Médiumství se stejně jako každý jiný obor v průběhu dějin vyvíjel a stále vyvíjí. Od nástupu masových digitálních médií rychleji než kdy jindy. Vzhledem k tomu, že slovo médium v sobě nese mnoho sociálních stigmat, ráda bych se k těm nejčastějším vyjádřila.

Předsudky

1. Média jsou jenom ženy.

Každý se může stát spirituálním médiem, na pohlaví tudíž nezáleží. Jde jen o rozhodnutí na sobě nadále pracovat. Hrají zde svou roli i genderové stereotypy. A tak, když muži odhalí svůj potenciál, častokrát se rozhodnou pro cestu léčitelství a šamanství spíše než médiumství.

2. Média se se svým darem rodí.

Může to být pravda, ale nemusí. Vrozené schopnosti může člověk mít, ale stejně musí v jeho životě dojít k jedné či více událostí, které fungují jako jejich spouštěč. Nezáleží na tom, jak člověk ke svým schopnostem přišel, nikdo není více „vyvolený“ než někdo jiný. Každý se dokáže spirituální komunikaci naučit.

3. Předsudky ohledně vzhledu spirituálních médií.

Jak jsem zmiňovala i výše, médium může být každý. Nehledě na styl oblékání, vzhled a věk. Stereotypní představa společnosti by mohla vyvolat obrázek romské ženy v sukni se spoustou šperků. Ale teď je již nová doba – osobně se řadím do generace mileniálů. Máme internet, máme chytré telefony a mým nejčastějším oděvem není etnická sukně, ale džíny. A chytrý člověk v jakémkoliv oboru využívá nástrojů, které mu moderní doba nabízí. Je vhodné využít digitální média k vyšší informovanosti společnosti – a třeba je nechat nahlédnout pod pokličku toho, jak takové moderní spirituální médium žije a jakým způsobem pracuje.

4. Křišťálová koule a tarotové karty.

Křišťálová koule se tradičně používá pro lepší koncentraci vizí. Je to tudíž jen jeden z nástrojů, co médium může využívat. To stejné platí o kartách – protože médiumství je mnohem více než jen výklad karet. Výběr nástrojů pro práci je čistě osobní preferencí. Při sezeních se svými klienty používám pouze intuitivní smysly pro komunikaci s jejich spirituálním týmem. Nicméně pro svou osobní praxi mám nástrojů více.

5. Kdo spirituálně pracuje, zahrává si s ohněm.

Strach ze spirituálního světa je široce rozšířený ve společnosti. Jeho cíl je jediný – držet lidi dál od prozkoumání své vlastní spirituality. Když se tomu budeme ale vyhýbat, budeme cítit jakési prázdno ve svém životě. Dobře trénované médium pozná, s kým se baví a má kontrolu nad tím, za jakých podmínek tato komunikace probíhá. Obava z negativních entit je tedy naprosto zbytečná.

6. U média se dozvíte samé špatné zprávy.

Překvapilo mě množství lidí, kteří se obávají informací, které by v rámci sezení získali. Měla jsem tu možnost pracovat s několika médii, jak u nás v republice, tak v zahraničí a můžu vám říci, že ani jednou se mi nestalo, že bych dostala vyloženě negativní zprávu (typu – „zítra někdo z tvé rodiny umře“). Vždy to byly informace nápomocné a milující. To je ostatně i to, co dělám já při svých sezeních – spojuji se s vaším duchovním týmem pro předání užitečných informací v zájmu vašeho nejvyššího dobra. Ještě nikdy se mi nestalo, že by váš duchovní tým uznal za vhodné vás vystrašit. Proto se nemusíte sezení u média bát, naopak se dozvíte rady a informace, co vám můžou pomoci v různých oblastech života.

7. U spirituálního média se dozvíte budoucnost.

Obecně to není pravda. Nic není vytesané do kamene a svobodná vůle je nade vše. Jestli stojíte před důležitým rozhodnutím, je vhodné přemýšlet nad formulací otázky. Např. jaké to bude mít následky, když udělám toto nebo toto. Váš spirituální tým vám nikdy nebude přikazovat, co máte dělat. Může vám poradit, může vám dát neobvyklý pohled na věc, ale rozhodnutí bude vždy na vás.

8. Média žijí na samotě.

Je pravda, že hodně médií má blízko k přírodě a určitě se najdou i tací, kteří upřednostňují život o samotě. Většina ale žije jako obyčejní lidé – v bytech na sídlištích, v domcích na předměstí. Mají rodiny, manžele / manželky, děti. Chodí nakupovat do stejných obchodů jako vy, chodí na kafe s kamarádkou, jezdí veřejnou dopravou. Zkrátka těžko byste na první pohled do někoho řekli, že je duchovní médium. To stejné platí o moderních šamanech a léčitelích.

Tento seznam určitě nebude vyčerpávající, ale pokusila jsem se v něm shrnout nejdůležitější body. Doufám, že i můj blog bude jedním ze zdrojů, které vám nějaké předsudky objasní a přiblíží tento krásný obor.