné jako vaše. Ale taky mu řeknete, že není v pořádku, jak se k vám chová.

Pevně si stůjte za svou osobou – za tím čemu věříte. Ale tak abyste dokázali zároveň respektovat druhé.

Pamatujte si, že setkání se skeptikem může být přínosné i pro vás a mnohému vás naučit. Na taková setkání musí být připraven každý, kdo vystupuje veřejně, a to v jakéhokoliv oboru. Zvláště v moderní době médiumství je pouze na nás, jak tento obor budeme prezentovat. Záleží na nás, jak  dokážeme vysvětlit spirituální koncepty širší veřejnosti. A tak nejúčinnějším návodem pro setkání se skeptikem je pracovat na vlastních komunikačních schopnostech. Těch hrubých skeptiků je naštěstí minimum – a ti vás trápit určitě nemusí.