Kdyby se vám kamarád svěřil s tím, že slyší hlasy, asi byste se zasmáli a v žertu ho poslali do blázince. Na vnímání hlasů však není nic nenormálního. Tisíce lidí na internetu vyhledává spojení „hlasy v mé hlavě“ a nedostává se jim příliš kvalitní odpovědi. Ráda bych vnesla trochu světla do tohoto tématu.

Spirituálně pracující lidé jsou zvyklí obdržovat informace pomocí bloků myšlenek či slov. V jejich případě tento jev není vůbec obtěžující. Je naopak prospěšný a kontrolovaný – daný člověk dokáže rozeznat zdroj a dokáže si kontrolovat čas příjmu informací. A když nechce, tak prostě k přenosu informací nedochází.

Výše popsaná situace je ideální stav pro každého člověka, který je zatížen nadměrnými myšlenkami či hlasy. Dostat se do něj však vyžaduje čas a praxi.

Naprostá většina spirituální komunikace probíhá formou telepatie.

To, že se vám v hlavě pořád honí myšlenky nebo dokonce vnímáte hlasy, je jasný znak jasnoslyšení.

Kdy je slyšení hlasů problém

Slyšení hlasů či nepřeberné množství myšlenek může zasahovat člověku do každodenního života, či dokonce ovlivňovat život lidem v jeho okolí. Když se tento jev stane obtěžujícím, začne se mluvit o psychické nemoci, v krajní formě o schizofrenii.

Extrémní podoby psychických nemocí souvisí s neřízenými spirituálními smysly. Lidé prostě nevědí, o co se jedná, a dnešní odborná lékařská veřejnost si s tím zatím neví rady. A tak se běžně léčí následek, nikoliv příčina. Což sice pomáhá od projevů, ale nikoho to neuzdraví.

Náprava již rozvinuté psychické nemoci není vůbec jednoduchá a pro každého jedince je individuální. Za své mentální zdraví musí být zodpovědný každý z nás a čím dříve řeší i menší diskomfort, tím je snadnější náprava.

Forma hlasů

Nejdříve je potřeba uvědomit si formu promluvy hlasů ve vaší mysli. Jde přímo o mluvení? Nebo jsou to spíše myšlenky? Právě forma mluvení je ten typ, který vyvolává obavy o duševní zdraví jedince. Přičemž se jedná o úplně stejný „problém“ jako v případě myšlenek.

V případě myšlenek nás totiž mnohokrát ani nenapadne, že by nebyly naše. V případě, že slyšíte cizí hlas, vás to napadne okamžitě.

Ale všimli jste si někdy, že se vám v hlavě točí tolik myšlenek, že jedna běží přes druhou, či dokonce úplně zároveň, nebo si navzájem odporují?

Jedná se pouze o způsob našeho mozku, jak se s tolika vjemy najednou vyrovnat. To je znak toho, že ne všechny ty myšlenky jsou vaše.

Ať už vás tedy trápí myšlenková či artikulovaná forma hlasů v hlavě, je to v podstatě vyjádření toho stejného projevu.

Zdroj hlasů

Když je tedy vyloučené, aby všechny hlasy či myšlenky byly vaše, koho jsou? No některé jsou vaše, ale některé ne. Zdroj hlasů rozlišujeme následovně:

  1. EgoTo jste vy v běžném fyzickém pojetí. Ego nikdy nebudete slyšet cizím hlasem. Jsou to vaše myšlenky. Skrze ego se nejčastěji filtrují vaše bloky, obavy a stresy. Z toho vznikají zejména úzkostné myšlenky typu – to nezvládneš, nikdy jsi to nedělal/a, tak s tím ani nezačínej apod.
  2. Vaše vyšší já – To je vaše esence duše, které existuje nad fyzickou realitou. Jste to také vy. Přímé spojení s naším vyšším já nikdy neztratíme, někdo ho má však více aktivní než jiný člověk. Zprávy přicházející z vyššího já nejsou nikdy založené na strachu a úzkosti. Naopak jsou to zprávy velice povzbuzující.
  3. Zprávy z nehmotné reality – U lidí, kteří mají rozvinuté jasnoslyšení či jasnovědění (někdy aniž by o tom věděli), není problém dostávat zprávy z nefyzické reality. Co u nich ze začátku bývá problém je rozlišit zdroj z této roviny. V ideálním případě jsou to zprávy od vašeho spirituálního týmu. V tom méně ideálním zaznamenáte i negativní emoce náhodných lidí a myšlenkové formy. A jestliže máte vibrace dostatečně nízké, může vás ovlivňovat negativní entita. Takové zprávy však poznáte – jsou hodně negativní, v extrémních případech vás dokáží i navádět k tomu, abyste ublížili sami sobě či někomu jinému.

Co s tím lze dělat?

Hlavně musí člověk pracovat sám na sobě. V rámci duchovního vývoje se lze naučit, jak se nějakým zkušenostem vyhnout a jak rozeznávat čisté vedení. Jestli máte pochybnosti, vyhledejte si učitele, který vás tímto procesem provede. Všechno lze zvládnout bezpečně a postupně spirituální smysly dále rozvíjet.

Linie mezi příčetností a nepříčetností (aneb kdy byste to již měli řešit)

  • Myšlenky či hlasy vás nějakým způsobem obtěžují. Způsobují vám úzkost či depresi.
  • Konáte na základě toho, co vám nějaký hlas řekne. Duchovně rozvinutí lidé vždy jakékoliv rady (a to i od svých průvodců) přefiltrují skrze svůj střed a intuici. Bez tohoto kroku by jakékoliv získávání informací z nehmotné reality bylo zbytečné. Nejste loutky a rozhodně nemáte jednat proti svému přesvědčení. Tím spíše, když zatím neumíte rozeznat zdroj informací.
  • Máte kvůli tomu problém se spánkem. Neumíte příjem těchto informací vypnout.

Všechny tyto body jsou varovným signálem pro vás, který vám říká, ať se sebou něco děláte. A to něco se samozřejmě může lišit člověk od člověka.

V každém případě jde o proces sebeléčení.

Jakmile si tím procesem projdete, můžete začít používat spirituální smysly pro svoje obohacení. Žádné spirituální smysly vás nemusí obtěžovat. Ani hlasy v hlavě nemusí mít žádné extrémní projevy. Prvním krokem je převzít zodpovědnost za své holistické zdraví – tedy za fyzické, mentální i spirituální. A začít řešit projevy vlastní mysli, které pokládáte za nepříjemné.

Nebojte se vyhledat odbornou psychologickou či psychiatrickou pomoc, jestliže to považujete za nutné. Z pozice spirituální učitelky vám musím pouze doporučit, abyste to řešili s někým zkušeným zároveň i na té spirituální úrovni – abyste se dostali k té opravdové příčině a nebyli celý život odkázáni na utlumující léky (které však v případě rozvinutých forem můžou být na začátku nezbytné).

Všímejte si své mysli a aktivně s ní pracujte.